5WWE: ontwikkelingspsychologie: herhaling Erikson en Piaget

1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
Sociale wetenschappenSecundair onderwijs

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Hoeveel stadia heeft het cognitieve ontwikkelingsschema volgen Piaget?
A
2
B
8
C
1
D
4

Slide 8 - Quizvraag

Volgens Piaget ontwikkelen kinderen zich in 4 fasen. Wat is de eerste fase?
A
Preoperationele fase
B
Concreet - operationele fase
C
Formeel - operationele fase
D
Sensomotorische fase

Slide 9 - Quizvraag

Plaats de fases volgens Piaget in de juiste volgorde. 
Concreet operationele fase
Formeel operationele fase
Sensomotorische fase
Preoperationele fase

Slide 10 - Sleepvraag


In welke ontwikkelingsfase bevinden kleuters zich?
A
formeel - operationeel
B
concreet - operationeel
C
preoperationeel
D
sensomotorisch

Slide 11 - Quizvraag

In deze fase van Piaget leren kinderen ordenen, tellen, rekenen. Welke fase van Piaget is dit?
A
Sensomotorische fase
B
Pre-operationele fase
C
Concreet-operationele fase
D
Formeel-operationele fase

Slide 12 - Quizvraag


Een kind van 0 - 2 jaar bevindt zich in de ... fase
A
Preoperationele fase
B
Concreet - operationele fase
C
Sensomotorische fase

Slide 13 - Quizvraag

In welke fase zit een kind van 7-12 jaar volgens Piaget?
A
formeel - operationeel
B
sensomotorisch
C
concreet - operationeel
D
preoperationeel

Slide 14 - Quizvraag

In welke fase zit een kind van 2-7 jaar volgens Piaget?
A
formeel - operationeel
B
sensomotorisch
C
concreet - operationeel
D
preoperationeel

Slide 15 - Quizvraag

Hoe heet de fase van het denken waarin een adolescent zich bevindt volgens Piaget?
A
Concreet operationele fase
B
Formeel operationele fase
C
Conventionele fase
D
Preconventionele fase

Slide 16 - Quizvraag

Volgens Piaget zit het schoolkind in de...
A
Concreet - operationele fase
B
Sensomotorische fase
C
Preoperationele fase
D
Formeel-operationele fase

Slide 17 - Quizvraag

Sleep de juiste begrippen naar de juiste ontwikkelingsfase.
BABY
PEUTER
KLEUTER
SCHOOLKIND
conservatiebegrip
sensomotorische fase
objectpermanentie
preoperationele fase
taalontwikkeling
concreet operationele fase

Slide 18 - Sleepvraag

Erik Erikson spreekt over crisissen.
A
Juist
B
Fout

Slide 19 - Quizvraag

Erikson praat over een positieve en negatieve pool.
A
Juist
B
Fout

Slide 20 - Quizvraag

Wat zijn de twee tegenpolen van de levensfase van de adolescentie (theorie van Erikson)
A
vertrouwen/wantrouwen
B
generatieviteit/stagnatie
C
identiteit/verwarring
D
initiatief/schuldgevoel

Slide 21 - Quizvraag

Piaget onderscheidde vier ontwikkelingsfasen. Welke ontwikkelingsfase hoort hier NIET bij?
A
Sensomotorische ontwikkeling
B
Formeel - operationele ontwikkeling
C
Preoperationele ontwikkeling
D
Cognitief operationele ontwikkeling

Slide 22 - Quizvraag