H2 §2.3 - Nederland verandert - mobiliteit

Wat gaan we doen?
Herhaling
Uitleg paragraaf 3
Verder werken aan opdrachten

- Bekijk je feedback! 
Sommige leerlingen moeten nog flink verbeteren!
Doelen:
Na deze les kun je:
de groei van de mobiliteit sinds 1960 beschrijven en verklaren

Na deze les weet je:
welke soorten maatregelen bedacht zijn om de files te verminderen
1 / 37
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

In deze les zitten 37 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Wat gaan we doen?
Herhaling
Uitleg paragraaf 3
Verder werken aan opdrachten

- Bekijk je feedback! 
Sommige leerlingen moeten nog flink verbeteren!
Doelen:
Na deze les kun je:
de groei van de mobiliteit sinds 1960 beschrijven en verklaren

Na deze les weet je:
welke soorten maatregelen bedacht zijn om de files te verminderen

Slide 1 - Tekstslide

Rotterdam is ondertussen de modernste stad van Nederland geworden.

Geef hiervoor een verklaring:
A
bereikbaarheid
B
multiculturele samenleving
C
stedelijke vernieuwing
D
diverse bouwstijlen

Slide 2 - Quizvraag

Welke 3 urbanisatieprocessen zijn er?

Slide 3 - Open vraag

Waarom zien we door de komst van de auto suburbanisatie ontstaan?

Slide 4 - Open vraag

Noem 2 onderdelen van leefbaarheid
Geef van elk onderdeel een voorbeeld

Slide 5 - Open vraag

Wat is selectieve migratie?

Slide 6 - Open vraag

Waarom is de reikwijdte speciaalzaak groter dan die van een supermarkt?

Slide 7 - Open vraag

Slide 8 - Tekstslide

Uitbreiding havens Rotterdam
Afrikaanderwijk

Slide 9 - Tekstslide

Toen 
Nu

Slide 10 - Tekstslide

Stadsvernieuwing kan kettingreactie veroorzaken!
Stadsbestuur bedenkt iets nieuws --> Er ontstaat werkgelegenheid voor het bouwen -->
Nieuwe inwoners worden aangetrokken/ nieuwe bedrijven worden aangetrokken --> Meer mensen --> meer inkomsten/bedrijven hebben internationale en mondiale relaties --> Betere welvaart --> Rotterdam wordt op de kaart gezet --> Toerisme wordt aangetrokken.

Slide 11 - Tekstslide

Wat gaan we doen? 
Herhaling - scrambled words
Bespreken par. 3
Werken aan opdracht(en)
par 3.
Lesdoelen
- Je kan verklaren waarom het compacte stad-beleid van belang is voor het verbeteren van de mobiliteit. 
- Je kan door kaarten te vergelijken veranderingen in het landelijke gebied beschrijven.

Slide 12 - Tekstslide

Scrambled words
ontcijfer de scramble tot begrippen en leg ze uit: 
1. Burbanisetius
2. Matignirestoau
3. tcrose iraetqau
4. trruurctuifasn
5.  eeelrtaiv-nednatsaf

Slide 13 - Tekstslide

Scrambled words
ontcijfer de scramble tot begrippen en leg ze uit: 
1. Suburbanisatie
2. Automatisering
3. Quartaire sector
4. Infrastructuur
5.  Relatieve-afstanden

Slide 14 - Tekstslide

Wat is mobiliteit?

Slide 15 - Tekstslide

Mobiliteit =


 • Verplaatsing van mensen en goederen met behulp van een vervoermiddel

Slide 16 - Tekstslide

Wat gaan we doen? 
Presentatie
Herhaling / opdracht
Bespreken par. 3
Werken aan opdracht(en)
par 3.
Lesdoelen
- Je kan verklaren waarom het compacte stad-beleid van belang is voor het verbeteren van de mobiliteit. 
- Je weet waarom de mobiliteit de afgelopen jaren flink is toegenomen. 

Slide 17 - Tekstslide

Opdrachten
1. Geef vier verklaringen waardoor de mobiliteit sterk is toegenomen. Geef bij elke verklaring een oorzaak-gevolg relatie.
2. Geef vier mogelijkheden om fileproblematiek tegen te gaan. Geef voor elke mogelijkheid een oorzaak-gevolg relatie. 
3. Leg uit waarom het compacte stadbeleid een vermindering van fileproblematiek kan veroorzaken. 
4. Verklaar waarom suburbanisatie de boosdoener is van de fileproblematiek die we momenteel zien in Nederland. 

Slide 18 - Tekstslide

De mobiliteit in Nederland is sterk toegenomen.

Geef vier verklaringen waardoor de mobiliteit sterk is toegenomen (nummeren)

Slide 19 - Tekstslide


 1. Toename bevolking
 2. Groei welvaart
 3. Toename vrije dagen
 4. Aanleg en verbetering snelwegen -> afname relatieve afstand

Slide 20 - Tekstslide

Dagelijks doen zich files in Nederland voor.

Benoem vier manieren om files te verminderen (nummeren).

Slide 21 - Tekstslide


 1. Uitbreiding infrastructuur
 2. Slimmer gebruik snelwegen
 3. Aanpassing van de inrichting
 4. Aanleg extra sporen in het OV

Slide 22 - Tekstslide

Mobiliteitsgroei in Nederland

Slide 23 - Tekstslide

Actualiteit
Steeds vaker en langer staan we in de file

Reistijdverlies neemt toe

Oplossing = spitsheffing

Maar VVD en het CDA willen dit niet.

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Video

Aan het werk
Ga aan het werk met paragraaf 3

Slide 26 - Tekstslide

Wat gaan we doen?
Presentatie
Herhaling paragraaf 3
Opdrachten nakijken / maken t/m paragraaf 3.
Doelen:
Na deze les kun je:
de groei van de mobiliteit sinds 1960 beschrijven en verklaren


Na deze les weet je:
welke soorten maatregelen bedacht zijn om de files te verminderen

Slide 27 - Tekstslide

Welke maatregelen zijn er bedacht om files te verminderen?

Slide 28 - Open vraag

Verklaar waarom de mobiliteit in Nederland is toegenomen. Benoem drie factoren.

Slide 29 - Open vraag

Wat is mobiliteit?

Slide 30 - Tekstslide

Mobiliteit =


 • Verplaatsing van mensen en goederen met behulp van een vervoermiddel

Slide 31 - Tekstslide

De mobiliteit in Nederland is sterk toegenomen.

Geef vier verklaringen waardoor de mobiliteit sterk is toegenomen (nummeren)

Slide 32 - Tekstslide


 1. Toename bevolking
 2. Groei welvaart
 3. Toename vrije dagen
 4. Aanleg en verbetering snelwegen -> afname relatieve afstand

Slide 33 - Tekstslide

Dagelijks doen zich files in Nederland voor.

Benoem vier manieren om files te verminderen (nummeren).

Slide 34 - Tekstslide


 1. Uitbreiding infrastructuur
 2. Slimmer gebruik snelwegen
 3. Aanpassing van de inrichting
 4. Aanleg extra sporen in het OV

Slide 35 - Tekstslide

Actualiteit
Steeds vaker en langer staan we in de file

Reistijdverlies neemt toe

Oplossing = spitsheffing

Maar VVD en het CDA willen dit niet.

Slide 36 - Tekstslide

Aan het werk
Ga nu aan de slag met de opdrachten van paragraaf 3.

Maak de opdrachten t/m 8 af! 

Slide 37 - Tekstslide