Thema 3 Blok 2 Romeinen 1920

Thema 3 Toerisme
Blok 2 Grieken en Romeinen

1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
Mens en Maatschappij Middelbare schoolvmbo tLeerjaar 1

In deze les zitten 19 slides, met tekstslides en 5 videos.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Thema 3 Toerisme
Blok 2 Grieken en Romeinen

Slide 1 - Tekstslide

Agenda invullen 1F
Schrijf bij  dinsdag 17 december

M&M: 
Maken: 15 t/m 21 , 24 +  menukaart 2 opdracht A
Keuze: opdracht 14
Leren: Begrippen Blok 1 en 2 + Leerdoelen It's Learning

TOPOTOETS  16 JANUARI 2020
  
Schrijf je huiswerk in het bovenste deel van je agenda op. 

Slide 2 - Tekstslide

Agenda invullen 1D
Schrijf bij  woensdag 18 december

M&M: 
Maken: 15 t/m 21 , 24 +  menukaart 2 opdracht A
Keuze: opdracht 14
Leren: Begrippen Blok 1 en 2 + Leerdoelen It's Learning

TOPOTOETS 17 JANUARI 2020
  
Schrijf je huiswerk in het bovenste deel van je agenda op. 

Slide 3 - Tekstslide

Blok 2 Grieken en Romeinen
Hoofdvraag:
Waarom komen er zoveel toeristen naar het Middellandse Zeegebied 
Deelvraag: 
Hoe komt het dat er zoveel Griekse en Romeinse overblijfselen zijn in het Middellandse Zeegebied

Slide 4 - Tekstslide

Wat leer je deze week? 
 • Je kan uitleggen waarom het Romeinse rijk een wereldrijk was.
 • Je kan vier manieren noemen hoe de Romeinse keizer kon zorgen voor rust in het grote rijk.
 • Je kan uitleggen waardoor het christendom zich gemakkelijk kon verspreiden in het Romeinse rijk.
 • Je kan vijf voorbeelden van romanisering noemen. 

Slide 5 - Tekstslide

Je kan uitleggen waarom het Romeinse rijk een wereldrijk was.

Slide 6 - Tekstslide

De Romeinen
 • Romeinen veroveren een groot gebied:  het Romeinse Rijk
 • Het rijk wordt bestuurd door een keizer.
 • Het rijk wordt bestuurd vanuit de stad Rome. 
 • De grenzen van het rijk worden de Limes genoemd. 
 • De rivier de Rijn is in het noorden de grens van het rijk

We kijken een animatie van de stad Rome zoals deze er ongeveer 320 na Christus uitzag.

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

Leven in de stad Rome
We kijken een video over het dagelijks leven in Rome. Noteer de volgende vragen in je schrift en beantwoord deze na het kijken van het filmpje. Je mag dit samen doen. 

 • Wat waren de belangrijkste bezigheden van Romeinen?
 • Welke moderne voorzieningen hadden de Romeinen al?
 • Wat deden Romeinen in hun vrije tijd? 
 • Wat zijn de overeenkomsten en verschillen met steden van nu? 

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Video

Brood en spelen

 • Panem et circenses, oftewel 'brood en spelen'. 
 • Rijke Romeinen hadden snel in de gaten dat het gewone volk, (de plebejers) rustig bleven zolang ze maar eten  hadden en zich niet verveelden.
 • Het volk kreeg dus 'brood' en 'spelen' in het Colosseum.
Je kan vier manieren noemen hoe de Romeinse keizer kon zorgen voor rust in het grote rijk.

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Video

Verspreiding van de Romeinse Cultuur
 • De Romeinen namen veel over van de Griekse cultuur. Wetenschap, goden, bouwkunst
 • Romeinse soldaten blijven  in veroverde gebieden wonen > ze trouwen en krijgen kinderen >  zo verspreiden zij Romeinse cultuur (romanisering)
 • Overwonnen volken passen zich na verloop van tijd aan de Romeinen aan (romanisering)
 • Overwonnen volken mogen 

We kijken een filmpje over romanisering. Schrijf  in je schrift minimaal vijf voorbeelden van romanisering op. 

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Video

Een nieuwe geloof
Romeinen geloofden net als Grieken in meerdere goden. Hoe heet dit ookalweer?
Christenen geloven in één god en zodoende willen zij de Romeinse keizer niet vereren > daarom worden zij vervolgd
door de Romeinse overheid

Toch groeit het christendom snel in het Romeinse rijk
snel. Keizer Constantijn wordt in 313 zelf christen

Slide 15 - Tekstslide

Aan de slag! 
Blok 2 Grieken en Romeinen
Lesboek lezen:60 en 61
Maken: 15 t/m 21 , 24 + menukaart 2 opdracht A
Keuze: opdracht 14

Kennen en kunnen:  Begrippen leren en samenvatting van de leerdoelen maken
timer
15:00

Slide 16 - Tekstslide

M&M Les 2 
Planning van deze les:
 • Kijken: Klokhuis De Limes
 • Doen:  Blok 2 afmaken en nakijken
 • Reflecteren: Je krijgt je PO terug. Bekijk de opdracht nog eens. Wat heb je goed gedaan? Wat is niet helemaal goed gegaan? 

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Video

Aan de slag! 
Blok 2 Grieken en Romeinen
Lesboek lezen:60 en 61
Maken: 15 t/m 21 , 24 + menukaart 2 opdracht A
Keuze: opdracht 14

Oefenen: Quizlet + samenvatting van de leerdoelen maken
Doen: Mundo Online 
Klik op de link als je meer wilt leren over Romeinen in ons land 
Oefenen: Topo

  

timer
15:00

Slide 19 - Tekstslide