DB-1MA Dementie

1 / 31
volgende
Slide 1: Tekstslide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 31 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Dementie

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat was jouw leukste ervaring
met een patiënt tijdens je
stage/werk tot nu toe?

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Lesdoelen
 Na deze les:

 • Weet je wat dementie is.
 • Kun je belangrijkste symptomen en gedrag noemen bij dementerende zorgvragers.
 • Kun je de 4 belangrijkste vormen van dementie en hun kenmerken noemen.
 • Weet je wat Korsakov is.
Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waar denk je aan bij het woord dementie?

Slide 5 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Wat is dementie?
 • Verzamelnaam voor meer dan 50 ziekten. 
 • Zenuwcellen in de hersenen (of verbindingen) gaan kapot.
 • Hierdoor raakt de verwerking van informatie in de hersenen verstoord. 
 • Deze beschadigingen verergeren waardoor steeds verdere achteruitgang in het functioneren. 
 • De bekendste vorm is de ziekte van Alzheimer. 
 • Oorzaken: onbekend, roken, weinig bewegen, voeding?
Slide 6 - Tekstslide

Dementie is een verzamelnaam voor meer dan 50 ziekten, waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken.
De verwerking van informatie in de hersenen raakt verstoord.
Beschadigingen in de hersenen verergeren waardoor iemand met dementie steeds verder achteruitgaat in functioneren.
De bekendste is de ziekte van Alzheimer. 

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 8 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Wat viel je op in dit fragment?
Wat raakte je?

Slide 9 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Cijfers dementie (Nederland)
 • >270.000 mensen met dementie. Ongeveer 12.000 mensen jonger <65 jaar.
 • Toename door vergrijzing. Geschat wordt half miljoen in 2040.
 • 65 procent krijgt de diagnose: ziekte van Alzheimer. 
 • Treft ruim 8 procent van de mensen > 65 jaar.
 • Treft ruim 25 procent van de mensen >80 jaar.
 • Treft ruim 40 procent van de mensen >90 jaar.
 • Voor vrouwen is de kans op dementie 1 op 3, voor mannen 1 op 7. 
Slide 10 - Tekstslide

In Nederland hebben ruim 270.000 mensen dementie. Hiervan zijn ongeveer 12.000 mensen jonger zijn dan 65 jaar. Ieder uur krijgen vijf mensen in Nederland dementie.
 Het aantal mensen met dementie zal door vergrijzing in de toekomst explosief stijgen naar meer dan een half miljoen in 2040.
Van de mensen met de diagnose dementie heeft ongeveer 65 procent de ziekte van Alzheimer.
Ruim 8 procent van de mensen boven de 65 jaar heeft dementie.
Ruim 25 procent van de mensen boven de 80 jaar heeft dementie.
Ruim 40 procent van de mensen boven de 90 jaar heeft dementie.
De kans is 1 op de 5 dat iemand dementie krijgt.
Voor vrouwen is dat 1 op 3, voor mannen 1 op 7. 
Symptomen dementie
Mensen met dementie hebben een combinatie van symptomen

1. Geheugenstoornissen 

2. Met één of meer cognitieve stoornissen:
 • Afasie: moeite om woorden te vinden en problemen om zich uit te drukken met taal
 • Apraxie: verminderd vermogen om motorische handelingen uit te voeren
 • Agnosie: onvermogen om mensen en objecten te herkennen
 • Stoornissen in uitvoerende functies : zoals rekenen, logisch nadenken, plannen

3. Gedragsproblemen
Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke signalen van dementie herken je in het volgende filmpje?

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 13 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Welke signalen van dementie herken je in dit filmpje?

Slide 14 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

0

Slide 15 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Wat is een voorbeeld van apraxie?

A
Niet meer weten hoe je moet praten
B
Het constante gebruik van scheldwoorden tijdens het communiceren
C
Vergeten hoe de koffie gezet moet worden

Slide 16 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is een voorbeeld een afasie?
A
Moeilijk woorden vinden (bijv. tijdens het vertellen van een verhaal)
B
Agressief taalgebruik tijdens het communiceren
C
Termen uit andere, vroeger geleerde talen door de zinnen verwerken

Slide 17 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is een voorbeeld van agnosie?
A
Het niet meer herkennen van eigen kinderen
B
Niet meer goed kunnen lopen
C
Het proces van de ogen, waardoor je langzaam blind wordt

Slide 18 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Symptomen
 1. Vergeetachtigheid
 2. Problemen dagelijkse handelingen
 3. Vergissingen tijd & plaats
 4. Taalproblemen
 5. Kwijtraken van spullen
 6. Slecht beoordelingsvermogen
 7. Terugtrekken uit sociale contacten
 8. Veranderingen in gedrag en karakter
 9. Onrust
 10. Problemen met zien

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Er zijn dus verschillende soorten dementie.

Welke zijn de belangrijkste?
Welke kenmerken horen hierbij?

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Belangrijkste soorten dementie

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

4 belangrijkste vormen

1. Alzheimer: geheugenproblemen, vooral >65 jaar, 200.000 pat.
2. Vasculaire dementie: traagheid in denken en handelen, gevolg van TIA en CVA, 65-75 jaar, 50.000 pat.
3. Lewy Body dementie: concentratieproblemen, later geheugen, >65 jaar, 30.000 pat.
4. Fronto Temporale (FTP) dementie: verandering sociaal gedrag, taal of bewegen, daarna geheugen, 40-60 jaar, <5.000 pat.

Slide 22 - Tekstslide

1. Bedreigde ik - beginnende dementie
vergeetachtig voor omgeving nog niet altijd zichtbaar moeite met meer complexere taken, overzicht houden bijv financien, 

2. De verdwaalde ik - matige ernstige dementie
Steeds meer geheugenproblemen, leeft meer in het verleden, 'verdwaaldgevoel', verminderde belangstelling, motoriek gaat achteruit 

3. De verborgen ik - ernstige dementie
leeft in een innerlijke belevingswereld, neemt zelf geen initiatief meer tot contact. Er is nog wel contact mogelijk, herkent mensen niet meer, tijdsbesef is weg . Volledig afhankelijk.

4. De verzonken ik - ernstige dementie
Volledige afhankelijkheid, brabbelwoorden en klanken. Emoties zijn moeilijk waarneembaar.  
Verzonken ik = (cliënt kan niet meer lopen, spreekt nauwelijks, ligt vaak in foetushouding als pasgeboren baby)Slide 23 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Alzheimer
Vasculaire dementie
Lewy Body
Frontotemporale dementie
Komt op jongere leeftijd voor.
Vooral sociale veranderingen.
Vooral concentratie-problemen, vaak problemen met bewegen.
Langzaam denken, spreken en handelen.
De meest voorkomende vorm van dementie. 

Slide 24 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Het verloop van dementie is progressief. Wat betekent dit?

Slide 25 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Verloop dementie
 • Leven 5-10 jaar (gem. 8 jaar) met de ziekte. 
 • Diagnose wordt gemiddeld na 14 maanden gesteld. Bij jonge mensen duurt dit > vier jaar. 
 • Aantal klachten en de ernst ervan neemt toe = Progressieve ziekte.


Slide 26 - Tekstslide

Mensen met dementie leven gemiddeld 8 jaar met de ziekte.
De diagnose wordt gemiddeld na 14 maanden gesteld. Bij jonge mensen is dit meer dan vier jaar.
Gedurende het ziekteproces neemt zowel het aantal klachten als de ernst ervan toe.
Progressieve ziekte: Er is geen genezing mogelijk voor dementie. Uiteindelijk overlijdt een patiënt aan de gevolgen van dementie.  
Welke hersenfunctie gaat bij dementie als eerst achteruit?
A
Het korte termijngeheugen
B
Het lange termijn geheugen

Slide 27 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Syndroom van Korsakov
Het syndroom van Korsakov is officieel geen dementie. Het wordt veroorzaakt door een ernstig tekort aan vitamine B1. Het komt vooral voor bij mensen met alcoholproblemen die zichzelf sterk verwaarlozen. Iemand met korsakov heeft geheugenverlies en vertelt fantasieverhalen.

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lesdoelen
 Na deze les:

 • Weet je wat dementie is.
 • Kun je belangrijkste symptomen en gedrag noemen bij dementerende zorgvragers.
 • Kun je de 4 belangrijkste vormen van dementie en hun kenmerken noemen.
 • Weet je wat Korsakov is.
Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Zijn de lesdoelen behaald?
0100

Slide 30 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Ik vond deze les:
😒🙁😐🙂😃

Slide 31 - Poll

Deze slide heeft geen instructies