H2 Leerdoel 2 (H)V1

Ik kan werken met delers, veelvouden en priemgetallen.
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
WiskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Ik kan werken met delers, veelvouden en priemgetallen.

Slide 1 - Tekstslide

Samenstelling van deze les
  • Uitleg leerdoel aan de hand van succescriteria.
  • Check vooraf
  • Slides met theorie en notatietips
  • Aan de slag
  • Check achteraf


Slide 2 - Tekstslide

Ik kan werken met delers, veelvouden en priemgetallen.
Succescriteria

Ik kan de begrippen deelbaar, deler, veelvoud, even, oneven en priemgetal omschrijven.
Ik kan de delers van een getal opschrijven.
Ik kan de veelvouden van een getal opschrijven.
Ik kan priemgetallen herkennen.
Ik kan een getal schrijven als een product van priemgetallen.

Slide 3 - Tekstslide

Extra slides met theorie, voorbeelden en filmpjes.

Slide 4 - Tekstslide

Deler
Neem het getal 36       36 : 2 = 18        2 is een deler van 36
Andere delers van 36 zijn: 
         


De delers van een getal zijn de gehele getallen waardoor je het getal kan delen. 
Er moet dan een heel getal uitkomen.

Wil je twee klassen in even grote groepjes verdelen dan is de grootste gemeenschappelijke deler (GGD) handig om te berekenen.
   
 1    36
 2    18
 3    12
 4    9
    6    

Slide 5 - Tekstslide

Veelvoud 
Je kunt ook zeggen 36 is een veelvoud van 2 (want 2x18=36). 

De veelvouden van een getal zijn de getallen van de tafel van dat getal.

Veelvouden van 2 zijn:   2,4,6,8,10, ..
Veelvouden van 13 zijn:   13,26,39,52, ..

De kleinste gemeenschappelijk veelvoud (KGV) is handig om te gebruiken als je breuken gelijknamig wilt maken.

  

Slide 6 - Tekstslide

Even en oneven
Een getal dat deelbaar is door het getal 2 is even.
(2,4,16,34,68,354, ...)


Een getal dat niet deelbaar is door het getal 2 is oneven.
(1,3,15,33,57,355, ...)

Slide 7 - Tekstslide

Priemgetallen
Een priemgetal heeft precies twee delers.
Namelijk 1 en zichzelf.

De eerste vijf priemgetallen zijn: 2,3,5,7,11Slide 8 - Tekstslide


Is 26 een priemgetal?
A
ja
B
nee

Slide 9 - Quizvraag


Is 87 een priemgetal?
A
ja
B
nee

Slide 10 - Quizvraag


Noteer alle delers van 16.

Slide 11 - Open vraag


Noteer alle delers van 13.

Slide 12 - Open vraag


Noteer de eerste 5 veelvouden van 3.

Slide 13 - Open vraag


Waarom is het getal 1 geen priemgetal?

Slide 14 - Open vraag


Is 19 een priemgetal?
A
ja
B
nee

Slide 15 - Quizvraag

Zeef van Eratosthenes

Slide 16 - Tekstslide

Aan de slag
Noteer eerst voor jezelf aantekeningen in je schrift.

Maak
opgaven: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 
Je mag altijd meer maken:   ondersteuning: O12, O16  uitdaging: U3, U4

Controleer je werk kritisch met behulp van de uitwerkingen via magister leermiddelen.
Snap je wat je fout gedaan hebt? Verbeter je fouten met een andere kleur. 
Wie kan je om hulp vragen als je het niet begrijpt? Vraag eerst je klasgenoten!
Let ook op je notatie!

Lever in je nagekeken uitwerkingen van opgaven 14, 15 en 20 via de volgende slides.

Slide 17 - Tekstslide


Maak opgave 14
Upload een foto van je uitwerkingen hieronder. Let op je notatie!
Ik kan de delers van een getal opschrijven.

Slide 18 - Open vraag


Maak opgave 15
Upload een foto van je uitwerkingen hieronder. Let op je notatie!
Ik kan de veelvouden van een getal opschrijven.

Slide 19 - Open vraag


Maak opgave 20
Upload een foto van je uitwerkingen hieronder. Let op je notatie!
Ik kan een getal schrijven als een product van priemgetallen.

Slide 20 - Open vraag


Leerdoel 2
Ik kan werken met delers, veelvouden en priemgetallen.
A
onvoldoende
B
voldoende
C
goed
D
uitmuntend

Slide 21 - Quizvraag


Schrift controle
Upload een foto van je uitwerkingen van leerdoel 2.
Maak een foto per blz. (indien mogelijk), met een maximum van 5 foto's.

Slide 22 - Open vraag