Keuzedeel Internationaal 1 ZwC les 6

 Wat is cultuur?
Keuzedeel Internationaal 1:
overbruggen (interculturele) diversiteit
1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
Keuzedeel INTMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 12 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

 Wat is cultuur?
Keuzedeel Internationaal 1:
overbruggen (interculturele) diversiteit

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdrachten
 • Opdrachten in Boom maken, inleveren (zelf nakijken en dan ook beoordelen).
 • Opdrachten niet gereed, dan geen examen!!!

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

About last week ...
 • Interculturele samenwerking
 • Interculturele sensitiviteit
 • Interculturele communicatie

Slide 3 - Tekstslide

Intercult samenwerking:
Heb je ervaring met gebeurtenissen op je werkplek die te maken hebben met cultuurverschillen? Zo ja, wat is die ervaring dan?

Intercult sensitiviteit:
Je bent intercultureel sensitief als je in staat bent om naar andere culturen te kijken. Niet alleen vanuit je eigen referentiekader, maar ook vanuit het referentiekader van de ander. Met respect. Je moet je kunnen inleven in de ander en je daarnaar gedragen.


Intercult communicatie:

Bij interculturele communicatie draait het vooral om:
 • Inleven in de wereld van de ander.
 • Tussen de regels door luisteren en je niet laten afleiden door manieren van communicatie die met cultuur te maken hebben (Ja-knikken maar nee bedoelen bijvoorbeeld).
 • Dezelfde boodschap op verschillende manieren kunnen verwoorden, zodat de ander het begrijpt. Zelfs wanneer dit betekent dat je bijna met handen en voeten moet praten omdat je de taal niet machtig bent.
 • In de gaten hebben wanneer je eigen gedrag of vooroordelen cultureel bepaald zijn en niet voor iedereen zo gelden.
 • Mensen respecteren, ook al ben je het niet eens met bepaalde normen en gebruiken.
Communiceren kan verbaal of non-verbaal.

Verbale communicatie is communicatie met woorden en kan dus zowel gesproken als geschreven zijn.
Non-verbale communicatie is communicatie zonder woorden. Dat wat je overbrengt met je lichaam. Aanraking, oogcontact, gezichtsuitdrukking lichaamshouding, stemvolume, kledingstijl enzovoort.

Wil je verbaal communiceren met iemand uit een andere cultuur? Dan is de eerste regel om je te verplaatsen in de luisteraar. Hoe komt jouw boodschap over als je niet volledig thuis bent in het onderwerp of de taal? Komt de boodschap überhaupt wel over?
De non-verbale communicatie is in elke cultuur anders. Nederlanders maken bijvoorbeeld graag oogcontact. Aziaten vinden het niet maken van oogcontact juist een teken van respect. Ook het tonen van emoties gebeurt verschillend. Nederlanders verbergen hun emoties in het openbaar zo veel mogelijk. Arabieren zijn juist heel open in hun emoties.
Omdat er zo veel verschillende betekenissen aan non-verbale communicatie wordt gegeven is het goed om te weten hoe andere culturen bepaalde dingen interpreteren.
Handgebaren
Onderdeel van non-verbale communicatie zijn handgebaren. Een onschuldig gebaar kan in een andere cultuur iets heel anders betekenen. Een duim omhoog betekent in de meeste westerse landen dat je iets goed vindt. Maar in het Midden-Oosten is dit gebaar juist heel beledigend.
Binnen internationale communicatie is het het best om handgebaren zo min mogelijk te gebruiken totdat je zeker weet wat een gebaar betekent.
Aanraken
In sommige culturen is veelvuldig fysiek contact heel normaal. Zo is het in Italië en Frankrijk heel gewoon om ook in de zakenwereld elkaar te knuffelen of te kussen op de wangen. In andere landen, zoals Japan, bestaat de begroeting alleen uit een buiging. Gebruik aanraking daarom zo min mogelijk totdat je weet waar een ander zich prettig bij voelt.
Afstand
De normale afstand tussen gesprekspartners verschilt per cultuur. Tijdens een zakelijk gesprek hebben Aziaten meer afstand nodig dan bijvoorbeeld Europeanen.
Als je je eigen behoefte voor persoonlijke ruimte kent is het ook makkelijker om je aan te passen aan een ander. Voor een gepaste afstand zijn er een aantal algemeen geldende regels:
 • Europeanen en Noord-Amerikanen staan 60 tot 90 centimeter uit elkaar.
 • Aziaten staan meer dan 90 centimeter uit elkaar.
 • De rest van de wereld staat minder dan 60 centimeter uit elkaar.
Les 6
 • Cultuurverschillen op de werkvloer
 • Nederlandse bedrijfscultuur 

Slide 4 - Tekstslide

Cult. verschillen op de werkvloer:
Op de werkvloer merk je soms dat er zaken spelen die met cultuurverschillen te maken hebben. Dat kan zowel positieve als negatieve gevolgen hebben. Toch is en blijft het belangrijk dat ondanks de cultuurverschillen, je goed blijft samenwerken met de ander.

Zakelijke gebruiken:
De leerling kan door de opgedane kennis en de geleerde vaardigheden meerdere kenmerken op het gebied van culturele diversiteit onderscheiden en hierin specifieke verbanden leggen.
Cultuurverschillen op de werkvloer

Positieve samenwerking
 • Vragen en bespreekbaar maken!

Risico's culturele verschillen

 • communicatieproblemen
 • conflicten
 • groepsvorming
 • discriminatie

 

Slide 5 - Tekstslide

Nederland is een multiculturele samenleving, dus ook op de werkvloer. Je moet kunnen omgaan met gewoontes en gebruiken van collega's, cliënten of klanten met een andere cultuur.

Positieve samenwerking
Het omgaan met mensen van een andere afkomst betekent niet dat je hun cultuur helemaal moet uitpluizen. Als je iets van de ander niet begrijpt, vraag het dan gewoon. En als je iets vervelend vindt, maak dit dan op een goede manier bespreekbaar.

Risico's culturele verschillen
In interculturele samenwerking kun je aanlopen tegen:
 • communicatieproblemen > spreek je elkaars ‘taal’ letterlijk of figuurlijk niet, dan kan dit zorgen voor communicatieproblemen.
 • conflicten > een conflict kan ontstaan door geen begrip of respect te tonen naar een ander.
 • groepsvorming >mensen met dezelfde interesses zijn geneigd elkaar op te zoeken. Dit levert groepsvorming op waardoor de kans bestaat dat anderen worden buitengesloten.
 • discriminatie > discriminatie of pesten leidt tot het buitensluiten van andere mensen. Laat je niet verleiden eraan mee te doen en treedt op als je het ziet.

Cultuurverschillen op de werkvloer

TIPS
Verschillen en overeenkomsten

Anders kijken naar dezelfde realiteit
7 tips
 

Slide 6 - Tekstslide

Verschillen en overeenkomsten
Als je denkt aan een andere cultuur denk je misschien in de eerste plaats alleen aan de verschillen. Toch zijn er vaak ook genoeg overeenkomsten. Het verschil in cultuur zit hem vaak in het anders kijken naar dezelfde realiteit.
Iedereen wil zijn werk bijvoorbeeld goed uitvoeren, dat is een overeenkomst. Maar wat mensen goed vinden, kan per cultuur verschillen.

Tips!
 1. Verdiep je in de achtergrond van een ander. Bijvoorbeeld bij een begroeting, of het gebruiken van non-verbale communicatie of het uiten van gevoelens of het geven van kritiek. Dat kun je doen door te vragen of erover te lezen.
 2. Luister aandachtig als mensen iets tegen je zeggen en bedenk dat de taal die ze spreken hun tweede of zelfs derde taal kan zijn. Sta er dus even bij stil wat ze echt zouden kunnen bedoelen.
 3. Denk na hoe je iets formuleert voor je het zegt en accepteer dat een ander een eigen mening heeft, net zoals jij de jouwe hebt.
 4. Houd er rekening mee dat in sommige culturen meer afstand wordt gehouden. Ga als dat nodig is wat verder staan om je collega's voldoende ruimte te geven.
 5. Probeer de ander te begrijpen en wees je ervan bewust dat datgene wat de ander bij jou oproept of jij bij de ander, gekleurd is door cultuur.
 6. Als een collega in het buitenland zit, denk dan aan het tijdverschil en het verschil in werktijden. Houd hier rekening mee bij het plannen van communicatie.
 7. Respect is in alle culturen belangrijk. Toon respect voor je collega's, net zoals je zelf ook respect wilt krijgen. Verdiep je in wat voor de ander respectvol is en wat juist helemaal niet.
Nederlandse bedrijfscultuur
 • Werken met Nederlanders
 • Uitdagingen 

Slide 7 - Tekstslide

Om je goed te kunnen verplaatsen in andere culturen moet je ook je eigen cultuur kennen. Daarom een kijkje in de Nederlandse bedrijfscultuur.

Nederlandse bedrijven hebben vaak een democratische bedrijfscultuur waarbij de hiërarchische lagen minder zichtbaar zijn dan bij bedrijven uit veel andere landen. Iedereen is gelijk en iedere mening telt. Een beslissing wordt vaak gemaakt als groep zodat iedereen achter de beslissing kan staan. Als je het niet eens bent met je leidinggevende, is het normaal om dit op een goede manier bespreekbaar te maken.

Daarnaast zijn Nederlanders direct in de manier van communiceren en wordt dit door andere culturen al gauw als te direct ervaren.

Zo wordt een Nederlander beschreven in een Amerikaanse zakengids:
“Zij zeggen het als ze het ergens niet mee eens zijn of als ze vinden dat iets op een andere manier beter kan. Een Nederlander moet je met feiten overtuigen, geef slechts korte presentaties en houd je aan je beloften. Schud handen met iedereen (inclusief kinderen). Verwacht geen individuele complimenten. Houd je handen boven de tafel, en niet in je broekzakken en leun niet met je ellebogen op tafel tijdens het eten. Plannen is een manier van leven in Nederland. Plannen, regelen en organiseren zijn van groot belang voor de Nederlanders. Nederlanders verwerken informatie objectief en analytisch. Vriendschappen ontwikkelen langzaam en zijn zeer selectief.”
Werken met Nederlanders
 • uitstekende handelspartners
 • bijzonder goede planners
 • opbouwen van een goede band is  niet noodzakelijk
 • moraliserend

Slide 8 - Tekstslide

Werken met Nederlanders
Nederlanders zijn uitstekende handelspartners en Nederland behoort al jaren tot de top tien handelsnaties in de wereld. 

In de zakenwereld staan Nederlanders bekend als bijzonder goede organisatoren en planners. Alles moet goed van tevoren worden gepland en georganiseerd met het meest efficiënte gebruik van tijd en middelen. 

Onderhandelen met een Nederlander betekent je richten op objectieve feiten. Subjectieve, emotionele argumenten worden niet geaccepteerd. 

Het is niet gebruikelijk om eerst veel tijd te besteden aan het opbouwen van een band om erna zakelijke afspraken te kunnen maken. In sommige andere landen is het eerst opbouwen van een band juist heel belangrijk om zaken te kunnen doen.

De Nederlandse samenleving is een tolerante samenleving, maar ook een moraliserende samenleving. Ze mogen bijzonder graag met een vingertje zwaaien en een ander vertellen wat ze fout hebben gedaan. 

Buitenlanders denken dat Nederlanders altijd op vakantie zijn, waardoor het onmogelijk is om zaken te doen met de Nederlanders tijdens de zomermaanden en in december.
Uitdagingen NL bedrijfscultuur
 • "polderen" 
 • democratie
 • privé-informatie
 • directe communicatie 
 • informele aanspreekvormen

Slide 9 - Tekstslide

Uitdagingen Nederlandse bedrijfscultuur
De belangrijkste struikelblokken in de Nederlandse arbeidscultuur voor niet-Nederlanders zijn:
 • het Nederlandse overlegmodel ‘polderen’ > Zorgen dat iedereen het eens wordt over een oplossing. Dus overeenstemming bereiken. Daarnaast staan Nederlanders bekend om eindeloos doorpraten.
 • democratie in plaats van hiërarchie > Veel platte organisaties waarin leidinggevenden meewerken.
 • delen van privé-informatie, ook als je elkaar niet zo goed kent
 • directe communicatie en informele aanspreekvormen > De directeur wordt bij de voornaam genoemd.
Aan de slag!
Doornemen:
Theoriebronnen:
- Cultuurverschillen werkvloer
- Nederlandse bedrijfscultuur
Maken:
Opdrachten:
- 7 t/m 12  (interculturele samenwerking)
Werken aan je eindpresentatie


Slide 10 - Tekstslide

Vrijdag 21 jan: 4 studenten presentatie (nog plek voor 3 studenten extra)
Vrijdag 28 jan: de rest presentaties.

Werken aan Eindpresentatie

Examen Prove2Move
Examenopdracht > presentatie
Info over uitwerking/ uitvoering bij bestanden in Teams

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies