§4.1 Stroomkringen

§4.1 Stroomkringen
Elektriciteit    = elektrische energie, stroom
Stroomkring = stroom gaat altijd rond
een kring met 
                                een spanningsbron (bijv batterij), 
                                verbruiker/ apparaat ( bijv lampje) 
                                en stroomdraden. 
     

1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolmavoLeerjaar 4

In deze les zitten 16 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

§4.1 Stroomkringen
Elektriciteit    = elektrische energie, stroom
Stroomkring = stroom gaat altijd rond
een kring met 
                                een spanningsbron (bijv batterij), 
                                verbruiker/ apparaat ( bijv lampje) 
                                en stroomdraden. 
     

Slide 1 - Tekstslide

§4.1 Stroomkringen
Gesloten stroomkring: 
nergens is een onderbreking
 
Open stroomkring:
ergens is een onderbreking


Slide 2 - Tekstslide

§4.1 Stroomkringen
Stroomsterkte:  stroming van electronen.
                                                                          Symbool: I(ntensité)
                                                                           Eenheid: A(mpère)
Geleider: stof, die de stroom doorlaat.
                                       Bijv: koper (alle soorten metaal), koolstof, ...
Isolator: stof, die geen stroom doorlaat.
                                       Bijv: wol zijde, kunstof, glas, ...Slide 3 - Tekstslide

§4.1 Stroomkringen
Spanningsbron:apparaat dat elektrische spanning kan leveren;
Twee soorten:* AC = Alternating Current = wisselstroom
                                      vb: dynamo, wandcontactdoos (WCD)
                             * DC =Direct Current = gelijkstroom
                                     vb: batterij, accu, zonnecel
Spanning:        de druk op elektronen.    Symbool:U
                                                                                 Eenheid:  V(olt)     

Slide 4 - Tekstslide

§4.1 Stroomkringen
Hoogspanning: elektrische spanning 
                                                              boven 1000Volt wisselspanning
                                                              boven 1500Volt gelijkspanning
 ( voor transport grote hoeveelheden elektrische energie
)

Slide 5 - Tekstslide

§4.1 Stroomkringen
Elektriciteit gevaarlijk
onder andere afhankelijk van de stroomsterkte 
des te meer Ampère, des te gevaarlijker.
Slide 6 - Tekstslide

§4.1 Stroomkringen
Meten van spanning, stroomsterkte en weerstand:
Spanning:
De spanning meet verschil tussen 2 aansluitpunten.
Spanningsmeter ( = Voltmeter) altijd parallel geschakeld.
  Hij meet de spanning over een elektrisch apparaat.

Slide 7 - Tekstslide

§4.1 Stroomkringen
Meten van spanning, stroomsterkte en weerstand:
Stroomsterkte:
De stroomsterkte meet de stroming van elektronen door een stroomkring.
Stroommeter ( = Ampèremeter) altijd in serie geschakeld.
  Hij meet de stroomsterkte door een elektrisch apparaat.


Slide 8 - Tekstslide

§4.1 Stroomkringen
Meten van spanning, stroomsterkte en weerstand:
Weerstand:
Elk apparaat heeft weerstand. 
Hoe groter de weerstand, hoe kleiner de stroomsterkte.
Zie de tekening: beide lampjes hebben Ubron = 4,5V.
Bij lampje a Ia = 0,2A en bij lampje b Ib= 0,5A
Gevolg lampje a heeft een grotere weerstand dan lampje b.
Ohm-meter meet de weerstand van een apparaat, als hij niet is aangesloten.Slide 9 - Tekstslide

§4.1 Stroomkringen
Opdrachten voor de volgende les.
Noteer via gegeven, gevraagd, oplossing
de antwoorden in je schrift/klapper (A4-formaat)

Slide 10 - Tekstslide

§4.1 Stroomkringen
1. Bekijk de schakeling.
a. Teken het schakelschema met de juiste symbolen.
b. Geef de stroomrichting met een pijl aan.
c. Maakt het uit waar je de stroommeter in serie schakelt?
De wijzer van stroommeter slaat de verkeerde kant uit.
d. Wat kun je veranderen om de stroomsterkte door de lampjes te meten?

Slide 11 - Tekstslide

§4.1 Stroomkringen
2. Hiernaast is een deel van een schakeling.
Er wordt de weerstand van een ijzerdraad bepaald.
De voltmeter geeft 0,45V aan en de ampèremeter 0,13A.
a. Teken het bijbehorende volledige schakelschema.
b. Bereken de weerstand van de draad.

Slide 12 - Tekstslide

§4.1 Stroomkringen
3. Om te controleren of een weerstand zich gedraagt volgens 
      de wet van Ohm, worden twee metingen uitgevoerd.
      a. Lees en noteer de spanning en stroomsterkte hieronder af (a).
      b. Bereken de weerstand met de gegevens van meting a.

Slide 13 - Tekstslide

§4.1 Stroomkringen
3. Om te controleren of een weerstand zich gedraagt volgens 
      de wet van Ohm, worden twee metingen uitgevoerd.
      c. Lees en noteer de spanning en stroomsterkte hieronder af (b).
     d. Bereken de weerstand met de gegevens van meting b.
     e. Is de wet van Ohm hier van toepassing?


Slide 14 - Tekstslide

§4.1 Stroomkringen
4.(I,U)-diagram van een fietslampje.
a. Waaraan zie je dat de weerstand
     van het lampje niet steeds  even groot is?
b. Bereken de weerstand van de lamp bij 2V.
c. Bereken de weerstand van de lamp bij 4V.


Slide 15 - Tekstslide

§4.1 Stroomkringen
4.(I,U)-diagram van een fietslampje.
d. Bereken de weerstand van de lamp bij 6V.
e. Hoe verandert de weerstand als de stroomsterkte toeneemt? 
     Leg uit waarom dat gebeurt.
f. Is er nu sprake van de wet van Ohm?

Slide 16 - Tekstslide