Samenvatting H3 Krachten

Planning
Volgende les => SO H3 krachten
Samenvatting van H3 Krachten
Vragen over de lesstof en opgaven H3
Invullen "impactoponderwijs.nl"
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolvmbo k, g, t, mavoLeerjaar 3

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Planning
Volgende les => SO H3 krachten
Samenvatting van H3 Krachten
Vragen over de lesstof en opgaven H3
Invullen "impactoponderwijs.nl"

Slide 1 - Tekstslide

H3 Krachten 3KGT
 1. Krachten herkennen
 2. Krachten meten
 3. Nettokracht
 4. Krachten en werktuigen 

Slide 2 - Tekstslide

3.1 Krachten herkennen

Eigenschappen:
   * Zijn niet zichtbaar
   * De gevolgen zijn soms zichtbaar

Gevolgen van krachten:
   *  Snelheid
   *  Richting
   *  Vormverandering  
        => Tijdelijk (elastisch)
        => Blijvend (plastisch)
Soorten Krachten

Zwaartekracht
Veerkracht
Spankracht
Spierkracht
Magnetische kracht
Normaal kracht
Nettokracht

Slide 3 - Tekstslide

Krachten tekenen
* Aangrijpingspunt
* Lengte
* Richting


Zwaartekracht
* Zwaartepunt midden van voorwerp
* Wijst altijd naar beneden

Slide 4 - Tekstslide

3.2 Krachten meten
* Formule: Fz = m x g
* Krachtenmeter <=> krachtunster
* Slappe / Stugge veer
* Uitrekking veer => grootte kracht
* Krachtenschaal: bv 1 cm ≙ 50 N
* Zwaartekracht andere planeten
     aarde: 10 N/kg
     maan: 1,6 N/kg


Opgave:
Als Maaike naar de maan gaat neemt ze een bowlingbal mee. Op de aarde heeft deze bowlingbal een zwaartekracht van 80 N. Op de maan kost het haar veel minder moeite om de bal te tillen.
Bereken de zwaartekracht op de steen als hij op de maan is.

Gegevens:
Gevraagd:
Formule:
Uitwerking:
Antwoord:

Slide 5 - Tekstslide

Opgave krachtenschaal:

De takelwagen sleept de auto naar de garage. De pijl in de tekening is 3,5 cm en de krachtenschaal is 1 cm ≙ 20 N
Bereken de kracht op de kabel?

Gegevens:
Gevraagd:
Formule: 
Uitwerking:
Antwoord:

Slide 6 - Tekstslide

3.3 Nettokracht

* Nettokracht = Resultante kracht
* De nettokracht is de optelsom van alle           krachten!
* In gelijke richting => Optellen
* In tegengestelde richting => AftrekkenNormaalkracht

* De normaalkracht is de kracht van de ondergrond op het voorwerp en maakt hier evenwicht met de zwaartekracht
* Bij evenwicht: Fz = Fnorm => Fnetto = 0 N

Slide 7 - Tekstslide

Opgave
Op het touw werken 3 krachten:
Hoe groot is de nettokracht en in welke richting werkt hij?

Gegevens: 
Gevraagd: 
Formule: 
Uitwerking: 
Antwoord: 

Slide 8 - Tekstslide

3.4 Krachten en werktuigen
* Enkele en dubbele hefboom
* Hefboomregel
   werkkracht x werkarm = lastkracht x lastarm ;                                                F1 x l1 = F2 x l2
* Hoe langer de werkarm => hoe groter de kracht op de last
                                         => hoe kleiner de spierkracht


Slide 9 - Tekstslide

Opgave:

Je kunt een koevoet gebruiken om een kist te openen, zie de figuur.
Bereken de kracht die de koevoet uitoefent op het deksel van de kist.

Gegevens:
Gevraagd:
Formule:
Uitwerking:
Antwoord:

Slide 10 - Tekstslide

Herhaling krachten
 1. Krachten herkennen
 2. Krachten meten
 3. Nettokracht
 4. Krachten en werktuigen 

Slide 11 - Tekstslide

Vragen? 

Slide 12 - Tekstslide

Planning tot PTA
Volgende les => SO over H3 Krachten (15x meerkeuzevragen)
                      => Nadien toets bespreken

Maa 8 nov => Practica: werken met een hefboom
Din 9 nov => Herhaling en vragen H3 Krachten
Don 11 nov => PTA toetst H3 Krachten

Slide 13 - Tekstslide

Zelfstandig werken
Kijk de opgaven van H3 Krachten na

Vragen => vraag docent!

Slide 14 - Tekstslide

Vragenlijst Impact
 • Vragenlijst ivm verbetering van de lessen => feedback van jullie
 • 24 korte vragen
 • Pak je device of mobiel
 • Ga naar "impactoponderwijs.nl"
 • Ga naar icoon met streepjes (rechtsboven)
 • Ga naar "start vragenlijst"
 • Vul inlogcode op het bord!
                               

Slide 15 - Tekstslide

De formule voor kracht =
kracht = massa x g
Hoe reken ik de massa uit?

Slide 16 - Open vraag

Welke 3 eigenschappen heeft een kracht?

Slide 17 - Open vraag

Als krachten evenwicht maken, is de nettokracht

Slide 18 - Open vraag

De kracht F2 zorgt voor
evenwicht bij de hefboom.
Bereken hoe groot F2 is

Slide 19 - Open vraag

De zwaartekracht is 49000N, de pijl is 10 cm.
Wat is de krachtenschaal?

Slide 20 - Open vraag

Bepaal of de hefboom in evenwicht is

Slide 21 - Open vraag

De zwaartekracht die mij op aarde houdt is 698 N.
Wat is mijn massa?

Slide 22 - Open vraag

Bereken de zwaartekracht die
elk blok op de wip uitoefenen.

Slide 23 - Open vraag