Herhaling AE-7

1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
Praktische economie

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Wat verstaan we onder het nationaal inkomen?

Slide 2 - Open vraag

Wat is het verschil tussen het nominale en het reële nationaal inkomen?
A
De afschrijvingen op kapitaalgoederen
B
Reële is per capita en het nominale niet
C
Reële geeft de koopkracht weer en het nominale niet.
D
Reële is bepaald op basis van werkelijke cijfers en het nominale niet.

Slide 3 - Quizvraag

Maak af: De effectieve vraag bestaat uit de vraag van de gezinnen, bedrijven .........
A
Overheid
B
Overheid en buitenland
C
Buitenland

Slide 4 - Quizvraag

Welke indicator zal afnemen bij een hoogconjunctuur?
A
Belastingontvangsten
B
Investeringen bedrijven
C
Uitkeringen
D
Inflatie

Slide 5 - Quizvraag

In een fase van hoogconjunctuur neemt de vraag naar arbeid toe.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 6 - Quizvraag

Wat betekent 'recessie'.
A
Economische vooruitgang
B
Economische achteruitgang

Slide 7 - Quizvraag

Het monetair beleid bestaat uit:
A
conjunctuurbeleid en wisselkoersbeleid
B
direct en indirect geldhoeveelheidbeleid
C
wisselkoersbeleid en geldhoeveelheidbeleid
D
conjunctuurbeleid en geldhoeveelheidbeleid

Slide 8 - Quizvraag

In welke conjunctuurfase is er sprake van dalende productie en stijgende werkloosheid?
A
Expansiefase
B
Hoogconjunctuur
C
Recessie
D
Depressie

Slide 9 - Quizvraag

Volgens haar anticyclisch beleid zal de overheid in een recessie
A
Belastingen verlagen en rentestand verlagen
B
Belastingen verhogen en rentestand verlagen
C
Belastingen verlagen en rentestand verhogen
D
Belastingen verhogen en rentestand verhogen

Slide 10 - Quizvraag

Nike, Adidas en Reebok hebben alledrie fabrieken in o.a. Taiwan en China. Dit valt onder ..
A
Concentratietendensen
B
Veranderingen in de gevraagde goederenpakket
C
Gewijzigde concurrentie-verhoudingen
D
goede ondernemersklimaat

Slide 11 - Quizvraag

Het aanleggen van de Green Corridor valt onder
A
Industriepolitiek
B
Regionaal beleid
C
Milieu Beleid

Slide 12 - Quizvraag

Welke gegevens gebruikt het CPB om advies te geven aan de overheid?

Slide 13 - Open vraag

Op welke factor aan de vraagkant heeft de toename van de rente invloed?
A
Consumptie
B
Export
C
Import
D
Effectieve vraag

Slide 14 - Quizvraag

Waardoor neemt vraag naar producten toe?
A
Door groei bevolking en inkomens
B
Door afname bevolking
C
Door lagere inkomens
D
Door milieumaatregelen

Slide 15 - Quizvraag

Wanneer meer vrouwen gaan werken dan gaat de participatiegraad:
A
Omlaag
B
Omhoog
C
Blijft hetzelfde

Slide 16 - Quizvraag

Waar hangt de omvang van de productiecapaciteit af?

Slide 17 - Open vraag

De efficiency wordt verhoogd door technische ontwikkelingen
A
Juist
B
Onjuist

Slide 18 - Quizvraag

Noem 1 voordeel van economische stagnatie

Slide 19 - Open vraag

Slide 20 - Tekstslide