Les 3,4 - ontw. ps. 10.4

Ontwikkelingspsychologie
 Methodisch begeleiden: problemen, stoornissen, passend onderwijs, sociale kaart, etc.

Periode 7
 

1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
OntwikkelingspsychologieMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 40 min

Onderdelen in deze les

Ontwikkelingspsychologie
 Methodisch begeleiden: problemen, stoornissen, passend onderwijs, sociale kaart, etc.

Periode 7
 

Slide 1 - Tekstslide

Inhoudsopgave
Vorige keer 
- 10.3 
Theorie: 10.4 ontwikkelingsstoornissen


Slide 2 - Tekstslide

Pervasieve ontwikkelingsstoornis is een overkoepelende naam voor: klassiek autisme, PDD-NOS, Asperger en ODD
A
Waar
B
Niet waar

Slide 3 - Quizvraag

Pervasieve ontwikkelingsstoornissen:
A
de ontwikkeling van het kind is op meerdere ontwikkelingsgebieden verstoord.
B
de ontwikkeling van het kind is op één specifiek ontwikkelingsgebied verstoord.
C
de ontwikkeling van het kind loopt op ieder ontwikkelingsgebied soepel.

Slide 4 - Quizvraag

Autisme Spectrum Stoornissen (ASS), is de nieuwe verzamelnaam voor:
A
Klassiek autisme, ODD, CD
B
Klassiek autisme, ODD -en PDD-NOS
C
Klassiek autisme, Asperger en PDD-NOS
D
Klassiek autisme, Asperger en ODD

Slide 5 - Quizvraag

Een bekende autist.. 
Greta Thunberg 

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Video

10.4 
Problemen in de sociale communicatie
 • Weinig inzicht in wat anderen denken en voelen
 • Moeite met non-verbale communicatie
 • Moeite met aangaan, onderhouden en begrijpen van relaties

Vertoning van herhalingsgedrag en beperkte belangstelling
 • Bewegen, spreken en gebruik van voorwerpen
 • Vasthouden aan routine
 • Rituelen van verbaal/ non-verbaal gedrag
 • Belangstelling voor één onderwerp
 • Over- of ondergevoeligheid voor zintuiglijke prikkels (kleuren, geuren, geluiden, etc.)

Slide 8 - Tekstslide

PDD-NOS, welke informatie heb je gevonden?

Slide 9 - Woordweb

10.4 Ontwikkelingsstoornissen
10.4.2 PDD-NOS: Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified.
 • Kinderen hebben ook moeite met interactie en communicatie, maar ook met fantasie
 • Sinds 2013 wordt de benaming niet meer gebruikt, de diagnose is moeilijk te stellen.

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Video

10.4 Ontwikkelingsstoornissen
Begeleiding:
Praktische tips:
 • Help het kind bij de groep laten horen.
 • Reik het kind handvaten aan om te communiceren.
 • Bij een opdracht duidelijkheid: Wie, Wat, Waar, Wanneer en Hoe
 • Vermijd figuurlijk taalgebruik (toen kwam de aap uit de mouw)

Slide 12 - Tekstslide

10.4 Ontwikkelingsstoornissen
Kenmerken:
 • Onhandigheid in sociale situaties
 • Begrijpt en gebruikt weinig non-verbale signalen
 • Niet of nauwelijks leren van sociale ervaringen
 • Angst voor veranderingen en hierdoor zich koppig en driftig uiten
 • Fanatiek vasthouden aan bepaalde routines
 • Over- of ondergevoeligheid voor zintuiglijke prikkels
 • Trage taalontwikkeling of ouwelijk taalgebruik
 • Letterlijk nemen van de taal
 • Onhandige en stijve motoriek

Slide 13 - Tekstslide

10.4 Ontwikkelingsstoornissen
Kwaliteiten, het valt op dat deze kinderen:
 • Een goed geheugen voor feiten en data.
 • Uitstekend visueel geheugen.
 • Overstoorbaar kunnen werken.
 • Afspraak is afspraak.

Slide 14 - Tekstslide

10.4 Ontwikkelingsstoornissen
10.4.3 Syndroom van Asperger: een pervasieve ontwikkelingsstoornis, waarbij het kind beperkt is in de sociale interacties met anderen en een beperkt repertoire aan interesses en activiteiten heeft.
 
 • Hebben een gemiddelde neiging tot het maken van contact! (in tegenstelling tot andere kinderen met ASS)
 • Door beperkte sociale vaardigheden gaat het vaak mis en trekken ze zich terug.
 • Normaal tot hoogbegaafd.

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Video

10.4 Ontwikkelingsstoornissen
Begeleiding Asperger:
 • Geef duidelijk aan wat je verwacht.
 • Breng gevoelens neutraal en duidelijk.
 • Voer nieuwe dingen stap voor stap in.
 • Begeleid het kind in samenwerking (zelf al groepjes maken).

Slide 17 - Tekstslide

10.4 Ontwikkelingsstoornissen
Moeite met:
 • Vriendschappen
 • Recht in de ogen aan kijken
 • Emoties uiten
 • Begrijpen van non-verbale communicatie
 • Begrijpen van sociale regels
 • Overgevoeligheid voor prikkels
 • Fascinatie voor specifieke prikkels
 • Gebrek aan inlevingsvermogen (empathie)
 • Monotone stem en weinig mimiek
 • Motorisch onhandig

 

Slide 18 - Tekstslide

10.4 Ontwikkelingsstoornissen
Kwaliteiten:
 • Enorme kennis van één onderwerp
  (bijvoorbeeld dinosauriërs) 
 • Onderzoeken alles ontzettend goed
 • Onafhankelijk in denken, zien andere oplossingen
 • Heel eerlijk

Slide 19 - Tekstslide

Volgende keer
De rest van 10.4 + 10.5 

Tip: lees alvast 10.5 door

Slide 20 - Tekstslide