Trias politica

Wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht 
1 / 48
volgende
Slide 1: Tekstslide
OpvoedkundeSecundair onderwijs

In deze les zitten 48 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht 

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lesdoelen
De leerlingen:
 • beschrijven de drie machten (wetgevende, uitvoerende en rechtelijke).
 • geven de definitie van de scheiding der machten.
 • leggen het belang van de scheiding der machten uit. 
 • beschrijven de rol van de media. 
 • leggen het begrip 'recht' uit aan de hand van de drie componenten. 

 


Een bondige omschrijving kunnen geven van het begrip ‘recht’.

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vragen bij video
 1. Waarom verdelen we in België de macht? 
 2. Welke term gebruiken we om dit weer te geven? 
 3. Wat is er typisch voor een goed werkende democratie? 
 4. Welke rol heeft de media?

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 4 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Overlopen vragen bij video
 1. Waarom verdelen we in België de macht? 
 2. Welke term gebruiken we om dit weer te geven? 
 3. Wat is er typisch voor een goed werkende democratie? 
 4. Welke rol heeft de media?

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wie is dit?
Ben Weyts
Minister van Onderwijs (Vlaams)

Slide 7 - Tekstslide

Ben Weyts
Minister van Onderwijs (Vlaams)
Wie is dit?
Annelies Verlinden
Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing (Federaal)

Slide 8 - Tekstslide

Annelies Verlinden
Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing (Federaal)
Wie is dit?
Benjamin Dalle
Minister van Brussel, Jeugd, Media en Armoedebeleid (Vlaams)

Slide 9 - Tekstslide

Benjamin Dalle
Minister van Brussel, Jeugd, Media en Armoedebeleid (Vlaams)
Wie is dit?
Jan Jambon
Minister-president van de Vlaamse Regering en minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management (Vlaams)

Slide 10 - Tekstslide

Jan Jambon
Minister-president van de Vlaamse Regering en minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management (Vlaams)
Wie is dit?
Alexander De Croo
Eerste minister (Federaal)

Slide 11 - Tekstslide

Alexander De Croo
Eerste minister (Federaal)
Recht

Slide 12 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Recht
"Een geheel van regels, opgesteld en opgelegd door de samenleving (om de samenleving mogelijk te maken), en die afdwingbaar zijn."

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies
Een geheel van regels, opgesteld en opgelegd door de samenleving (om de samenleving mogelijk te maken), en die afdwingbaar zijn
Geschreven vs ongeschreven
Voorbeeld?Gebod vs verbod
Voorbeeld?


Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies
Een geheel van regels, opgesteld en opgelegd door de samenleving (om de samenleving mogelijk te maken), en die afdwingbaar zijnWaarom niet in elk land dezelfde regels?

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Een geheel van regels, opgesteld en opgelegd door de samenleving (om de samenleving mogelijk te maken), en die afdwingbaar zijn.

Geldt voor iedereen 
Procedures soms ingewikkeld, lang en duur

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Schrijf 2 dingen op die jij vandaag geleerd hebt.

Slide 18 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

In welke mate heb je het gevoel dit dit deel te begrijpen?
😒🙁😐🙂😃

Slide 19 - Poll

Exit ticket
Wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht 

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lesdoelen
De leerlingen:
 • leggen het verschil uit tussen burgerlijk recht en strafrecht
 • leggen de werking van het strafrecht uit aan de hand van de aangeboden begrippen (strafbekwaamheid, strafbare feiten, openbaar ministerie)
 • herkennen casussen die horen bij burgerlijk recht
 • herkennen casussen die horen bij strafrecht 

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Verschil tussen burgerlijk recht en strafrecht

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Burgerlijk recht: betrekking op de relatie tussen personen

Strafrecht: misdrijven opsporen en daders vervolgen en straffen

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

 • Vanaf 18 jaar strafbekwaam 
 • Strafbare feiten of misdrijven 
 • Openbaar Ministerie (parket, procureur, openbare aanklager)

 • Overtreding, wanbedrijf en misdaad (zie maximumstraf)

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lisa en Jaak willen scheiden. Ze geraken er echter alleen niet uit wie wat mag houden en wie waar gaat wonen. Ook over het voogdijschap van de kinderen komen ze niet tot een compromis
A
Burgerlijk recht
B
Strafrecht

Slide 25 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Ik heb via Teleshop een nieuw fitnessapparaat gekocht. Het brengt echter helemaal niet de beloofde resultaten. Ik wil mijn geld terug!
A
Burgerlijk recht
B
Strafrecht

Slide 26 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Vorige vakantie hadden we een chaletje geboekt in de Ardennen. We hadden op voorhand alles betaald maar toen we ter plaatse arriveerden, bleek daar helemaal geen chalet te staan. Gelukkig hebben ze de oplichters gevat!
A
Burgerlijk recht
B
Strafrecht

Slide 27 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Max zat vast in het drugscircuit. Hij kon zijn schulden niet langer betalen en besloot komaf te maken met de schuldeiser.
A
Burgerlijk recht
B
Strafrecht

Slide 28 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Marie is gevallen op weg van school naar huis. Ze heeft hierbij haar been gebroken. Er is echter geen verzekeringsmaatschappij die haar wil bijstaan. De schoolverzekering vindt dat de familiale verzekering moet tussenkomen en de familiale verzekering vindt het de taak van de schoolverzekering
A
Burgerlijk recht
B
Strafrecht

Slide 29 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Na een nachtje stappen kroop Piet dronken achter het stuur. Op zijn weg naar huis reed hij een voetganger aan die overleed.
A
Burgerlijk recht
B
Strafrecht

Slide 30 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Schrijf 2 dingen op die jij vandaag geleerd hebt.

Slide 31 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

In welke mate heb je het gevoel dit dit deel te begrijpen?
😒🙁😐🙂😃

Slide 32 - Poll

Exit ticket
Wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht 

Slide 33 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 34 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 35 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Rechtbanken en hoven 

Slide 36 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lesdoelen
De leerlingen:
 • leggen de verschillende rechtbanken en hoven kort uit 
 • wijzen casussen toe aan de juiste rechtbank/hof
Over dit gedeelte komen enkel toepassingsvragen 
(casussen zoals in de les)

Slide 37 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vredegerecht
Politierechtbank
Burgerlijke rechtbank
Correctionele rechtbank Familie- en jeugdrechtbank
Strafuitvoeringsrechtbank
Arbeidsrechtbank
Rechtbank van koophandel
Hof van Beroep
Arbeidshof 
Hof van assisen
Hof van Cassatie 

Slide 38 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Eerste beslissing?
- Vredegerecht
- Politierechtbank
- Burgerlijke rechtbank
- Correctionele rechtbank
- Familie- en jeugdrechtbank
- Arbeidsrechtbank
- Rechtbank van koophandel
- Hof van Assisen 
Beroep?
- Burgerlijke rechtbank (beslissing vrederechter/politierechtbank BR)
- Correctionele rechtbank (beslissing politierechtbank SR)
- Hof van Beroep (beslissing rechtbank van eerste aanleg/koophandel)
- Arbeidshof (beslissing arbeidsrechtbank)
- Hof van Cassatie (wettelijkheid) 

Slide 39 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Soorten straffen en ontoerekeningsvatbaarheid

Slide 40 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lesdoelen
De leerlingen:
 • geven minstens 4 soorten straffen 
 • leggen uit wat ontoerekeningsvatbaarheid en het gevolg ervan inhoudt

Slide 41 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke soorten straffen ken je?

Slide 42 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Slide 43 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 44 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ontoerekeningsvatbaarheid 
Ontoerekeningsvatbaarheid: 
Een persoon kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een strafbaar feit wanneer deze op het moment van het feit leidt aan een geestesziekte die het oordelingsvermogen of de controle aantast.

Slide 45 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ontoerekeningsvatbaarheid
3 voorwaarden: 
 1. Misdrijf gepleegd dat de fysieke/psychische integriteit aantast
 2. Psychische stoornis die beoordelingsvermogen/controle aantast 
 3. Kans op nieuwe feiten 


Slide 46 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ontoerekeningsvatbaarheid


Gevolg = GEEN STRAF
Wel: maatregel om maatschappij te beschermen én nodige zorg te bieden 

Slide 47 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 48 - Link

Deze slide heeft geen instructies