leefstijl leerjaar 1 thema 3

thema 3
sterk door gevoelens
1 / 37
volgende
Slide 1: Tekstslide
BurgerschapsonderwijsPraktijkonderwijsLeerjaar 1

In deze les zitten 37 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

Onderdelen in deze les

thema 3
sterk door gevoelens

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

les 1
Over fijne en nare dingen

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

In deze les:
- maken we kennis met onderlinge verschillen als het gaat om gevoelens
- hebben we het over onderscheid maken tussen prettige en onprettige gevoelens
- gaan we voelen dat onze houding en motoriek bepaalde gevoelens kunnen oproepen.

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Verschillende gevoelens
prettige en onprettige gevoelens

Slide 4 - Tekstslide

Mensen voelen de hele dag door verschillende gevoelens. Dat kan het ene moment anders zijn dan het andere. Dat is lastig. Maar ook een interessante ontdekkingsreis.


fijne gevoelens

Slide 5 - Woordweb

In welke situaties kunnen deze gevoelens voorkomen?
nare gevoelens

Slide 6 - Woordweb

In welke situaties kunnen deze gevoelens voorkomen?
Oefening
4 muziekfragmenten

Slide 7 - Tekstslide

Welke gevoelens roepen de muziekfragmenten op?

Laten beschrijven of laten aangeven met kleur.

Na de fragmenten bespreken.
Hoe komt het dat we niet allemaal dezelfde gevoelens hebben bij de fragmenten?

Leerlingen kunnen ook bewegen!!!

Slide 8 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 9 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 10 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 11 - Video

Deze slide heeft geen instructies

oefening
gaan als............
Beweeg door de ruimte als iemand die......

Slide 12 - Tekstslide

- moe is
- die boos is
- die verliefd is
- die bang is
- die heel veel zelfvertrouwen heeft
- die heel bang is
- die heel verlegen is
- die heel zenuwachtig is
- die heel verdrietig is
- die zich heel sterk voelt

Hoe was deze oefening?
Welke manier was leuk?
Wat voelde onprettig?
Welke manier past bij jou?
oefening
werkblad
Welke dingen geven een prettig gevoel en welke niet?
Denk daar goed over na.
Lees de zinnen en plak ze  of schijf ze op de juiste plaats in je werkboekje

Slide 13 - Tekstslide

nabespreking
-Was de opdracht lastig om te maken?
-Is het lastig om met anderen over je  gevoelens te praten?
-Is het raar als jij in een bepaalde situatie andere gevoelens hebt dan iemand anders?

Wat heb je deze les geleerd?

Slide 14 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

les 2
Met gevoel spelen

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

in deze les
- gaan we ervaren dat je een gevoel kunt uitdrukken in een spel
- besteden we aandacht aan het kennen van woorden om een gevoel uit te drukken
- leren we onderscheid maken tussen verschillende basisgevoelens

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

vorige les


- gevoelens benoemd  --> welke?
- gevoelens gekoppeld aan muziek
- gevoelens gekoppeld aan bewegen

deze les


We gaan verschillende soorten gevoelens spelen


Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

oefening: Welk gevoel zie je?
We gaan uitbeelden
* in tweetallen --> verdeelkaartjes
* eerst voorbereiden
* Daarna spelen

Slide 18 - Tekstslide

We gaan gevoelens uitbeelden om gevoelens van anderen makkelijker te herkennen.

kopieer vooraf kopieerblad 1 en 2

nabespreking:
- Welk gevoel is gemakkelijk om te spelen?
- Welk gevoel is moeilijk om te spelen?
- Welke gevoelens hebben we allemaal gezien?
oefening: gevoelspuzzel
Woordzoeker werkboek blz. 21

Kennen we alle woorden?

Slide 19 - Tekstslide

nabespreking

- Welke woorden gebruik je vaak?
- Ken je nog meer gevoelswoorden?
oefening: basis gevoelens
maken oefening werkboek blz. 21

Slide 20 - Tekstslide

nabespreking:

samen nakijken


Heb je nu een goed overzicht in de wirwar aan gevoelens?
afsluiting van de les
Welke opdracht vond je het leukst om te doen?
Welke was het moeilijkst?
Welk gevoel zou je iedere dag willen hebben?

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

les 3


mijn gebruiksaanwijzing
g

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

In deze les
- Gaan we ervaren hoe mensen op elkaar reageren als ze gevoelens uiten.
- Leren we verwoorden hoe een ander rekening met me kan houden.
- Doen we inspiratie op om op meerdere manieren gevoelens te uiten.

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

vorige lessen

We hebben gevoelens benoemt en ermee geoefend.
deze les

Eigen gebruiksaanwijzing maken  ––>
Hoe kunnen we elkaar nog beter begrijpen?
Hoe kunnen we met elkaar rekening houden?


Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

oefening 1: stellingen over omgaan met gevoelens
We gaan nadenken.......Hoe ga je om met gevoelens?

Ben je het eens of oneens met de volgende stellingen?


Slide 25 - Tekstslide

Lees samen met de leerlingen de stellingen op de volgende dia's.
Laat ze beantwoorden met eens of oneens.
Bespreek waarom ze deze mening hebben en geef ze ruimte om reacties te geven.
Ik merk altijd gelijk als iemand verdrietig is.

Slide 26 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Ik weet wat ik moet doen als iemand verdrietig is.

Slide 27 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Ik heb bijna nooit ruzie.

Slide 28 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Ik praat een ruzie gemakkelijk uit.

Slide 29 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Ik weet hoe ik moet afkoelen als ik boos ben.

Slide 30 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Ik kan een ruzie gemakkelijk loslaten.

Slide 31 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Ik deel mijn verdriet gemakkelijk met anderen.

Slide 32 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Ik houd liever mijn verdriet verborgen.

Slide 33 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Ik zou de gevoelens van anderen beter willen begrijpen.

Slide 34 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Ik heb meestal wel door hoe een ander zich voelt.

Slide 35 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

oefening 2: gebruiksaanwijzing
Hoe kunnen anderen rekening met je houden?

Vul de zinnen aan in de werkboek op blz. 23

Slide 36 - Tekstslide

nabespreking:

- leerlingen verdelen in tweetallen. Ze vertellen aan elkaar wat ze op hebben geschreven.

- daarna terugkoppeling aan de klas.
tweetallen elkaars gebruiksaanwijzing laten presenteren.
nabespreking van de les
-  Wat valt er op aan onze gebruiksaanwijzingen?
- Heb je iets gehoord wat je niet wist?
- Heeft deze oefening je geholpen om rekening te houden met een ander?
- Welke overeenkomsten zien we?

Slide 37 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies