Present perfect & past simple

Present perfect & past simple

Theme 5
Stepping Stones


1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo t, havo, vwoLeerjaar 2

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Present perfect & past simple

Theme 5
Stepping Stones


Slide 1 - Tekstslide

Hoe vorm je de present perfect (werkwoorden)?

Slide 2 - Open vraag

Present perfect
have/has + voltooid deelwoord
have = I, you, we, you they
has = he, she, it
Voltooid deelwoord:
1. regelmatig werkwoord + ed > I have worked
2. onregelmatig werkwoord 3e vorm > I have been

Slide 3 - Tekstslide

Present perfect

Voorbeelden:
I have worked since 3 am.
She has been to London twice.
We have walked for 2 hours now.

Deze zinnen bevatten altijd een vorm van hebben + het tweede werkwoord is een voltooid deelwoord.

Slide 4 - Tekstslide

Present perfect
Gebruik present perfect:
1. iets is in het verleden begonnen en is nu nog aan de gang.
2. praten over ervaringen.
3. iets is in het verleden gebeurd en je merkt nu nog het resultaat.

Slide 5 - Tekstslide

Hoe vorm je de past simple (werkwoorden)?

Slide 6 - Open vraag

Past simple
De past simple bestaat uit 1 werkwoord. Dit ww zet je in de verleden tijd.
2 manieren:
1. werkwoord + ed > worked
2. 2 vorm van het onregelmatig werkwoord > drank

Slide 7 - Tekstslide

Past simple

Wanneer gebruik je de past simple?
- iets is in het verleden gebeurd en is nu afgelopen.


Je kan de past simple herkennen aan woorden als:
last year, yesterday, in 2010.
Dit zijn tijdsbepalingen.

Slide 8 - Tekstslide

Verschil present perfect en past simple


Wat is het verschil?
Bij de past simple is de actie in het verleden nu afgelopen.
Bij de present perfect is de actie nog bezig of is er nog een link met het verleden.

Slide 9 - Tekstslide

Verschil present perfect en past simple


Verklikwoorden:

Present perfect: already, for, since, how long.
Past simple: last year, yesterday, in 2010, an hour ago.

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

I have been in Nottingham for a week.
present perfect / past simple?

Slide 12 - Open vraag

It was on offer last week.
present perfect/ past simple?

Slide 13 - Open vraag

Present perfect of past simple?
Volg deze stappen
1. Is het op dit moment aan de gang?
ja: present perfect - nee: ga naar vraag 2
2. Gaat het over ervaringen tot nu toe?
ja: present perfect - nee: ga naar vraag 3.
3. Is het resultaat van de actie nu merkbaar?
ja: present perfect - nee: past simple.

Slide 14 - Tekstslide

Maak de present perfect:
He listens

Slide 15 - Open vraag

Maak de present perfect:
They wait

Slide 16 - Open vraag

The Vandals ....................
(invade) Rome in the year 455.

Slide 17 - Open vraag

How many books ........
(she/write) so far??

Slide 18 - Open vraag

Wat vind ik nog moeilijk aan de present perfect en de past simple?

Slide 19 - Open vraag

Slide 20 - Video

Slide 21 - Link

Klaar!

Slide 22 - Tekstslide