Les 2. Workshops. Vrijheidsbeperkende maatregelen

Workshops
Vrijheidsbeperkende maatregelen les 2
Wet & regelgeving

1 / 35
volgende
Slide 1: Tekstslide
BurgerschapMBOStudiejaar 3

In deze les zitten 35 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Workshops
Vrijheidsbeperkende maatregelen les 2
Wet & regelgeving

Slide 1 - Tekstslide

Vandaag
 • Terugblik les 1

 •  Bespreken huiswerk opdracht

 • Wet zorg & dwang

 • Dilemma's bespreken

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Wat weet je nog van
vorige week?

Slide 5 - Woordweb

Vrijheidsbeperkende maatregelen
Elke maatregel waarmee je de vrijheid van een cliënt inperkt.
Er zijn 4 categorieën 
 1. Fysieke maatregelen
 2. Psychofarmaca
 3. Domotica
 4. Verbale maatregelen

Slide 6 - Tekstslide

Benoem een voorbeeld
van een fysieke maatregel

Slide 7 - Woordweb

Benoem een voorbeeld
van een psychofarmaca
maatregel

Slide 8 - Woordweb

Benoem een voorbeeld
van een domotica
maatregel

Slide 9 - Woordweb

Benoem een voorbeeld
van een verbale maatregel

Slide 10 - Woordweb

Voorbeelden
 • We hebben het gehad over extreme voorbeelden, zoals bij Brandon die jaren vastgebonden en opgesloten zat

 • We hebben het ook gehad over kleine 'onschuldige' voorbeleden zoals rolstoel op de rem zetten of bedhek omhoog 

Slide 11 - Tekstslide

Waarom is het omhoog doen van een bedhekje een VP maatregel?

Slide 12 - Open vraag

Wie beslist of een maatregel toegepast mag worden?
A
De arts
B
De wettelijke vertegenwoordiger
C
De cliënt
D
De begeleider B

Slide 13 - Quizvraag

Cliënt is altijd leidend
Wil de cliënt iets niet? Dan heb je te maken met een vrijheidsbeperkende maatregel en moet je werken volgens de (vrij nieuwe) wet zorg & dwang. 

Daarover later meer.. 

Slide 14 - Tekstslide

Eigen beroepspraktijk
 1.  Maak tweetallen
 2. Bespreek de huiswerkopdracht
  Let vooral op of dezelfde of juist hele andere maatregelen voorkomen, wat jullie daar van vinden en mogelijke alternatieve maatregelen
 3. Na 10 minuten uitwisselen bespreken we het klassikaal
  (Geen VP maatregelen? Sluit aan bij een tweetal)

Slide 15 - Tekstslide

Wet zorg & dwang

Slide 16 - Tekstslide

Wie zouden er allemaal onder WZD vallen?

Slide 17 - Open vraag

Wet zorg & dwang
Een cliënt valt onder de wet zorg en dwang: 
 1. Als er een verklaring is van een deskundig arts waaruit blijkt dat hij in verband met een psychogeriatrische aandoening of verstandelijke beperking is aangewezen op zorg en/of; 
 2. een persoon beschikt over een indicatie van het CIZ voor langdurige zorg met als grondslag een psychogeriatrische aandoening of verstandelijke beperking.

Slide 18 - Tekstslide

Samengevat:
Een cliënt valt onder de wet zorg en dwang: 

 1. Als hij/zij/hen zorg ontvang vanwege dementie (psychogeriatrie)
 2. Als hij/zij/hen zorg ontvangt vanwege een verstandelijke beperking

Slide 19 - Tekstslide

Valt iemand in een TBS kliniek onder de wet zorg & dwang?
A
Ja
B
Nee

Slide 20 - Quizvraag

Wet zorg & dwang 
Onder onvrijwillige zorg verstaat de wet:

 1. Zorg waarmee de cliënt of zijn vertegenwoordiger niet instemt en; 
 2. Zorg waarmee de vertegenwoordiger wel heeft ingestemd maar waartegen de cliënt niet

Slide 21 - Tekstslide

Je cliënt heeft echt een tafelblad nodig, hij valt steeds uit z'n rolstoel. De cliënt en de vertegenwoordiger willen dit wel. Is het dan onvrijwillige zorg?
A
Ja
B
Nee

Slide 22 - Quizvraag

Je cliënt heeft echt een tafelblad nodig, hij valt steeds uit z'n rolstoel. De cliënt wil dit wel maar de vertegenwoordiger niet. Is het dan onvrijwillige zorg?
A
Ja
B
Nee

Slide 23 - Quizvraag

Je cliënt heeft echt een tafelblad nodig, hij valt steeds uit z'n rolstoel. De cliënt wil dit niet maar de vertegenwoordiger wel. Is het dan onvrijwillige zorg?
A
Ja
B
Nee

Slide 24 - Quizvraag

Slide 25 - Video

Alternatieven?

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Video

Alternatieven
Een vrijheidsbeperkende maatregel is de laatste optie en voer je pas uit als je (van)alles geprobeerd hebt.
Dit doe je altijd in overleg met:
 • De cliënt
 • Zijn vertegenwoordiger
 • Betrokken professionals

Slide 28 - Tekstslide

Alternatieven
Je moet dus eerst (van)alles uitproberen om het probleem (voor de cliënt of zijn omgeving) op te lossen. 

Maar hoe kom je op die alternatieven?

Slide 29 - Tekstslide

Meneer de Boer eet
's nachts de koelkast leeg.
Is er een alternatief voor
een slot op de koelkast?

Slide 30 - Woordweb

Mevrouw Kasmi valt uit bed.
Ze wil geen bedhekje:
zijn er alternatieven?

Slide 31 - Woordweb

De familie van John Owusu wil
's nachts graag de deur op slot.
Alternatieven?

Slide 32 - Woordweb

Alternatieven

Slide 33 - Tekstslide

Opdracht
 1. Kies 1 vrijheidsbeperkende maatregel uit die je op je BPV tegenkomt (als je die niet hebt mag je ook eentje uitkiezen die je tijdens de les hebt gehoord)
 2. Raadpleeg de alternatievenbundel voor een geschikt alternatief
 3. Beschrijf dit kort: dit gaan we volgende week bespreken

Slide 34 - Tekstslide

Volgende week
 • Terugblik
 •  Huiswerk bespreken
 • Stappenplan behandelen
 • Hoe bespreek je dit met cliënten?
 • Dilemma's uitwisselen
 • Tijd over: Quiz van Villans

Slide 35 - Tekstslide