Gerund

Gerund
 At the end of the lesson you can apply the rules of the Gerund! 
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Gerund
 At the end of the lesson you can apply the rules of the Gerund! 

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

TODAY
 • Dilemma

 • Recap 

 • Gerund

 • Post-its 

 • Homework

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


What do you think of his dog?
A
Personal Pronoun
B
Possessive Pronoun

Slide 4 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies


I am Patrick
A
Personal Pronoun
B
Possessive Pronoun

Slide 5 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies


Yes, that's me on that picture.
A
Personal Pronoun
B
Possessive Pronoun

Slide 6 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat valt je op aan deze zinnen?
 • Smoking is forbidden in the barbershop.
 • I look forward to seeing you next week.
 • Could you start doing your homework? 
 • That dress isn't worth buying.
 • He started running.


Slide 7 - Tekstslide

 • -ing staat achter sommige woorden
 • Vraag de leerlingen: Welk woord staat er voor? 
Gerund
Je gebruikt de '-ing vorm' als een soort zelfstandig naamwoord:

 1. Als het onderwerp van de zin.
Example: Biking in the mall is forbidden. 

2. Na voorzetsels. (kastwoorden)
Example: She's fond of cycling.

3. Na werkwoorden die zeggen hoe je iets vindt. (like, love, hate, enjoy, etc.)
Example: I love going to the movies. 

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Thanks for inviting me to the party!
A
Onderwerp
B
Werkwoorden (die zeggen hoe je iets vindt)
C
Voorzetsels

Slide 9 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies


Smoking is forbidden in this school.
A
Onderwerp
B
Werkwoorden (die zeggen hoe je iets vindt)
C
Voorzetsels

Slide 10 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies


I enjoy spending time with you.
A
Onderwerp
B
Werkwoorden (die zeggen hoe je iets vindt)
C
Voorzetsels

Slide 11 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Gerund
Je gebruikt de '-ing vorm' ook als een soort zelfstandig naamwoord:

1. Na werkwoorden die 'begin', 'einde', of 'doorgaan' aangeven. (start, begin, finish, go on, etc.)
Example: Everybody had finished writing

2. Na een aantal andere werkwoorden. (delay, postpone, put off, imagine, consider, avoid, etc) 
Example: I put off learning vocabulary for a whole week.

3. Na een aantal uitdrukkingen. (it's no good, it's no use, it's worth, can't help, to be busy, etc)
Example: She can't help singing all day long. 

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


It's worth trying to sell it.
A
Werkwoorden (begin, einde, doorgaan)
B
Uitdrukkingen
C
Andere werkwoorden

Slide 13 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies


Everybody had finished speaking.
A
Werkwoorden (begin, einde, doorgaan)
B
Uitdrukkingen
C
Andere werkwoorden

Slide 14 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies


He put off seeing her.
A
Werkwoorden (begin, einde, doorgaan)
B
Uitdrukkingen
C
Andere werkwoorden

Slide 15 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Uitzondering
Na onderstaande werkwoorden kan je ook het hele werkwoord met 'to' gebruiken.
 1. Start
 2. Begin
 3. Continue 
 4. Like
 5. Love
 6. Hate
 7. Prefer

Bijvoorbeeld: I hate getting up early / I hate to get up early. (de betekenis is hetzelfde)

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


....(write) in English is easy.

Slide 17 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies


I love ... (go) out to restaurants.

Slide 18 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

That make-up product isn't worth ... (buy)

Slide 19 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

I'm looking forward to ... (receive) your letter.

Slide 20 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies


My mother considers ... (leave) Rob.

Slide 21 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies


They suddenly stopped ... (run).

Slide 22 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Make your own sentence with a Gerund!

Slide 23 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Nu Engels
Ga naar Nu Engels en maak de odprachten van 5.4.

Vraag? Steek je hand op.

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Post-it

 • Wat is het belangrijkste wat je vandaag hebt geleerd? 

 • Bijvoorbeeld grammatica regel(s) of iets heel anders.

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Homework

 • Finish the exercises of Nu Engels: 5.4 Commercials

 • Learn the vocabulary of 5.4!

 • Good luck!

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies