Close Reading bovenbouw- De vloek van Toetanchamon

De vloek van Toetanchamon
1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
LezenBasisschoolGroep 6-8

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

De vloek van Toetanchamon

Slide 1 - Tekstslide

Sessie 1: Wat zegt de tekst?

Slide 2 - Tekstslide

Doel: ik weet waar de tekst over gaat en kan het in mijn eigen woorden navertellen.

Slide 3 - Tekstslide

We lezen de tekst.

Slide 4 - Tekstslide

Nummer de regels van de tekst. Doe dit per 5.

Slide 5 - Tekstslide

Geef de alinea's nummers.

Slide 6 - Tekstslide

We gaan de tekst nog een keer lezen. Nu zet je een rondje om de moeilijke woorden.

Slide 7 - Tekstslide

Wat heeft het plaatje met de tekst te maken?

Slide 8 - Open vraag

Welke personen komen er in het verhaal voor? Markeer deze met geel. Klaar? Overleg dit met je schoudermaatje.

Slide 9 - Tekstslide

Wat is in deze tekst de inleiding, kern en het slot? Geef dit aan met de letters i, k en s voor de alinea's. Doe dit samen met je oogmaatje.

Slide 10 - Tekstslide

Voor deze opdracht heb je het werkblad 'vensterruiten' nodig. Noteer in steekwoorden het begin, midden en eind.

Slide 11 - Tekstslide

Sessie 2: Hoe wordt het in de tekst gezegd?

Slide 12 - Tekstslide

Doel: ik kan de betekenis van moeilijke woorden achterhalen en herken verbanden in de tekst.

Slide 13 - Tekstslide

We lezen de tekst.

Slide 14 - Tekstslide

Kijk naar de woorden die je in sessie 1 omcirkeld hebt. Heb je de betekenis van alle woorden nodig om de tekst te begrijpen? Kleur de woorden die je sowieso nodig hebt, rood. Klaar? Koppen bij elkaar en vergelijken met elkaar. 

Slide 15 - Tekstslide

Wat is de betekenis van een historisch misverstand (regel 4)?

Slide 16 - Open vraag

Wat is de betekenis van inscriptie en markeer het bewijs met blauw (alinea 4).

Slide 17 - Open vraag

In regel 13 staat het verwijswoord>die. Waar verwijst dit woord naar? Markeer dit groen. Overleg hierna samen met je schoudermaatje.

Slide 18 - Tekstslide

In regel 18 staat het verwijswoord>deze. Waar verwijst dit woord naar? Markeer dit groen. Overleg hierna samen met je oogmaatje.

Slide 19 - Tekstslide

Welke tegenstelling staat er in alinea 2? Overleg met je schoudermaatje.

Slide 20 - Tekstslide

Welke opsomming zie je in alinea 3? En aan welke woorden herken je dit?

Slide 21 - Open vraag

Sessie 3: wat is de diepere betekenis van de tekst?

Slide 22 - Tekstslide

Doel: ik kan uitleggen waarom de titel wel of niet bij de tekst past en ik kan aan de hand van een tijdlijn de vreemde gebeurtenissen uitleggen.

Slide 23 - Tekstslide

We lezen de tekst.

Slide 24 - Tekstslide

Vind jij dat de titel bij de tekst past? Leg dit uit.

Slide 25 - Open vraag

Wat zou jij denken als je het graf van Toetanchamon zou vinden?

Slide 26 - Open vraag

Voor de volgende vraag heb je het werkblad: eerst, daarna, tot slot nodig.  

Slide 27 - Tekstslide

- wat dacht men?
- wat is er werkelijk gebeurd?
Gebruik hiervoor steekwoorden.

Slide 28 - Tekstslide