cross

H1 scheikunde een wetenschap

Nask 2    Hst 1: Scheikunde een wetenschap
1 / 52
volgende
Slide 1: Tekstslide
Scheikundevmbo tLeerjaar 3

In deze les zitten 52 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Nask 2    Hst 1: Scheikunde een wetenschap

Slide 1 - Tekstslide

Belangrijke afspraken vooraf:
- spullen die je nodig hebt: opgeladen mobiel (alleen met toestemming te gebruiken),  aantekenschrift, Binas (deel ik nog uit), boek en werkboek , rekenmachine+ geo , mapje voor planner, practica en andere stencils 
- in je digitale werkboek maak je hw tenzij anders vermel. Link  hoe koppelen: https://drive.google.com/file/d/1nqzoRZLCvsfwZnINzuxp17P1kWPpMpus/view?usp=sharing
- hw in som, materialen en opdrachten in classroom (accepteer de uitnodiging)
-  lessen veel aangeboden via lessonup noteer de code van jouw klas!

Slide 2 - Tekstslide

Scheikunde waar denk je aan

Slide 3 - Woordweb

natuurwetenschappen
 1. scheikunde: is het bestuderen van stoffen en of stoffen kunnen veranderen in andere stoffen. Pas dan is het scheikunde .
 2. biologie: is het bestuderen van de levende natuur, dus alles over mensen, dieren en planten.
 3. natuurkunde: is het bestuderen van verschijnselen in de natuur zoals: licht, geluid, elektriciteit, weer, bewegen enz
 4. vaak overlappen deze vakgebieden elkaar

Slide 4 - Tekstslide

Stofeigenschappen
als je wilt weten welke stof het is, of bijvoorbeeld of er een nieuwe stof ontstaan is, dan moet je goed kunnen waarnemen. Je gaat dan letten op de meest kenmerkende stofeigenschappen.

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Om mensen te waarschuwen voor gevaarlijke stofeigenschappen gebruiken we gevarensymbolen of pictogrammen

Slide 7 - Tekstslide

hw voor les 2: 
 • accepteren uitnodiging classroom
 • koppelen digitale werkboek en filmpje bekijken van hoe het werkt (staan in de classroom)
 • hst 1.1 leren en maken in je digiboek: opg 2, 5,6,8 (alleen 8 in je schrift), 10,11, 15 t/m 19 (inclusief nakijken!/controleren)
 • wat je niet snapt noteer je in je schrift, inclusief de uitleg!
 • Einde les 1

Slide 8 - Tekstslide

les 2 "thuiswerk les"

 1. bekijk deze opgenomen les die ik in de classroom bij schoolwerk hst 1 (= zelfde als de link in som) heb klaargezet.
 2. Op maandag 7 sept zie je in de classroom bij hst 1 ook de uitwerkingen met uitleg van de moeilijkste huiswerkopdrachten. Bekijk dat goed. 
 3. Heb je daarna nog vragen over de lesstof, noteer dat in het vragenformulier van hst 1 bij schoolwerk . 
 4. uitleg par 2 t/m slide 17 
 5. hw voor donderdag: maken test jezelf 1.1 in je digiboek
  +leren par 1.2 noteer wat je nog niet snapt van 1.1 en/of 1.2 ook in de classroom

Slide 9 - Tekstslide

Stoffen bestaan uit moleculen
 • Er zijn miljoenen stoffen
 • De meeste stoffen zijn mengsels (bestaan uit meerdere stoffen)
 • Een zuivere stof bestaat uit allemaal dezelfde deeltjes (die heten moleculen)
 • Moleculen trekken elkaar aan = van der Waalskracht

Slide 10 - Tekstslide

DEELTJESMODEL: (model is  manier om de werkelijkheid te beschrijven)


Alle moleculen trekken elkaar aan

Alle moleculen bewegen. Hoe warmer hoe sneller--> ze stoten elkaar weg dus de stof kan uitzetten omdat de aantrekkingskracht minder wordt

Slide 11 - Tekstslide

faseovergangen
 •  de fase van een stof is een stofeigenschap ( bv. water is bij kamertemperatuur vloeibaar, lucht gasvormig en ijzer vast.
 • rode faseovergangen  is  warmte nodig bij blauwe faseovergangen komt warmte vrij 
toestandsaanduidingen komen uit het engels; (g) = gasvormig,( l) = vloeibaar en (s)= vast
faseovergang schematisch weergeven:
bv: water(s)--> water (l) = smelten van ijs

Slide 12 - Tekstslide

huiswerktijd
hw voor donderdag: maken test jezelf 1.1 in je digiboek
+leren par 1.2 noteer wat je nog niet snapt van 1.1 en/of 1.2  in de classroom in het vragenformulier.
Einde les 2

Slide 13 - Tekstslide

les 3 "thuiswerkles": filmpje
 • hw was maken: maken test jezelf 1.1 (digiboek) leren par 1.2 noteer vragen in de classroom in het vragenformulier.
 • Veel mensen hebben dit nog niet (digitaal) gedaan, ook de lessonup lessen zijn weinig bekeken en het vragenformulier in classroom is nog niet gebruikt.
 • bespreken hw vorige lessen 
 • uitleg via lessonup van par. 2

Slide 14 - Tekstslide

Kenmerk: de stofeigenschappen van de onderzochte stof veranderen niet  (blijvend).Enkele voorbeelden: 
 •  Het kloppen van slagroom (er gaat lucht tussen de roomdeeltjes zitten maar het blijft room, de smaak verandert niet. Na verloop van tijd zakt de slagroom in als de lucht eruit verdwijnt)
 • Faseovergangen zoals het bevriezen(= stollen) van water (het vloeibare water wordt vast dus ijs als je het afkoelt tot onder 0 graden, maar de stof blijft water. Het smelt weer bij opwarmen.
 • Het scheuren van papier (als je het papier scheurt verandert de vorm wel, maar beide helften blijven papier). 
 
Natuurkunde onderzoekt verschijnselen in de levenloze natuur, b.v. elektriciteit, straling, warmte, licht, magnetisme en elektriciteit 
Natuurkunde?
Kenmerk stofeigenschappen veranderen niet blijvend

Slide 15 - Tekstslide

 • blijvende verandering van stofeigenschappen(andere kleur, structuur, dichtheid ) b.v.  koken van voedsel 
 • onverwachte faseovergangen (die niet terug te draaien zijn) b.v. eitje bakken. Het eiwit was vloeibaar,
  wordt vast door hitte (i.p.v. verdampen) dat noemen we stollen maar het en blijft na afloop vast dus is hier niet een faseovergang
 • ontstaan van gassen,  rook (= nieuwe stof) b.v bij verbranden papier
 • ontstaan van  geluid, licht, (b.v. bij vuurwerk afsteken)
wanneer is het nu SCHEIKUNDE? =  chemische reactie  
Beginstoffen verdwijnen en nieuwe stoffen ontstaan. 
Te herkennen aan:  

Slide 16 - Tekstslide

huiswerktijd
hw voor maandag:
 • leren par. 1 + 2 en maken in je digiboek 25,26, 29 t/m 37
 • noteer wat je nog niet snapt van 1.1 en 1.2  in het vragenformulier dat in de classroom staat bij hst 1.
Einde les 3

Slide 17 - Tekstslide

les 4 via filmpjes
 • hw was maken: leren par. 1 + 2 en maken in je digiboek 25,26, 29 t/m 37 (vragen in de classroom in het vragenformulier)
 • bespreken hw vorige lessen 
 • uitleg via lessonup van par. 3

Slide 18 - Tekstslide

zuivere stof/mengsels herkennen aan faseovergang

 1. zuiver: stof is  1 soort moleculen
 2. heeft daarom een smeltpunt (= stolpunt) en kookpunt 
 3. verschilt per stof ( Binas tabel 15 )
 4. mengsels bestaan uit meerdere soorten moleculen en hebben daardoor een smelt- en kooktraject (= temp niet constant bij faseovergang)
Regen/sneeuw is zuiver water en  smeltpunt 0 C en kookpunt 100 C

Rivierwater/zeewater en kraanwater zijn mengsels (behalve water zitten er allerlei zouten en andere stoffen in opgelost).
Deze "soorten water" hebben dus smelt- en kooktrajecten


Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Video

huiswerktijd
hw voor donderdag:
 • leren par. 3 
 • maken in digiboek 41,42,43,46 (46  wel in je schrift of werkboek) 47 t/m 50 
 • lessonup les terugkijken klascode 3 mnsk21= wqvyx voor
  3mnsk23 = suvmy
Einde les 4

Slide 21 - Tekstslide

les 5 via filmpje(s)
 • hw was: 41,42,43,46 (46 wel in je schrift of werkboek) 47 t/m 50 (bespreken moeilijke opdrachten?)
 • uitleg par 3 via filmpje en lessonup
 • zelfstandig werken aan huiswerk: leren par 4 en maken 53,56,57,59, 60,61,63,65 

Slide 22 - Tekstslide

programma 13 sept Cl 4 
 • vragen hw
 • uitleg nieuwe stof
 • hw volgende week maandag: goed leren!!! par 1 tot en met 3 bekijk de lesson up les t/m lesstof paragraaf 3 en maken t/m 47


Slide 23 - Tekstslide

programma 13 sept Cl 3 
 • vragen hw
 • uitleg nieuwe stof
 • hw volgende week vrijdag: goed leren!!! par 1 tot en met 4 bekijk de lesson up les t/m lesstof paragraaf 3 en maken t/m 50 en 53 t/m 56


Slide 24 - Tekstslide


 • zuivere stof bestaat uit 1 soort deeltjes (moleculen)
 • heeft daarom smeltpunt + kookpunt
 • temperatuur constant bij faseovergang


 • mengsels bestaan uit meerdere stoffen door elkaar heen 
 • hebben daarom een smelt- en kooktraject
 • temperatuur niet constant bij faseovergang
Zuivere stoffen                        en        Mengsels               

Slide 25 - Tekstslide

Mengsels kun je scheiden
je maakt gebruik van verschil in stofeigenschappen
b.v. zoutwater indampen (= opwarmen tot het water kookt):  omdat het kookpunt van zout veel hoger is verdampt het zout niet mee.

Van de mengsels die volgen moet je weten: 
 • de namen,
 • kenmerken, 
 • scheidingsmethodes (+opstelling) en hoe noem je stof die overblijft enz.
 • op basis van welk verschil in stofeigenschappen werkt deze scheiding
Mengsels kun je scheiden
je maakt gebruik van verschil in stofeigenschappen

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Tekstslide

Slide 28 - Tekstslide

Slide 29 - Tekstslide

Slide 30 - Tekstslide

Slide 31 - Tekstslide

Slide 32 - Tekstslide

zelf aan het werk!
Maak nu opgave :

 • 53,56,57,59, 60,61,63,65
 • bekijk daarna de uitwerkingen van vorige hw zie bijlage in som
 • hw  leren par 4 en afmaken bovenstaande opdrachten!
 • Einde les 5
timer
10:00

Slide 33 - Tekstslide

les 6 programma 
 • uitleg nieuwe lesstof via filmpje +bespreken hw 
 • quiz om te testen wat jullie nu al weten
 • hw donderdag=  leren par 4 en 5 maken 76 t/m 83 en test jezelf 1.5 . Noteer dat nu (Je krijgt feedback over je sterke en zwakke punten, noteer die punten in jouw schrift) 
 • (je bouwt met de test jezelf opdrachten jouw eigen unieke oefentoets voor dit hoofdstuk)

Slide 34 - Tekstslide

chemische reacties
de moleculen uit de beginstof(fen) worden afgebroken en er worden nieuwe moleculen opgebouwd.
beginstof(fen)--> eindproduct(en)

Slide 35 - Tekstslide

Slide 36 - Tekstslide

chemische reacties kun je herkennen aan:
 • blijvende verandering van stofeigenschappen (dus geen fase overgangen) want er zijn nieuwe stoffen gevormd
 • ontstaan warmte
 • ontstaan van licht
 • ontstaan van geluid
 • onverwachte faseovergangen (b.v. stollen eiwit )

Slide 37 - Tekstslide

soorten  reacties: grofweg bestaan er 3 soorten reacties:
 1. ontledingsreactie:
  1
   beginstof-> meer eindproducten  
 2. verbrandingsreactie:  beginstof+zuurstof-> eindproduct(en) 
 3. overige vormingsreacties: minstens 2 beginstoffen --> 1 of meer eindproduct(en)

Slide 38 - Tekstslide

QUIZ: afspraken vooraf
 •  open de lessonup app op je mobiel (download als je hem nog niet hebt )
 • speel altijd onder je eigen naam (geen emoji's enz. Ik gebruik de resultaten bij ouderavonden en rap. vergaderingen)
 • als het niet anders kan werk je met buurman en laat je dat mij weten. 
 • tijdens de  hele quiz praat je niet (moet je overleggen met buurman dan wijs je jouw antwoord aan, ben je het niet eens kies je om de beurt)
 • degene met de meeste goede antwoorden krijgt iets lekkers 

Slide 39 - Tekstslide

wat voor soort mengsel krijg je als je water met bruine suiker goed mengt?
A
een emulsie
B
een suspensie
C
een oplossing
D
een extract

Slide 40 - Quizvraag

Welke van onderstaande mengsels is een emulsie
A
Zeewater
B
Mayonaise
C
jus d'orange
D
Koffie

Slide 41 - Quizvraag

Als een oplossing geen kleur heeft, dan heet dit:
A
Doorzichtig
B
Kleurloos
C
Helder
D
Troebel

Slide 42 - Quizvraag

Welk van de volgende uitspraken over een mengsel is/zijn waar?
A
Een mengsel bestaat uit een soort molecuul
B
Een mengsel bestaat uit twee of meer soorten moleculen
C
Een mengsel heeft een kookpunt
D
Een mengsel heeft een kooktraject

Slide 43 - Quizvraag

Welke soort mengsels kun je scheiden door middel van filtratie?
A
Oplossingen
B
Suspensies
C
Emulsies

Slide 44 - Quizvraag

De scheidingsmethode extraheren berust op het verschil in:
A
Kookpunt
B
Deeltjesgrootte
C
Oplosbaarheid
D
Aanhechtingsvermogen

Slide 45 - Quizvraag

wat voor soort mengsel krijg je als je water met olijfolie goed mengt?
A
een oplossing
B
een suspensie
C
een emulsie
D
een extract

Slide 46 - Quizvraag

hoe hou je het mengsel van water met olijfolie goed gemengd?
A
gewoon laten staan
B
een kleurstof toevoegen
C
eiwit toevoegen
D
zeep toevoegen

Slide 47 - Quizvraag

programma 24 september
 • Instap vraag 
 • Zelf nakijken en verbeteren in stilte 10 min.
 • Welke opgaves wil je nu nog besproken hebben?
 • bespreken moeilijke opgaves
 • boeken weg en oefenen voor de toets (netjes werken ivm nakijken)
 • Hw is goed leren hst 1 en noteren wat je nog wilt vragen
 • Toets valt in de activiteitenweek, ik weet nog niet op welke dag.
 • Aanmelden lesson up met je eigen naam

Slide 48 - Tekstslide

Einde les 6 
hw donderdag= leren par 4 en 5 maken 76 t/m 83 en test jezelf 1.5 . Noteer dat nu (Je krijgt feedback over je sterke en zwakke punten, noteer die punten in jouw schrift) 

Slide 49 - Tekstslide

programma les 8: toets hst 1 op 8  okt
 • uitdelen stencils + demo proeven
 • bestuderen uitwerkingen in classroom 
 • vragen hw ?
 • hw is afmaken test jezelf .(Zorg dat je in je uitleg de geleerde begrippen toepast/gebruikt en dat je de formules beheerst, rekenopdrachten volledig uitschrijft: gegeven, gevraagd, oplossing enz.)
 • Noteer wat jij nog wilt vragen in je schrift of in de classroom

Slide 50 - Tekstslide

programma les 9: toets hst 1 op 8  okt
wie kurzweill nodig?
 • zelfstandig (chromebook) bestuderen rest uitwerkingen test jezelf  (classroom) 10 min. 
 • noteren in vragenformulier (classroom)wat je besproken wilt hebben  (als er al een naam staat type je jouw naam erbij)
 • bespreken meest gestelde vragen (chromebook dicht)  
 • laatste 10 min. zelfstandig op chromebook test jezelf (wat je nog niet hebt van 1.1 t/m 1.5) daarna je eigen oefentoets maken 
 • hw:  goed leren hst 1  (ma aanvang hst 2) + bijwerken hw indien nodig

Slide 51 - Tekstslide

Instapvraag

Je hebt zojuist een stuk geroosterd brood gezien en er is besproken wat dit allemaal met scheikunde te maken had. 
 
Bedenk nu zelf een voorbeeld van thuis dat met dit hoofdstuk te maken heeft (zuiver, mengsel, reactie, scheiden enz.) Noteer dit in je schrift en gebruik zoveel mogelijk scheikundige begrippen in je uitleg.

Slide 52 - Tekstslide