Hoofdstuk 5.1 - beweging vastleggen

Toets H4
Zie de dia leerdoelen
Uitleg 
Nask
Aan de hand van leerdoelen
Alles dat niet af is.
Alle blauwe opdrachten maken
1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
NaskMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 2

In deze les zitten 12 slides, met tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Toets H4
Zie de dia leerdoelen
Uitleg 
Nask
Aan de hand van leerdoelen
Alles dat niet af is.
Alle blauwe opdrachten maken

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen
  1. Je kunt uitleggen op welke manieren je een beweging vast kunt leggen.
  2. Je kunt uitleggen hoe je een stroboscopische foto maakt.
  3. Je kunt een afstand-tijdtabel maken van een beweging van een voorwerp.
  4. Je kunt een afstand-tijddiagram tekenen van een afstand-tijdtabel.
  5. Je kunt een afstand-tijddiagram aflezen.

Slide 2 - Tekstslide

Snelle bewegingen
 zijn met het blote oog niet goed te volgen. Soms wil je toch graag weten hoe zo’n beweging verloopt. Daarom zijn er verschillende manieren bedacht om bewegingen vast te leggen.

Slide 3 - TekstslideEén manier is de beweging met korte tussenpozen te fotograferen. Je krijgt dan een serie foto’s die elk één moment van de beweging laten zien.
 Een videocamera maakt bijvoorbeeld dertig opnames per seconde.


Slide 4 - Tekstslide

Stroboscopische foto
Je kunt een beweging ook vastleggen door een stroboscopische foto te maken. Zo’n foto wordt gemaakt in een verduisterde ruimte, met als enige verlichting een stroboscooplamp.

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Video

Stroboscoop lamp of stroboscopische foto

Slide 7 - Tekstslide

Belangrijke woorden
  1. Bewegingen kun je vastleggen met een video-opname of een stroboscopische foto.
  2. De gegevens voor een plaats-tijdtabel haal je uit een video-opname of een stroboscopische foto.
  3. Een (x,t)-diagram is een afgekorte notatie voor een plaats-tijddiagram.

Slide 8 - Tekstslide

Een afstand-tijdtabel maken
Soms is het handig om een afstand-tijdtabel van een beweging te maken. Je kunt zo’n tabel maken aan de hand van een stroboscopische foto. Je moet dan wel weten:
• hoeveel tijd er tussen de lichtflitsen zit;
• hoe groot de afstanden op de foto in werkelijkheid zijn.

Slide 9 - Tekstslide

Afstand-tijd diagram
Tijd (s)
afstand (cm)
o
o
0,5
3
1,0
10
1,5
20
2,0
35
2,5
55
3,0
80

Slide 10 - Tekstslide

Een afstand-tijddiagram maken
Van een afstand-tijdtabel kun je een afstand-tijddiagram maken. Zo’n diagram maak je als volgt:
• Teken een assenstelsel, met de tijd langs de horizontale as (van links naar rechts) en de afstand langs de verticale as (van beneden naar boven).
• Teken de gegevens uit de tabel als punten in het assenstelsel.
• Teken een lijn die zo goed mogelijk aansluit bij de meetpunten. Dat kan een rechte of een kromme lijn zijn.

Slide 11 - Tekstslide

Een afstand-tijddiagram

Slide 12 - Tekstslide