Project Natuur: voedselkringloop

Voedselkringloop
1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieBasisschoolGroep 8

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Voedselkringloop

Slide 1 - Tekstslide

Lesdoelen
Aan het einde van de les ken je de volgende begrippen:
  • planteneters, vleeseters, alleseters, afvaleters.
  • voedselketen, voedselweb, voedselkringloop.
  • producenten, consumenten, reducenten.Slide 2 - Tekstslide

Producenten

Planten (en algen) staan altijd onderaan een voedselketen.


Slide 3 - Tekstslide

Consumenten
Dieren eten de planten en gebruiken de stoffen die de planten hebben geproduceerd. 
Die dieren heten consumenten.
Ook dieren die dieren eten heten consumenten.

Slide 4 - Tekstslide

Je kunt de consumenten indelen in 4 groepen
Deze dieren eten alleen plantaardig voedsel (planten, grassen etc.) ze horen bij de groep 'planteneters'.
Leeuwen jagen op andere dieren voor hun voedsel, het zijn echte 'vleeseters'.
Een dode plant of dier wordt gebruikt als voedsel voor de 'afvaleters' zoals de regenworm
Deze varkens eten net als de mens zowel planten en dieren. Ze worden 'alleseters' genoemd.

Slide 5 - Tekstslide

Consumenten: afvaleters
Dode planten en dieren worden gegeten door afvaleters (pissebedden, regenwormen, enz).
Dit zijn ook consumenten.


Slide 6 - Tekstslide

Reducenten
De laatste schakel wordt gevormd door de reducenten: de schimmels en bacteriën Zij zetten het dode materiaal om naar mineralen, water en koolstofdioxide.


Slide 7 - Tekstslide

bacteriën
schimmels

Slide 8 - Tekstslide

producenten = planten. 
Zij produceren voedsel voor mens en dier.
consumenten 
  - planteneters of herbivoren
  - vleeseters of carnivoren
  - alleseters of omnivoren
  - afvaleters 
Reducenten = bacteriën en schimmels. 
Zij breken de resten van de afvaleters verder af en 
zetten de resten om in mineralen, water en koolstofdioxide.
De rollen in een voedselkringloop samengevat.

Slide 9 - Tekstslide

Voedselketen

Slide 10 - Tekstslide

Voedselketen 
Kever eet plantaardig materiaal en is dus een planteneter
De specht eet in deze voedselketen de kever, maar de specht eet ook noten en zaden en is daarom een alleseter.
De grote ransuil eet de specht en is een vleeseter
Klik op de vraagtekens voor meer info

Slide 11 - Tekstslide

Voedselweb

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Voedselkringloop

Slide 14 - Tekstslide

van voedselweb naar voedselkringloop
Je maakt van een voedselweb een voedselkringloop, door er reducenten (bacteriën en schimmels) aan toe te voegen.


Door de reducenten worden de dode organismen omgezet in mineralen.
Die mineralen kunnen gebruikt worden door de planten; om van glucose weer eiwitten/vetten te maken

Dan begint het hele proces weer opnieuw: een kringloop!
Van voedselweb naar voedselkringloop

Slide 15 - Tekstslide
Consumenten van
de 1e, 2e, 3e orde.
(enz.)
Consumenten zijn dieren die planten of andere dieren eten.
Planten maken met behulp van fotosynthese glucose aan. Planten zijn de basis voor alle voedselketens en worden daarom producenten genoemd.
Bacteriën en schimmels eten de resten op die de afvaleters achterlaten. Ze worden reducenten genoemd.
De dieren die planten eten in de afbeelding (bijvoorbeeld de muis) zijn consumenten van de 1e orde. Zij eten de producenten. Wanneer deze dieren worden opgegeten door andere dieren, dan zijn dat consumenten van de 2e orde (bijvoorbeeld de vos).
ordes
klik op de vraagtekens voor meer info

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Voedselpiramide

Slide 18 - Tekstslide

voedselpiramide
in het filmpje hoor je ook al de term voedselpiramide
daarin worden alle producenten in een basislaag getekend, alle consumenten 1e orde in de laag er bovenop enz. tot de bovenste laag roofdieren, de toppredatoren.
Voedselpiramide
In de piramide zie je hoeveel organismen er in 1 laag zitten. 
Zo kun je zien hoe ze zich in aantallen tot elkaar verhouden.
Van een voedselketen kun je ook 
een voedselpiramide maken.

Slide 19 - Tekstslide

Quiz!

Slide 20 - Tekstslide

Waar begint een voedselweb of keten mee?
A
vleeseters
B
planteneters
C
planten

Slide 21 - Quizvraag

Afvaleters
Consumenten
Reducenten

Slide 22 - Sleepvraag

Planteneter
Vleeseter
Alleseter
Afvaleter

Slide 23 - Sleepvraag

Voedselweb of voedselketen?
A
Voedselweb
B
Voedselketen

Slide 24 - Quizvraag

Voedselweb of voedselketen?
A
Voedselweb
B
Voedselketen

Slide 25 - Quizvraag

Voedselweb of voedselketen?
A
Voedselweb
B
Voedselketen

Slide 26 - Quizvraag

Producent, Consument of Reducent?
A
Producent
B
Consument
C
Reducent

Slide 27 - Quizvraag

Producent, Consument of Reducent?
A
Producent
B
Consument
C
Reducent

Slide 28 - Quizvraag

Producent, Consument of Reducent?
A
Producent
B
Consument
C
Reducent

Slide 29 - Quizvraag