Recap Theme 4

1 / 32
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

In deze les zitten 32 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Welk van de onderstaande woorden zijn 'articles'?
A
de, het, een
B
at, to
C
the, a, an
D
at, the, as

Slide 2 - Quizvraag

articles:

hour
A
a
B
an

Slide 3 - Quizvraag

articles:

uniform
A
a
B
an

Slide 4 - Quizvraag

ARTICLES
This is ____ nice garden.
A
a
B
an
C
x
D
the

Slide 5 - Quizvraag

articles:

uncle
A
a
B
an

Slide 6 - Quizvraag

ARTICLES
It was ____ honest mistake.
A
a
B
an
C
x
D
the

Slide 7 - Quizvraag

articles:

university
A
a
B
an

Slide 8 - Quizvraag

ARTICLES
She didn't read ___ book I gave her.
A
a
B
an
C
x
D
the

Slide 9 - Quizvraag

articles:

MP3 player
A
a
B
an

Slide 10 - Quizvraag

articles:

great house
A
a
B
an

Slide 11 - Quizvraag

ARTICLES
Victor likes reading books about ___ history.
A
a
B
an
C
x
D
the

Slide 12 - Quizvraag

ARTICLES
Dinner's ready in ___ kitchen!
A
a
B
an
C
x
D
the

Slide 13 - Quizvraag

Imperative
What can you remember about 'the imperative'?

Slide 14 - Tekstslide

What is an imperative?
A
A question
B
A sentence
C
To give orders or advise to someone

Slide 15 - Quizvraag

Hoe maak je de imperative?
A
Stam + s
B
Stam + ing
C
Stam
D
Oeps, ik weet het niet meer!

Slide 16 - Quizvraag

How do you make a negative imperative
A
You add 'not' in the sentence.
B
You add 'don't' in the beginning of the sentence.

Slide 17 - Quizvraag

Wat zijn goede voorbeelden van een imperative? (Meerdere antwoorden mogelijk)
A
Pick up that book.
B
Don't mess it up.
C
I like to dance in my room.
D
She sang in front of her parents.

Slide 18 - Quizvraag

Imperative:
Wees op tijd!

A
You must be on time!
B
You have to be on time!
C
Be on time!

Slide 19 - Quizvraag

Imperative:
Kom binnen!

A
Don't come in!
B
Come in!
C
Coming in!
D
To come in!

Slide 20 - Quizvraag

1. Imperatives:
Zeg dat iemand NIET mag rennen.
A
Don't run!
B
don't run!
C
Run!

Slide 21 - Quizvraag

Imperative:
Wees op tijd!


A
You must be on time!
B
You have to be on time!
C
Be on time!

Slide 22 - Quizvraag

Imperative:
Niet op het gras lopen!

A
Don't walk on the grass!
B
Walk on the grass!
C
No walking on the grass!
D
To walk on the grass

Slide 23 - Quizvraag

Present Continuous
What do you remember?

Slide 24 - Tekstslide

Present Continuous:

Hoe maak je de present continuous?
A
hele werkwoord + - ed
B
shit = hele werkwoord + -s
C
vorm van to be + ww+ -ing

Slide 25 - Quizvraag

Present Continuous:

Wat geef je aan met de present continuous?
A
Iets dat altijd, nooit of regelmatig gebeurt
B
Iets dat NU aan de gang is.
C
Iets dat is gebeurd in het verleden.

Slide 26 - Quizvraag

Present Continuous
A
David works every day.
B
David is taking a shower at the moment.
C
David has lost his keys
D
David lost his keys.

Slide 27 - Quizvraag

Present Simple vs. Present Continuous

She often ..... documentaries.
A
watch
B
is watching
C
watches
D
watching

Slide 28 - Quizvraag

Present simple vs Present continuous
He ... dinner for me at the moment.
A
cooks
B
is cooking

Slide 29 - Quizvraag

Present Simple vs. Present Continuous
She always .......... jewellery.
A
are wearing
B
wears
C
is wearing
D
wear

Slide 30 - Quizvraag

Present Simple vs. Present Continuous

I usually ............. (walk) the dog in the morning
A
walk
B
am walking
C
walks
D
are walking

Slide 31 - Quizvraag

Start studying!
  • SlimStampen
  • Test Yourself
  • WRTS/Quizlet 

Slide 32 - Tekstslide