m3 zakelijke brief

Zakelijke brief
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Zakelijke brief

Slide 1 - Tekstslide

DOELEN

- Je weet volgens welke conventies (regels) je een zakelijke brief moet schrijven


- Je gaat zelfstandig oefenen met het schrijven van een zakelijke brief


- Je kunt samen een andere zakelijke brief controleren. 

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Video

Vaste indeling

conventies

(regels)

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Video

Vaste indeling:
1. Afzender (schrijver)
2. Geadresseerde (ontvanger)
3. Plaats, datum
4. Betreft (onderwerp)
5.  Aanhef (Geachte...),
6. Inhoud: inleiding - middenstuk - slot
7. Slotgroet (Met vriendelijke groet,)
8. Ondertekening (Handtekening + naam)

Zet een

witregel

tussen de onderdelen

Slide 6 - Tekstslide

VOORBEELD

Slide 7 - Tekstslide

Checklist
 • Naam van de schrijver en de ontvanger (geadresseerde) staan boven aan de brief
 • Boven de aanhef staan plaats en datum
 • De brief begint met een beleefde aanhef en eindigt met een beleefde groet
 • In de inleiding staat wie je bent en waarom je deze brief stuurt
 • In het middenstuk (kern) staat: wat, waarom, waarover..
 • In het slot schrijf je wat je van de lezer verwacht
 • Op de juiste plekken witregels openlaten
 • Beleefd taalgebruik
 • Spreek de ander aan met 'u'
 • Alle zinnen zijn volledig en begrijpelijk
 • Alle woorden zijn juist gespeld

Slide 8 - Tekstslide

Aan de slag!
 • Zelf een zakelijke brief schrijven. 

https://www.barneveld.nl/melden-en-meedoen/jongerenraad

Slide 9 - Tekstslide

Wat hoort bij een zakelijke brief?
A
informele taal
B
formele taal

Slide 10 - Quizvraag

een voorbeeld van een informele brief is :
A
briefje aan je moeder
B
een klachtenbrief
C
een boodschappenbriefje
D
een sollicitatiebrief

Slide 11 - Quizvraag

Wat hoort bij informele taal?
A
Het gebruik van het woord je
B
Het gebruik van het woord u

Slide 12 - Quizvraag

Slide 13 - Sleepvraag

Top uit deze les

Slide 14 - Open vraag

Tip voor deze les

Slide 15 - Open vraag