Movies that Matter - White Berry (nabespreking van de film) - MBO

White Berry
Sia Hermanides, 2022
Les 2
Over erbij horen 
en jezelf zijn
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
Mens & MaatschappijMovies that Matter+2Middelbare schoolMBOvmbo, mavoLeerjaar 3,4

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 30 min

Introductie

Welkom bij deze les ter nabespreking van de film White Berry (Sia Hermanides, 2022). Tijdens deze les maakt jouw klas kennis met filmeducatie en mensenrechten in de breedste zin. Film is een uitstekend middel om het besef van jongeren over maatschappelijke thema's te vergroten. Met deze les open je de ogen van leerlingen en studenten voor mensenrechtenthema's. Heb je vragen of opmerkingen over deze les? Neem dan gerust contact met ons op door te mailen naar educatie@moviesthatmatter.nl of te bellen naar 020-2807612.

Instructies

De les bestaat uit 15 slides en 3 onderdelen:
1. Erbij horen
2. Jezelf zijn
3. Afwijken van de schoonheidsidealen

Op de slides staat informatie in de vorm van tekst, foto's, video's en hotspots. De gele hotspots bevatten vragen, de groene hotspots informatie (of toelichting) en de blauwe hotspots opdrachten.

De notities bij de slides zijn bedoeld voor de docent. Hierin staat wat op de slide staat, antwoorden op vragen en soms extra informatie of instructies. 

Onderdelen in deze les

White Berry
Sia Hermanides, 2022
Les 2
Over erbij horen 
en jezelf zijn

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat vond je van de film White Berry en het voor- en nagesprek?
Was het wat je had verwacht? Waarom wel/niet?

Slide 2 - Tekstslide

Behandel de volgende vragen met de leerlingen:

 
- Wat vond je van de film White Berry en voor- en nagesprek?
- Was het wat je had verwacht? Waarom wel/niet?

  Na deze les
- ken je een aantal basisbehoeften van de mens;
- heb je inzicht in welke aspecten jou maken tot wie je bent;
- kun je uitleggen op welke manier erbij horen en jezelf zijn soms kunnen botsen.

Slide 3 - Tekstslide

Behandel de leerdoelen met de leerlingen. 

  1. Erbij horen

Slide 4 - Tekstslide

De les bestaat uit 3 onderdelen:

1. Erbij horen
2. Jezelf zijn
3. Afwijken van de schoonheidsidealen

In de film zie je dat Grace er heel graag bij wil horen en daar veel voor over heeft. Zelfs het veranderen van haar uiterlijk. 
Waarom vindt ze het zo belangrijk om erbij te horen denk je? 

Vind jij dat ook belangrijk? Waarom wel/niet?
Bedenk een situatie waarin jij iets aan jezelf hebt aangepast (aan je innerlijk of uiterlijk) om erbij te horen. 

Vertel deze aan een klasgenoot en beantwoord de volgende vraag:

Hoe kijk je nu op die situatie terug?

Slide 5 - Tekstslide

Behandel de informatie uit de informatiehotspot met de leerlingen en behandel daarna de volgende vragen:

- Waarom vindt ze dat het zo belangrijk om erbij te horen denk je? 
Mogelijke antwoorden: Dan voelt ze zich minder alleen - Dan voelt ze zich minder kwetsbaar - Dan kan ze meer lol hebben - Dan is ze gelukkiger - Dan voelt ze zich niet meer zo anders
 
- En vind jij dat ook belangrijk? Waarom wel/niet?

Laat de leerlingen een situatie bedenken waarin zij iets aan zichzelf hebben aangepast (innerlijk of uiterlijk). Laat de leerlingen tweetallen vormen en aan elkaar deze situatie beschrijven. Laat ze ook de volgende vraag beantwoorden:
- Hoe kijk je nu op die situatie terug?
Het is helemaal niet gek dat Grace heel erg haar best doet om erbij te horen. Mensen hebben veel verschillende basisbehoeften. 

Basisbehoeften zijn de dingen die mensen nodig hebben om gelukkig te kunnen leven. 
Welke basisbehoeften kun je bedenken?
Onder die basisbehoeften vallen ook sociale behoeften. En dat gaat over familie en vrienden hebben en ergens bij horen.

Mensen zijn sociale wezens. Al vanaf de oertijd, omdat je toen in een groep een grotere kans had om te overleven dan alleen.

Slide 6 - Tekstslide

Behandel de informatie uit de informatiehotspots met de leerlingen en behandel de volgende vraag:

- Welke basisbehoeften kun je bedenken?
Mogelijke antwoorden: Eten - drinken - onderdak - kleding - slaap - gezondheid - veiligheid - vrienden - familie 
  2. Jezelf zijn

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waar denk jij aan bij 'Jezelf zijn'? Vul je antwoord(en) in het woordweb in. 
Jezelf zijn

Slide 8 - Woordweb

Behandel de volgende vraag met de leerlingen:
- Waar denk jij aan bij 'Jezelf zijn'?

Laat de leerlingen met hun devices het woordweb op de slide aanvullen. Als je niet met devices werkt kan het ook met pen en papier of op het bord.

Mogelijke antwoorden: schaamteloos - emoties kunnen uiten - vertrouwen - echte vrienden - familie - veilig voelen - geen filter - je hoeft je niet aan te passen - niet bang voor andermans mening - niet anders voor hoeven doen - zeggen wat je denkt - identiteit

Wie ben jij?
Maak een woordweb met in het midden je eigen naam en zet daar minstens 10 dingen omheen die jou maken tot wie je bent als je jezelf bent.
Denk aan uiterlijke kenmerken, karaktereigenschappen, je omgeving, je thuissituatie, je vrienden, je hobby’s, je ervaringen enzovoort. Als het maar iets is dat bijdraagt aan wie jij bent als je jezelf bent. 
Deze vragen kunnen helpen bij het aanvullen van je woordweb:
- Wanneer kun jij helemaal jezelf zijn?
- Wat/wie zorgt er dan voor dat je dat kan?
- Hoe ben/doe je als je helemaal jezelf bent?

Slide 9 - Tekstslide

Laat de leerlingen een woordweb maken met in het midden hun eigen naam en daar minstens 10 dingen omheen die hen maken tot wie ze zijn.

In de informatiehotspot staan dingen waar ze aan kunnen denken en in de vraaghotspot staan vragen die kunnen helpen bij het aanvullen van het woordweb.  


In de film White Berry zie je dat erbij horen en jezelf zijn niet samen lijken te kunnen gaan voor Grace. Leg uit.
Welke van deze twee vind jij belangrijker? Waarom?
Waar kiest Grace uiteindelijk voor denk je?
Erbij horen
Jezelf zijn

Slide 10 - Poll

Behandel de volgende twee vragen met de leerlingen:

- In White Berry zie je dat erbij horen en jezelf zijn niet samen lijken te kunnen gaan voor Grace. Leg uit.
Antwoord: 

- Welke van deze twee vind jij belangrijker? Waarom?
Als je met devices werkt kunnen de leerlingen bij deze vraag op de poll stemmen. Anders kan het klassikaal met de handen omhoog.

Behandel na het bespreken van bovenstaande vraag de derde vraag:
- Waar kiest Grace uiteindelijk voor denk je?
Als je met devices werkt kunnen de leerlingen bij deze vraag weer op de poll stemmen. Anders kan het weer klassikaal. 


Slide 11 - Video

Bekijk met de leerlingen het filmpje dat hoofdrolspeler Latifa Mwazi voor jullie heeft opgenomen. Het filmpje duurt 2:28
  3. Afwijken van de schoonheidsidealen

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vroeger wilde Latifa haar albinisme verbergen. Nu is ze er juist trots op. 

Ze werkt regelmatig als model. En in de film White Berry voor het eerst als actrice. Ze hoopt dat ze daarmee een voorbeeld kan zijn. 

"Ik had namelijk als meisje geen idolen of voorbeelden die er net zo uit zagen als ik."
Er zijn veel meer modellen die afwijken van de 'normale schoonheidsidealen'. 

In het midden zie je Winnie Harlow, zij heeft de huidaandoening vitiligo. 

Op de foto rechts zie je Jillian Mercado, zij is door een spierziekte in een rolstoel terecht gekomen. 

Slide 13 - Tekstslide

Behandel de informatie uit de informatiehotspots met de leerlingen.
Heb jij ook iets gehad waar je je eerst voor schaamde, maar waar je nu juist trots op bent? Zo ja, wat?
Schrijf minstens twee positieve dingen over jezelf op. Wissel je lijstje daarna om met die van een klasgenoot en vul elkaars lijstje aan met nog twee positieve punten over de ander. 

Slide 14 - Tekstslide

Behandel de volgende vraag met de leerlingen:
- Heb jij ook iets gehad waar je je eerst voor schaamde, maar nu juist trots op bent? Zo ja, wat?

Laat de leerlingen daarna de opdracht uit de opdrachthotspot maken. 


White Berry
Sia Hermanides, 2022
Vonden jullie het leuk en leerzaam om deze les te volgen? Kijk op onze website voor meer films met bijbehorend lesmateriaal! 
Bedankt voor het volgen van deze les! 

Slide 15 - Tekstslide

Bedankt voor het volgen van deze les.

Vonden jullie het leuk en leerzaam om deze les te volgen? Kijk op onze website voor meer films met bijbehorend lesmateriaal!