week 47

Get out your finish up
Put away your phone
Put your bag on the floor
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Get out your finish up
Put away your phone
Put your bag on the floor

Slide 1 - Tekstslide

Nature

Slide 2 - Woordweb

Get out your book and read list 42-44
Ask questions about words you don't understand how to use in a sentence.

Slide 3 - Tekstslide

Go to gimkit

Slide 4 - Tekstslide

Get out your laptop
Put away your phone
Put your bag on the floor

Slide 5 - Tekstslide

Doelen spreekvaardigheid
 • Kan redelijk vloeiend een heldere beschrijving volhouden van verscheidene onderwerpen
 • Kan gevoelens over iets wat hij of zij heeft ervaren duidelijk uitdrukken en redenen geven om die gevoelens uit te leggen.
 • Kan heldere beschrijvingen geven over een scala van vertrouwde onderwerpen binnen zijn of haar interessegebied.

Slide 6 - Tekstslide

 • Kan redelijk vloeiend een helder verhaal vertellen of een heldere beschrijving geven in de vorm van een lineaire opeenvolging van punten.
 • Kan gedetailleerd verslag doen van ervaringen en daarbij gevoelens en reacties beschrijven.
 • Kan details vertellen van onverwachte gebeurtenissen, zoals een ongeluk.
 • Kan de plot van een boek of film navertellen en zijn of haar reacties beschrijven.
 • Kan dromen, verwachtingen en ambities beschrijven.
 • Kan werkelijke of verbeelde gebeurtenissen beschrijven.
 • Kan een verhaal vertellen.

Slide 7 - Tekstslide

Mondeling
 • een kant kiezen bij een stelling en dit toelichten/eigen standpunt verdedigen
 • Leg aan een alien uit wat dit voorwerp is 
 • solliciteren naar een baan 

Slide 8 - Tekstslide

beoordeling op:
 • pronunciation
 • grammar
 • fluency
 •  idioms
 • preparation

Slide 9 - Tekstslide

Get out your laptops
Put away your phone
Put your bag on the floor

Slide 10 - Tekstslide

What are the common aspects of the romances?

Slide 11 - Woordweb

Romances
- knight's chivalry
- aid by hero's close friend
- treacherous enemy
- rewarded with romantic love of compliant/passive woman

Slide 12 - Tekstslide

King Arthur

Slide 13 - Woordweb

Slide 14 - Video

How can the romance aspects be seen in sir Gawain's story?

Slide 15 - Open vraag

Can you already make out some differences based on the trailer?

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Video

Get out your Stepping Stones
Put away your phone
Put your bag on the floor

Slide 18 - Tekstslide

Apart from the journalists, who else contribute to the content of a newspaper?

Slide 19 - Tekstslide

NEWS-WRITING BOTS
- scanning

- in-depth reading (+ pronunciation)

- vocab

(page 39 or paragraph G)

Slide 20 - Tekstslide