Taak 1 & 2

1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
Mens & MaatschappijMiddelbare schoolvmbo b, kLeerjaar 2

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Wat gaan we deze les doen?
 • Actualiteit The Voice
 • Terugblik taak 1: regels en compromissen
 •   Taak 2: leerlingenraad, klassenvertegenwoordiger & medezeggenschapsraad (MR)
  Verdieping KGT:
  Belangen, tegengestelde belangen, overheid, media en maatschappelijk probleem

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Video

Vragen rondom 'The Voice'?

Slide 4 - Tekstslide

Leerdoelen
 • Je weet door wie regels op school worden gemaakt  
 • Hoe jullie voor jezelf kunnen opkomen
 • Je weet wat een leerlingenraad doet
Verdieping KGT:
 • Je weet wanneer er sprake is van tegengestelde belangen
 • Je weet wat een maatschappelijk probleem is + 4 kenmerken
 • Je weet welke organisaties bij de overheid horen
 • Je kent voorbeelden van media

Slide 5 - Tekstslide

Geef een definitie van: regels

Slide 6 - Open vraag

Regels
Zijn afspraken waar iedereen zich aan moet houden om het samenleven van mensen te verbeteren

Slide 7 - Tekstslide

Geef de definitie van: compromis

Slide 8 - Open vraag

Compromis
Is een tussenoplossing waarbij iedereen een beetje zijn zin krijgt

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Video

Begrippen BK
 • Leerlingenraad
 •  Medezeggenschapsraad (MR)
 • Klassenvertegenwoordiger
Bezig met taak 2!

Slide 11 - Tekstslide

Begrippen KGT
 • Maatschapelijk probleem + 4 kenmerken
 • Media
 • Overheidsinstanties
 •  (Tegengestelde) belangen

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Video

Wat is een belang?
En wat dan een tegengesteld belang?

--> Bezig met taak 2

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide