7.5-2 Een populatie vol allelen 4V 2223

Paragraaf 1 Dierenwelzijn
Paragraaf 7.5 Een populatie vol allelen
1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 12 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Paragraaf 1 Dierenwelzijn
Paragraaf 7.5 Een populatie vol allelen

Slide 1 - Tekstslide

Doel 7.5 deel 2
Je kunt rekenen met de allel- en genotypefrequenties in een populatie
Je weet wat een Hardy Weinberg evenwicht is

Slide 2 - Tekstslide

Paragraaf 1 Dierenwelzijn
Blinde grotvis

Slide 3 - Tekstslide

Populatie genetica
Genetische variatie in een populatie is te kwantificeren door te kijken naar
Allelfrequentie: hoe veel komt een bepaald allel voor?
Genotypefrequentie: hoe vaak komt een bepaald genotype voor?

Slide 4 - Tekstslide

Opdracht 2
In een populatie worden 50 katten geteld, 2 hebben witte haren, 48 hebben zwarte haren. Het allel voor witte haren is recessief.
(1) Bereken de allelfrequentie van A en voor a
(2) Welk deel van de zwartharige katten is heterozygoot?

Slide 5 - Tekstslide

Opdracht 2
Beschrijf wat je weet in p, q, p2, 2pq, p2
In dit geval weet je van 2 van de 50 katten het genotype: aa.
Dus: genotype frequentie aa = 2/50 = 0,04


Slide 6 - Tekstslide

(1) Bereken de allelfrequentie van A en voor a
genotypefrequentie van aa = 4% of 0,04
Dus q2 is 0,04
Dus q = 0,2 (dit is de allelfrequentie van a)
Als q = 0,2 en p + q = 1 
dan is p = 0,8 (dit is de allelfrequentie van A)

(1) Antwoord: Allelfrequentie A = 0,8 en a = 0,2

Slide 7 - Tekstslide

(2) Welk deel van de zwartharige katten is heterozygoot?
Zwartharige katten zijn AA of Aa.
Genotypefrequentie van AA is 0,8 * 0,8 = 0,64
Genotypefrequentie van Aa is 2 * 0,8 * 0,2 = 0,32
Totaal 0,96 waarvan 0,32 heterozygoot.

0,32 / 0,96 * 100% = 33% van de zwartharige katten is heterozygoot

Slide 8 - Tekstslide

Gebruik wet Hardy-Weinberg
  • Berekenen allelfrequenties vanuit genotype frequenties en andersom
  • Aantonen of een populatie voldoet aan de wet of niet door te kijken of de allelfrequentie verandert per generatie

Slide 9 - Tekstslide

Doel 7.5
Je kunt rekenen met de allel- en genotypefrequenties in een populatie
Je weet wat een Hardy Weinberg evenwicht is

Slide 10 - Tekstslide

Begrippen 7.5
genotypefrequentie, allelfrequentie, Hardy-Weinberg-evenwicht, p + q = 1, p2 + 2pq + q2 = 1

Slide 11 - Tekstslide

HUISWERK
In de online methode.
Kies een leerweg (default B).
Maak opdrachten
51, 52, 53 van 7.5

Slide 12 - Tekstslide