Theorieles blok 2.1 - les 2

Theorieles Specifiek
Blok 2.1 - Les 2
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
tandartsassistentMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 20 min

Onderdelen in deze les

Theorieles Specifiek
Blok 2.1 - Les 2

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Deze les
 • Welkom
 • Leerdoelen
 • Voorkennis
 • Theorie
 • Vragen
 • Zelfstandig werken

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen les 2
 • Aan het eind van deze les kun je vertellen wat een bitewing, OPG, RSP en opbeetfoto is
 • Aan het eind van deze les kun je de short- en longconetechniek uitleggen
 • Aan het eind van deze les kun je de invloed van röntgenstraling op het lichaam beschrijven
 • Aan het eind van deze les kun beschrijven welke beschermende maatregelen er worden genomen t.b.v. het werken met röntgenstraling
 • Aan het eind van deze les kun beschrijven wat de Kernenergiewet inhoudt


Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Voorkennis testen

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Een foto die buiten de mond wordt gemaakt noem je een
timer
0:30
A
Intra-orale foto
B
Extra-orale foto
C
Bitewing
D
RSP

Slide 5 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Een OPG is een intra-orale foto.
timer
0:30
A
Juist
B
Onjuist

Slide 6 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is een RSP en voor wat wordt deze gebruikt?

Slide 7 - Open vraag

Om de positie en groei van de kaken en aangezichtsschedel te kunnen meten.
Bitewing
Gedetailleerd beeld approximale vlakken 
Verloop kaakbot van de (pre)molaren

Opsporen approximale cariës, overhangende restauraties, cariës onder vullingen en beginnende recessie van het kaakbot, tandsteen

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Intra-oraal / peri-apicaal
Foto van ongeveer drie elementen met hun periapicale gebied. 
 • Endodontie
 • Na trauma
 • M3’s
 • Agenesie of hyperdontie
 • Wortelrest
 • Parodontologie
 • Implantologie

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke foto zie je hier?
timer
0:30

Slide 10 - Open vraag

Opsporen
- hypodontie
- hyperdontie
- speekselstenen
Solo - paralleltechniek 
 • Focus > object: min. 30 cm.
 • Met conus (long-cone)
 • Absorbeert divergerende straling
 • Instelbeugel
 • Evenwijdig aan element
 • Straling door apex
 • Geen vertekening

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Solo - bissectrice/deellijn
 • Patiënt fixeert
 • Foto linguaal of palatinaal'
 • Moeilijk te richten, daardoor vertekening
 • Handig tegen kokhalzen

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bewogen
Korte belichting
Cone-cutting
Overlapping
Lange belichting

Slide 13 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Invloed röntgenstraling
Langdurige blootstelling aan kleine doses: biologisch effect
 • Somatisch (embryo, leukemie, huidkanker)
 • Genetisch

Slide 14 - Tekstslide

Eenvoudige weinig-ontwikkelde cellen zijn gevoeliger voor straling dan gespecialiseerd weefsel. Een groeiend embryo heeft veel niet-gespecialiseerd celmateriaal, met name in de eerste drie maanden. Een relatief kleine hoeveelheid straling kan dus schadelijk zijn en afwijkingen aan het embryo veroorzaken. 
De Kernenergiewet
 • Regels
 • Richtlijn Tandheelkundige Radiologie: veilige toepassing van straling ter bescherming van iedereen in praktijk
 • Voorbehouden handeling

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Veilig gebruik
 • Rechtvaardiging
 • ALARA (As Low As Reasonably Achievable) 
 • Dosislimieten

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

KEW-dossier
= Kernenergiewet dossier
Verplicht!

Bevat o.a.:
 • Documenten stralingsbescherming in praktijk
 • Aantoning van deskundigheid team op gebied van röntgenapparatuur
 • Controles apparatuur + uitkomsten
 • (Stralings)risicoinventarisatie
 • Registratie BIG-register
 • Instructies (protocollen)
 • Enz.


Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Evaluatie leerdoelen
• Je kunt de gebitselementen benoemen en waar deze zich bevinden in de mond
• Je kunt de volgende vlakken van gebitselementen beschrijven: mesiaal, distaal, occlusaal en MOD

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slot
Maak de volgende opdracht:
Opdrachtenkaart 2.1, theorieles 2

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies