H4 Vervanging Molberekeningen deel 2De beste wensen voor iedereen.
H4.3  Molberekeningen maken
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze lesDe beste wensen voor iedereen.
H4.3  Molberekeningen maken

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen
Je kunt chemische berekeningen maken aan de hand van een reactievergelijking met Mol en massa door gebruik te maken van het periodiek systeem.

Slide 2 - Tekstslide

Herhaling Van Mol naar gram
Hoeveel gram weegt 1 Mol H₂O ?

Bereken de molecuul massa van H₂O
Schrijf alle atoommassa's op van de aanwezige elementen.
H = 1,008u x 2 = 2,016 u en O = 16,00 u
1 mol H₂O weegt dus 2,016 u + 16,00 u = 18,016 u = 18,016 gram

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

deel 2
stappen plan molverhouding
met reactievergelijking.

Slide 5 - Tekstslide

Molverhoudingen

C₅H₁₂ + 4O₂ → 5CO₂ + 6H₂O

Deze reactievergelijking staat in verhouding met elkaar.

 • 1 mol C₅H₁₂
 • 4 mol O₂
 • 5 mol CO₂
 • 6 mol H₂O
 • De molverhouding is 1 : 4 : 5 : 6

Slide 6 - Tekstslide

Om zwavelzuur (H₂SO₄) te maken kun je zwaveltrioxide laten reageren met water. Hoeveel gram zwavelzuur ontstaat er als je 300 gr water omzet in zwavelzuur?


 • Reactievergelijking opstellen en kloppend maken
 • SO3 + H2O ----> H2SO4
 • Molmassa Mbepalen van de uitgangsstof H2O
 • Molmassa Mw =  18,01 u = 18,01 gram/Mol
 • Aantal Mol n uitgangsstof bepalen
 • n = 300 gr / 18,01 gram/Mol =  16,66 Mol H2O aanwezig
 • De molverhouding bepalen
 • 1 : 1 : 1

Slide 7 - Tekstslide

Om zwavelzuur (H₂SO₄) te maken kun je zwaveltrioxide laten reageren met water. Hoeveel gram zwavelzuur ontstaat er als je 300 gr water omzet in zwavelzuur?


 • Aantal Mol reactieproduct H2SO4
 • Molverhouding 1 :1 dus ook 16,66 Mol H₂SO₄
 • Molmassa Mw bepalen van het reactieproduct
 • H2SO4  = 2 x 1,008 + 1 x 32,06 + 4 x 15,999 = 98,072 gram/Mol
 • Aantal gram zwavelzuur (m) wat ontstaat is
 • Dus er is m = 98,072 gram/Mol x 16,66 Mol = 1634 gram zwavelzuur gevormd


Slide 8 - Tekstslide

 Bij ontleding van aluminiumoxide (Al₂O₃) onstaan aluminium en zuurstof. Hoeveel Aluminium ontstaat als je uitgaat van 
50 g aluminiumoxide?

 • Reactievergelijking opstellen en kloppend maken
 • 2 Al2O3  ----> 4 Al    +   3 O2
 • Molmassa Mw  bepalen van de uitgangsstof Al2O3
 • Molmassa Mw= 101,957 u = 101,957 gram/Mol
 • Aantal Mol n uitgangsstof bepalen
 • n = 50 gr / 101,957 gram/Mol = 0,49 Mol Al2O3 aanwezig
 • De molverhouding bepalen
 • 2 : 4 : 3

Molverhouding 1 :1 dus ook 9,30 Mol H₂SO₄

Slide 9 - Tekstslide

Bij ontleding van aluminiumoxide (Al₂O₃) onstaan aluminium en zuurstof. Hoeveel Aluminium ontstaat als je uitgaat van 
50 g aluminiumoxide?

 • Aantal Mol reactieproduct Al
 • Molverhouding 2 : 4 is gelijk aan 1:2  dus 2x 0,49 Mol = 0,98 Mol Al
 • Molmassa Mw bepalen van het reactieproduct
 • Mw Al  = 26,98 gram/Mol
 • Aantal gram aluminium wat m ontstaat is
 • Dus er is m = 26,98 gram/Mol x 0,98 Mol = 26,44 gram Aluminium gevormd


Slide 10 - Tekstslide

 • Reactievergelijking opstellen C₅H₁₂ + O₂ → CO₂ + H₂O 
 • Kloppend maken: C₅H₁₂ + 8O₂ → 5CO₂ + 6H₂O 
 • Mw bepalen uitgangsstof: 1 mol C₅H₁₂ = 72,146 gram/Mol 
 • Aantal Mol n beginstof aanwezig in de reactie is  
    n = 70 gram /  72,146 gram/Mol = 0,97 Mol C₅H₁₂ 
 • Mol verhouding bepalen: C₅H₁₂ : 6H₂O --> 1 : 6
 • Aantal Mol n gevraagd is n = 6 x 0,97 = 5,82 Mol H₂O 
 • Mw bepalen van gevraagde stof H₂O = 2 x 1,008 + 1 x 16.00 = 18,015 gram/Mol
 • Dus er is n = 5,823 Mol x 18,015  gram/Mol  = 104,90 gram H₂O gevormd 

Je verbrandt 70 gr C₅H₁₂ hoeveel gram H₂O krijg je dan?

Slide 11 - Tekstslide

Men verbrandt 1,24 gram fosfor (P₄ )tot P₂O₅. Hoeveel gram P₂O₅ ontstaat er?
RV: P4 + 5O2 ---> 2P2O5

Slide 12 - Open vraag

Bij de reactie tussen magnesium en zuurstof ontstaat een reactieproduct: magnesiumoxide, MgO(s). Men mengt 142 g magnesium hoeveel gram magnesiumoxide wordt er gevormd? RV: 2 Mg + O2 ---> 2 MgO

Slide 13 - Open vraag

We verbranden 30 g methaan (CH₄). Hoeveel g CO₂ ontstaat er?
RV: CH4 + 2O2 ----> CO2 + 2H2O

Slide 14 - Open vraag

Bij de reactie tussen chroom en chloor ontstaat CrCl₃(s). Je hebt 20 gram chroom.
Hoeveel g CrCl₃ ontstaat er?
RV: Cr + Cl2 --> CrCl3

Slide 15 - Open vraag


Je verbrand Cyclohexaan C₆H₁₂.
Je hebt 30 gram Cyclohexaan. Hoeveel g CO₂ ontstaat er?
RV: C6H12 + O2 --> CO2 + H2O

Slide 16 - Open vraag

Ammoniumchloride NH₄Cl ontleed tot de elementen
Je hebt 15 gram Ammoniumchloride.
Hoeveel g Cl ontstaat er?
RV: NH₄Cl --> N2 + H2 + Cl2

Slide 17 - Open vraag

Op de camping verbrand je propaangas C₃H₈ volledig om je eten te koken, er ontstaat koolstofdioxide en water. Je hebt 50 gram propaangas. Hoeveel g H₂O ontstaat er?
RV: C3H8 + O2 --> C02 + H2O

Slide 18 - Open vraag

Bij een reactie tussen ammoniak en stikstofmonooxide ontstaat stikstof en water. Je hebt 25 gram ammoniak. Hoeveel g H₂O ontstaat er?
RV: NH3 + NO --> N2 + H2O

Slide 19 - Open vraag

Om salpeterzuur HNO₃ te maken moet je stikstofdioxide reageren met zuurstof en waterdamp. Je hebt 85 gram stikstofdioxide. Hoeveel gram HNO₃ ontstaat er?
RV: NO2 + O2 + H2 --> HNO3

Slide 20 - Open vraag

Huiswerk 

Slide 21 - Tekstslide