les 7 betekenissen verhelderen

TOW
team ondersteunend werken
Les 7
betekenissen verhelderen

WELKOM!
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
Teamondersteunend WerkenSecundair onderwijs

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

TOW
team ondersteunend werken
Les 7
betekenissen verhelderen

WELKOM!

Slide 1 - Tekstslide

Intro les 7 (fotovraag)
Schrijf hier een motiverend berichtje voor je medecursisten
Of plak een leuke foto, gif, ...
:)

Slide 2 - Open vraag

vorige lessen
 1. Functionele relaties
 2. Belangenbehartiging
 3. Meerzijdige partijdigheid  
 4. Werkbare doelen SMART
 5. Ondersteuningsfunctie van de ICM
 6. Betekenissen verhelderen
 7. Betekenissen verhelderen
 8. Ondersteuningsplannen
 9. Knelpunten bespreken

Slide 3 - Tekstslide

vandaag
 • Filmpje als intro
 • + enkele stellingen als nabespreking (30')
 • Andere cultuur, andere aanpak: WIKI (30')
 • T.O.P.O.I. zo'n belangrijke herhaling! (20')
 • T.O.P.O.I. toepassen.. casussen wiki... 'live' in lessonup (60')

Slide 4 - Tekstslide

leerdoelen
Voor cliënten uit specifieke doelgroepen:
 • collega’s bij het concretiseren van de hulpvraag ondersteunen door de betekenis van noden en behoeften  te verhelderen.
 • collega’s over mogelijke betekenissen en gevoelens die met bepaalde mededelingen, handelingen of vragen van de hulpverlener zijn verbonden, informeren.
 • voor de collega’s een culturele vertaalslag maken van de houding en opvattingen ten aanzien van hulpverlening.
 • op een gepaste manier eigen ervaringen en expertise inbrengen.


Slide 5 - Tekstslide

Jeugdcentrum Bazzz vzw biedt workshops, activiteiten en uitstappen aan voor tieners en jongeren vanaf 12 jaar in (en rond) Antwerpen. Jongeren laten bloeien en groeien vanuit hun eigen talenten en kracht.

1) Tot 2'15 (ik heb geen moeite met naar een psycholoog te gaan)
2) Tot 4' (we leven in een shoema-cultuur)

Bekijk - we bespreken nadien na.

Slide 6 - Tekstslide

Ik heb er geen moeite mee om naar een psycholoog te gaan.

Wat is jouw persoonlijk antwoord? ... en hoe denk je dat je omgeving daarover denkt?
Niet akkoord
Eerder niet akkoord
Eerder akkoord
Akkoord

Slide 7 - Poll

‘Hshoema heeft vaak met intimiteit te maken’. ‘Dingen die je beter niet kunt zeggen of beter niet kunt doen in bijzijn van familie en bekenden. Maar tegelijkertijd gaat hshoema ook over fatsoen en respect. Dat ik ‘u’ zeg tegen oudere mensen. Als ik dat niet doe, hoor ik: ‘Hee, dat is hshoema!’. Het gaat over heel veel.’

Leeft dit nog fel, denk je? En is er zoveel verschil dan? Tussen verschillende culturen?
Niet akkooord
Eerder niet akkoord
Eerder akkoord
Akkoord

Slide 8 - Poll

Wiki in Smartschool
Opdracht van vorige week.. vragen?

Werk ze nu af: 30 minuten.

Afspraak om .... in SSLive.
timer
30:00

Slide 9 - Tekstslide

T.O.P.O.I.
herhaling  (ICC)
toepassing op een casus uit de wiki

Slide 10 - Tekstslide

Verklaar elke letter in een apart antwoord.
T.O.P.O.I.

Slide 11 - Woordweb

T.O.P.O.I. ... voor elke letter een vraag.
Taal 
 • Verbaal en non-verbaal
 • Hoe begrijp jij mij en ik jou?

Ordening
 • De kijk / visie op wat besproken wordt.
 • Ik vind dat zo… Hoe denk jij daarover?

Personen
 • Onderlinge relaties
 • Zo zie ik jou, mezelf en onze relatie.
 • Hoe zie jij dat?
 • Loyaliteit, respect, gelijkwaardigheid
Organisatie 
 • Normen/waarden, afspraken en regels binnen de context waarin het gesprek plaatsvind.
 • Kennis van procedures, agenda, tijd, kennis over verwachtingen, betekenis van soorten gesprekken, formulieren en papieren, is er een tolk, ...

Inzet 
 • De motieven, beweegredenen, emoties, waarden, behoeften van de betrokkenen in dit gesprek.
 • Bedoeling kan anders zijn dan effect

Slide 12 - Tekstslide

Vandaag zetten we alle mama’s in het zonnetje”, kondigt juf Tine vrolijk aan. Cinta barst in tranen uit: “Ik wil mijn mama niet in de zon zetten.” “Oei”,antwoordt juf, “ben je boos op mama?”
A
Taal (begrip)
B
Ordening (visie)
C
Personen (relatie)
D
Organisatie (afspraken, normen, kennis van procedures)

Slide 13 - Quizvraag

In de klas is Joran een echt lastpak”, klaagt juffrouw Anaïs. “Maar zijn moeder wil daar niet van weten, ze noemt haar zoon ‘gewoon een levendig kind’.
A
Taal (begrip)
B
Ordening (visie)
C
Personen (relatie)
D
Organisatie (afspraken, normen, kennis van procedures)

Slide 14 - Quizvraag

Een cliënt houdt steeds zijn jas aan wanneer hij met je in gesprek is. Het stoort je, want met je jas aan kan je toch geen rustig gesprek voeren? Wat moet je daar nu mee doen?
A
Ordening (visie op wat besproken wordt)
B
Personen (relatie, hoe zien we elkaar)
C
Organisatie (afspraken, normen, verwachtingen en de kennis daarvan)
D
Inzet (motivatie, beweegredenen, emoties.. bedoeling en effect)

Slide 15 - Quizvraag

Slide 16 - Tekstslide

Wiki Liza en Luna: blauwe plekken
bespreking vanuit TOPOI

Slide 17 - Open vraag

Hasnae, toetertest niet geslaagd maar... 'mijn kind is toch slim?
bespreking vanuit TOPOI

Slide 18 - Open vraag

Abeer, enkel water en verder niets.. bij de Nederlandse vriendin
bespreking vanuit TOPOI

Slide 19 - Open vraag

Lina, mijn dochter mag niet mee gaan zwemmen.

bespreking vanuit TOPOI

Slide 20 - Open vraag

Ankelien patiënt met Marokkaanse roots en diabetes wordt geïrriteerd als ik hem vraag “Wat denkt u zelf dat zou kunnen helpen?”

bespreking vanuit TOPOI

Slide 21 - Open vraag