Werkbegeleider zijn

WERKBEGELEIDER ZIJN...
1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 3

In deze les zitten 12 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

WERKBEGELEIDER ZIJN...

Slide 1 - Tekstslide

LESDOELEN
Na deze les ben je in staat:
- zelf aan te geven wat je belangrijk vind in het begeleiden 
- kun je het doel van werkbegeleiden aangeven
- kun je de taken en de rollen van de werkbegeleider benoemen

Slide 2 - Tekstslide

B1-K2-W4 Begeleidt nieuwe collega's, stagiaires en/of vrijwilligers
In het werk als verpleegkundige of verzorgende  begeleid je niet alleen de zorgvrager en diens relaties, je bent ook voortdurend bezig met opleiden, begeleiden, instrueren en coachen richting leerlingen, stagiaires, collega’s en vrijwilligers.

Dat betekent dat je je steeds bewust moet zijn van hoe het ‘leerklimaat’ op je werk is, en hoe je dit als verpleegkundige of verzorgende goed kunt benutten. Het vraagt ook om didactische – en communicatieve vaardigheden, en niet onbelangrijk, het goed kennen van jezelf en de leerling die je begeleidt.

Slide 3 - Tekstslide

WAT IS HET DOEL VAN WERKBEGELEIDING?

Slide 4 - Open vraag

Wat zijn de taken van de werkbegeleider?

Slide 5 - Woordweb

TAKEN WERKBEGELEIDER
- Inwerken nieuwe medewerker/stagiaire
- Samenwerken/overleggen met stagiaire/nieuwe medewerker
- Richten op de behoeften en verwachtingen 
- Begeleiden bij / stimuleren tot maken van opdrachten
- Instructies geven 
- Feedback geven op (persoonlijke) leerdoelen (formuleren/rapporteren)
- Analyseren en (evaluatie) gesprekken voeren
- BPV /proeftijd beoordelen
- Voortgang leerproces bewakenSlide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Video

Rol als OPLEIDER/INSTRUCTEUR


- aanleren van de nodige competenties
- schept leersituaties waarin de lerende de leerdoelen kan halen

Slide 8 - Tekstslide

Rol als BEGELEIDER
- stelt lerende in haar leerproces centraal door te coachen, te motiveren en te adviseren
-reageert actief op de lerende door de begeleidingsstijl aan te passen op de leerstijl van de student
- houdt rekening met de persoonlijke ontwikkeling van de student

Slide 9 - Tekstslide

Rol als BEOORDELAAR
- het functioneren van de lerende beoordelen
- stelt met behulp van een beoordelingssysteem en op  basis van eerder behaalde resultaten vast of de student voldoet aan de gestelde eisen (evt. in overleg met praktijkopleider)

Slide 10 - Tekstslide

Wanneer ben je een goede werkbegeleider?

Slide 11 - Woordweb

Heb jij voor jezelf de lesdoelen behaald?
JA
NEE
TWIJFEL

Slide 12 - Poll