20230904_2

Welcome back H4g!
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Welcome back H4g!

Slide 1 - Tekstslide

Welcome to the English classroom!
Today's plan:
- Presentation 'who is who in the zoo'  
- Explain interrogatives 
- Work on assignments  
- Homework
- Evaluation 

Slide 2 - Tekstslide

Presentation 1
Karuna

Slide 3 - Tekstslide

Presentation 2
Bart

Slide 4 - Tekstslide

Presentation 3
Maartje

Slide 5 - Tekstslide

Presentation 4
Kaylee

Slide 6 - Tekstslide

Interrogatives

Slide 7 - Tekstslide

Wat zijn de Engelse
vragende voornaamwoorden?

Slide 8 - Woordweb

Turn this sentence into a question:
"They like chocolate."

Slide 9 - Open vraag

Turn this sentence into a question:
"They can speak Spanish."

Slide 10 - Open vraag

Turn this sentence into a question:
"He has got a beard."

Slide 11 - Open vraag

Slide 12 - Video

Making questions?
1. vragen maken in zinnen met de simple present
gebruik do/does + het hele werkwoord

I enjoy watching movies.           -->         Do you enjoy watching movies? 
She often listens to music.        -->         Does she often listen to music? 

Let goed op het verschil: 
Voeg 'do' toe bij > I / you / we / they
Voeg 'does' toe bij > He / she / it 

Slide 13 - Tekstslide

Making questions?
1. vragen maken in zinnen met de simple past
gebruik did + het hele werkwoord

Yesterday I read a book.      ---> Did you read a book? 
She walked home.               ---> Did she walk home? 

Let op! 
Regelmatige ww: Je haalt -ed van het werkwoord af & voeg did toe.
Onregelmatige ww: Did wordt gevolgd door ww uit 1e rijtje. 

Slide 14 - Tekstslide

Making questions
2. vragen maken in zinnen met het werkwoord 'to be'
Zet de vorm van 'to be' vooraan in de zin om een vraag te maken

He is late for school.                --->      Is he late for school? 
They are standing over there.  --->      Are they standing over there? 

Slide 15 - Tekstslide

Making questions
4. vragen maken in zinnen met meer dan één werkwoord
Zet het eerste werkwoord van de zin vooraan om een vraag te maken. 

They have been going crazy.            --->      Have they been going                                                                                   crazy...? 
She was travelling around Europe.    --->    Was she travelling around                                                                             Europe? 
We have lunch at 1 p.m.                    --->    Do we have lunch at 1                                                                                 p.m.? 

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Link

Work on assignments
Lesson 2: Assignment 1-8 (page 24)
Assignments 9+10 (page 25)

Assignments: 10-12-14-15-16

Slide 18 - Tekstslide


How was English class today?
😒🙁😐🙂😃

Slide 19 - Poll

Homework
Thursday 
Learn words 3 (page 47 book)
Assignment 10+12+14+15+16 (page 19)
Assignments 9+10 (page 25)
Assignments 1>8 (page 24)

Slide 20 - Tekstslide