Marketing lesweek 8 les 1

1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
MarketingMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen
 • Je legt het belang van een ondernemingsplan uit. 
 •  Je benoemt de verschillende planningsniveaus.
 • Je beschrijft de stappen waar een ondernemingsplan uit bestaat. 
 • Je legt het verschil uit tussen een interne en een externe analyse. 

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Video

Plannen
 • Lange termijnplannen : 3  tot 5 jaar  
 • Middellange termijnplannen : 1 tot 3 jaar
 • Korte termijnplannen : korter dan 1 jaar

Slide 4 - Tekstslide

Planningsdoel
 • Strategisch doel : is voor de lange termijn, 3 tot 5 jaar. 
 • Tactisch doel : is voor de middellange termijn, 1 tot 3 jaar. 
 • Operationeel doel : is voor de korte termijn, korter dan 1 jaar.  

Slide 5 - Tekstslide

Ondernemingen en SBU’s 
 • Grote ondernemingen opgedeeld in dochterondernemingen​
          -Strategic Business Unit (SBU)​

 • Dochterondernemingen (SBU’s) kent PMC’s ​
         -ProductMarktCombinatie​
         -Product

Slide 6 - Tekstslide

Stappen ondernemingsplan
 • Missie en visie bepalen.
 • Doel bepalen.
 •  Interne en externe analyse maken.
 • SWOT analyse maken.
 • Strategische keuzes maken.
 • Uitwerking, implementatie en evaluatie.

Slide 7 - Tekstslide

Wat is een visie & missie
timer
2:00

Slide 8 - Open vraag

Missie & visie
In een missie wordt het bestaansrecht van een organisatie beschreven vanuit de waarden en identiteit. De vraag die onder dit verhaal ligt is: waar staan we voor? 

De vraag die onder het begrip visie ligt is: waar gaan we voor?

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Corebussines en kernwaarde
Voorbeeld: Levensmiddelen producent 
Core Business = ontwikkelen, produceren en verhandelen van voedsel
Kernwaarden = alleen met biologische ingrediënten werken
SBU = de afdeling die zich richt op sportvoeding
PMC = sportvoeding voor krachtsporten

Slide 11 - Tekstslide

Welke doelstellingen heeft een bedrijf?
 • Winst --> Commerciële bedrijven willen winst maken, maar non-profit organisaties?

 • Continuïteit --> bedrijven willen langere tijd bestaan. Bijv. Vestigingsplaats en soort producten van belang

 • Groei -->  voor winst en continuïteit is groei nodig. Door stijgende kosten zal de omzet moeten groeien om dezelfde winst te kunnen makenSlide 12 - Tekstslide

4. Een sportschool heeft op dit moment 750 leden met een jaarabonnement. De eigenaar is ambitieus en wil in 2 jaar tijd groeien tot 2.000 leden.

Wat voor soort doelstelling heeft de eigenaar geformuleerd? (1 punt)

A
Strategisch doel
B
Tactisch doel
C
Operationeel doel
D
Tussentijds doel

Slide 13 - Quizvraag

Operationele doelstelling
Tactische doelstelling
Strategische doelstelling
Korte termijn doelstellingen
Lange termijn doelstellingen
Middellange termijn doelstellingen

Slide 14 - Sleepvraag

Situatieanalyse (SWOT analyse)
Externe analyse --> ontwikkelingen in de buitenwereld en van positieve en negatieve invloed op bedrijf. Bedrijf heeft er geen invloed op

Bijv:
 • Trends
 • economische ontwikkelingen
 • Sterke concurrentie
 • Corona


 

Slide 15 - Tekstslide

Externe analyse (op macro- en meso niveau)
 • Niet te beïnvloeden
 • Maar hebben invloed op resultaat van je bedrijf

DESTEP --> Door deze factoren te analyseren verkrijgt men een beeld van de omgeving waarin een onderneming opereert. De analyse is een onderdeel van de situatieanalyse en het marketingplan.


Slide 16 - Tekstslide

DESTEP
DESTEP = externe analyse & onderdeel van de SWOT-analyse

D = Demografisch
E = Economisch
S = Sociaal Cultureel
T = Technologische ontwikkelingen
E = Ecologische ontwikkelingen
P = Politiek - juridische ontwikkelingen 

Slide 17 - Tekstslide

Situatieanalyse (SWOT analyse)
Interne Analyse -->  Sterke en zwakke punten van  de organisatie zelf. Hier hebben zij ook invloed op.
Sterk punt = beter dan de concurrent
/ de klant vind dit een belangrijk punt
Je bekijkt de prestaties en mogelijkheden/beperkingen
Bijv:
 • Beleid
 • (financiële) middelen
 • Marktpositie

Slide 18 - Tekstslide

Missie/visie
Analyse
Plannen
Uitvoeren
Missie/visie
Doelstellingen
Interne/externe analyse
SWOT-analyse
Strategisch plan
Operationeel plan
Implementatie
Evaluatie

Slide 19 - Sleepvraag

In het marketingplan van een supermarktketen staat: Wij willen over vijf jaar toonaangevend zijn in e retailmarkt die zicht richt op de kritische, hoogopgeleide consument met een groot budget. Welk onderdeel van een marketingplan is hier beschreven?
A
Marketingmix
B
Bedrijfsformule
C
Missie
D
Visie

Slide 20 - Quizvraag

Voor welke analyse kun je DESTEP gebruiken?
A
Interne analyse
B
Externe analyse

Slide 21 - Quizvraag

Vraag 3
In het marketingplan van een supermarkt vinden we een interne en een externe analyse. Welk antwoord zou kunnen behoren tot de resultaten van de interne analyse?
A
Groeiende koopkracht, opkomst van internetwinkelen, meer vraag naar luxeartikelen.
B
De groeiende populariteit van internetbestellen en afhalen, de relatieve vergrijzing van de bevolking
C
Wij zijn goed in het verkopen van verse groenten en fruit en we hebben een fantastisch personeelsbeleid
D
Groeiende concurrentie van andere ketens, groei van de koopkracht en het aantal inwoners

Slide 22 - Quizvraag

Is de volgende stelling juist of onjuist?

Bij de interne analyse komen alleen onderdelen aan bod waar het bedrijf zelf invloed op heeft.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 23 - Quizvraag

INTERN
EXTERN
"City Sneaker" heeft een situatie analyse gedaan.  Sleep de uitkomsten naar de juiste onderdelen van de SWOT 
STRENGTH
WEAKNESS
OPPORTUNITIES
THREATS
Er is een nieuw merk sneaker“ all round”  op de markt gekomen   

Nieuwe ervaren schoenontwerper

De markt voor sneakers groeit snel

Hoog uitval % productie sneakers

Slide 24 - Sleepvraag

Is in de onderstaande zin
een missie of visie beschreven :

'Nike gaat het beste personeel aannemen!'
A
Missie
B
Visie

Slide 25 - Quizvraag

Huiswerk
Opdrachten uit het boek 1 t/m 5

Slide 26 - Tekstslide