Ontdek de Wereld van Materie: Zuivere Stoffen en Mengsels

Ontdek de Wereld van Materie: Zuivere Stoffen en Mengsels
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Ontdek de Wereld van Materie: Zuivere Stoffen en Mengsels

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen
Ik kan het verschil tussen een zuivere stof en een mengsel uitleggen en herkennen. 
Ik kan het verschil tussen een enkelvoudige en een samengestelde zuivere stof uitleggen en herkennen. 
Ik kan het verschil tussen een homogeen en een heterogeen mengsel uitleggen en herkennen.

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat weet je al over zuivere stoffen en mengsels?

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Wat is materie?
Materie is alles om ons heen. Alles wat massa heeft en ruimte inneemt, is materie.

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Zuivere stoffen
Zuivere stoffen bestaan uit één type deeltje. Voorbeelden zijn water, zuurstof en goud.

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Enkelvoudige en samengestelde zuivere stoffen
Enkelvoudige zuivere stoffen bestaan uit één soort atoom, terwijl samengestelde zuivere stoffen uit meerdere soorten atomen bestaan, zoals water (H2O) en koolstofdioxide (CO2).

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Mengsels
Mengsels bestaan uit twee of meer verschillende stoffen die door elkaar gemengd zijn, maar niet chemisch gecombineerd.

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Homogene mengsels
Een homogeen mengsel ziet er op elke plek hetzelfde uit, zoals zout water.

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Heterogene mengsels
Een heterogeen mengsel ziet er op verschillende plekken anders uit, zoals een mengsel van olie en water.

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Deeltjesmodel
Het deeltjesmodel laat zien hoe de deeltjes van een stof gerangschikt zijn en hoe ze zich gedragen.

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Illustratie: Zuivere stof vs. Mengsel
Laat de leerlingen een tekening maken waarin ze het verschil tussen een zuivere stof en een mengsel illustreren aan de hand van het deeltjesmodel.

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Illustratie: Enkelvoudige vs. Samengestelde zuivere stof
Laat de leerlingen een tekening maken waarin ze het verschil tussen een enkelvoudige en een samengestelde zuivere stof illustreren aan de hand van het deeltjesmodel.

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Illustratie: Homogeen vs. Heterogeen mengsel
Laat de leerlingen een tekening maken waarin ze het verschil tussen een homogeen en een heterogeen mengsel illustreren aan de hand van het deeltjesmodel.

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kenmerken van zuivere stoffen en mengsels
Bespreken van de specifieke kenmerken en eigenschappen van zuivere stoffen en mengsels aan de hand van praktische voorbeelden.

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Toepassen van de theorie
Leerlingen krijgen een huiswerkopdracht waarin ze voorbeelden van zuivere stoffen en mengsels moeten identificeren in hun omgeving.

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Practicum voorbereiding
Bespreken van de benodigdheden en voorbereidingen voor het practicum volgende week.

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 17 - Open vraag

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 18 - Open vraag

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 19 - Open vraag

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.