Grammatica Theme 4 - Present Simple vs Continuous


Present Simple vs Continuous
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmboLeerjaar 3

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les


Present Simple vs Continuous

Slide 1 - Tekstslide

Wat is het verschil tussen:
I am working at the moment.
I work every Monday.

Slide 2 - Open vraag

Verschil?
I am working at the moment.
Ik ben aan het werk op dit moment.
(= nu bezig)

I work every Monday.
Ik werk elke maandag.
(= gewoonte, niet nu aan de gang)

Slide 3 - Tekstslide

Difference?                                                                                      
Continuous (to be + ww-ing)
I am working
You are working
He is working
She  is working        
It  is working

You are working
They are working
We are working

Om te vertellen over dingen die NU bezig zijn of om irritatie uit te drukken

I am working on my homework at the moment.
Look, he is running really fast!
My brother is always teasing me!
Zo "SIMPLE" mogelijk!
I work
You work
He works
She works        SHIT + S!!
It works

You work
They work
We work

Om te vertellen over feiten, gewoontes en regelmatige gebeurtenissen.

I work at the supermarket every weekend
I brush my teeth twice a day.
Water boils at 100 degrees
Present Simple                          Present Continuous

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Video

Exercise 1
Choose the correct option.

Slide 7 - Tekstslide

1.1) Listen, Kathy (to sing).
A
sing
B
sings
C
singes
D
is singing

Slide 8 - Quizvraag

1.2) We (to go) to the Efteling every Sunday.
A
go
B
gos
C
goes
D
are going

Slide 9 - Quizvraag

1.3) She always (to cry) when she sees something sad.
A
cry
B
crys
C
cries
D
is crying

Slide 10 - Quizvraag

1.4) The boys (to do) their homework at the moment.
A
do
B
dos
C
does
D
are doing

Slide 11 - Quizvraag

1.6) Your mother (to smell) of elderberries.
A
smell
B
smells
C
is smelling

Slide 12 - Quizvraag

1.7) We (to wait) for the bus now.
A
waiting
B
wait
C
waits
D
are waiting

Slide 13 - Quizvraag

1.8) She always (to catch) bugs on her way home.
A
is catching
B
catching
C
catches
D
catchs

Slide 14 - Quizvraag

Exercise 2a
Zet de zinnen in de juiste tijd. 

Gebruik de Present Simple.
(zo "simple" mogelijk --> SHIT +S)

Slide 15 - Tekstslide

2.1) You often ______ (to go) to the cinema. (Present Simple)

Slide 16 - Open vraag

2.2) He always ______ (to do) his homework on Thursdays. (Present Simple)

Slide 17 - Open vraag

Exercise 2b
Zet de zinnen in de juiste tijd. 

Gebruik de Present Continuous.
(am/is/are + ww-ing)

Slide 18 - Tekstslide

2.3) Shh! The baby ______ (to sleep).
(Present Continuous)

Slide 19 - Open vraag

2.4) We ______ (to listen) to the teacher right now. (Present Continuous)

Slide 20 - Open vraag

Difference?                                                                                      
Continuous (to be + ww-ing)
I am working
You are working
He is working
She  is working        
It  is working

You are working
They are working
We are working

Om te vertellen over dingen die NU bezig zijn of om irritatie uit te drukken

I am working on my homework at the moment.
Look, he is running really fast!
My brother is always teasing me!
Zo "SIMPLE" mogelijk!
I work
You work
He works
She works        SHIT + S!!
It works

You work
They work
We work

Om te vertellen over feiten, gewoontes en regelmatige gebeurtenissen.

I work at the supermarket every weekend
I brush my teeth twice a day.
Water boils at 100 degrees
Present Simple                          Present Continuous

Slide 21 - Tekstslide