les 8 W5

Onvoorziene/crisis situaties
                      W5
Les 8
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
WelzijnMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Onvoorziene/crisis situaties
                      W5
Les 8

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Programma
 • Terug blik vorige les
 • Theorieles  persoonlijkheidsstoornissen
 • Zelfstandig werken

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen
 • Aan het einde van de les weet je wat een persoonlijkheidsstoornis is
 • Aan het einde van de les weet je hoe persoonlijkheidsstoornissen ontstaan
 • Aan het einde van de les weet je welke persoonlijkheidsstoornissen er allemaal zijn

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waar heeft intimiteit mee te maken?

Slide 4 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Voor de meeste mensen is intimiteit belangrijk maar voor kinderen is intimiteit een ........

Slide 5 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Naar wie kan je toegaan als je collega's ongewenste intimiteiten uitvoeren?

Slide 6 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke 2 mogelijke oorzaken kunnen daders die huiselijk geweld plegen zijn

Slide 7 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat verplicht de wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling?

Slide 8 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Theorie les
Pak je aantekeningen/ notities erbij!

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Theorie 
Een persoonlijkheidsstoornis is een psychische aandoening die gekenmerkt wordt door een star en duurzaam patroon van gedachten, gevoelens en gedragingen.

Volgens de richtlijnen van de DSM-5-classificatie heeft iemand een persoonlijkheidsstoornis op het moment dat er sprake is van een duurzaam patroon van gedachten, gevoelens en impulsbeheersing dat duidelijk afwijkt van wat binnen de sociale omgeving verwacht wordt

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ontstaan van een persoonlijkheidsstoornis:
 1. Erfelijke factoren en individuele kwetsbaarheid


 2. Psychologische factoren


 3. Omgevingsfactoren en sociale factoren

Sommige mensen hebben vanaf de geboorte aanleg voor bepaalde psychische 
aandoeningen, bijvoorbeeld depressie of verslaving
Sociaal-culturele omstandigheden die kunnen meespelen, zijn onder andere de positie van het gezin in de omgeving, de levensstandaard, gevolgen van emigratie of het leven in een oorlogssituatie.
De psychologische kenmerken van iemand ontwikkelen zich doordat de persoon leert zich te handhaven

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De DSM-5 ordent persoonlijkheidsstoornissen in drie groepen, ook wel clusters genoemd.
 • cluster A: de paranoïde persoonlijkheidsstoornis;
 • cluster B: de borderline persoonlijkheidsstoornis;
 • cluster C: de afhankelijke persoonlijkheidsstoornis.

Slide 12 - Tekstslide

De symptomen van deze persoonlijkheidsstoornis kennen veel gelijkenissen met schizofrenie. Het verschil is dat mensen met schizofrenie in een psychose verkeren en mensen met een schizotypische persoonlijkheidsstoornis niet. Schizotypische personen hebben moeite met intieme relaties en om emoties te linken aan een situatie

Slide 13 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Slide 14 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Thieme opdrachten
Boek persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen thema 3.10

Opdrachten:
2, 3, 4, 5

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies