H2.3 Indampen en destilleren

Hoofdstuk 2 Scheidingsmethoden
2.3 Indampen en destilleren
1 / 36
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeVoortgezet speciaal onderwijsLeerroute 2

In deze les zitten 36 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Hoofdstuk 2 Scheidingsmethoden
2.3 Indampen en destilleren

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen

Herhalen:
 • Je kunt een aantal scheidingsmethoden benoemen --> bezinken en centrifugeren, Filtreren, extraheren

Nieuw:
 • Je kunt een aantal andere scheidingsmethoden benoemen.
 • Je kunt bij scheidingsmethoden uitleggen op welk verschil in stofeigenschappen de scheidingsmethode is gebaseerd. 

Slide 2 - Tekstslide

Mengsels scheiden
Bij het scheiden van stoffen maak je altijd gebruik van een verschil in stofeigenschap tussen deze twee stoffen.
Bijvoorbeeld:
 • Verschil in kookpunt
 • Verschil in oplosbaarheid in bep. oplosmiddelen
 • Verschil in deeltjesgrootte
 • etc.

Slide 3 - Tekstslide

Wat gebeurt er?
schei-kunde: oorspronkelijk het scheiden van mengsels in zuivere stoffen.

Slide 4 - Tekstslide

Filtreren/zeven
Scheiden door gebruik te maken van een verschil in deeltjesgrootte

Slide 5 - Tekstslide

Kleine gaatjes: filter
Grote gaten: zeef

Slide 6 - Tekstslide

Filtreren
Vaste stof scheiden van vloeistof 

Filter

Residu - blijft achter in filter
Filtraat - gaat door filter heen

Slide 7 - Tekstslide

Filtreren 
 • Scheiden van vaste stof uit vloeistof (suspensie)
 • Scheiden op basis van deeltjesgrootte
 • Voorbeeld: zand uit slootwater 

Slide 8 - Tekstslide

Bezinken en afschenken/centrifugeren
Scheiden door gebruik te maken van een verschil in dichtheid.

Slide 9 - Tekstslide

Bezinken

Slide 10 - Tekstslide

Bezinken en afschenken
 • Scheiden van vaste stof uit vloeistof (suspensie)
 • Scheiden op basis van dichtheid
 • Voorbeeld: theeblaadjes uit thee
 • Nadeel: het duurt vrij lang. Soms is 
filtreren of centrifugeren sneller. 

Slide 11 - Tekstslide

Centrifugeren

Slide 12 - Tekstslide

Centrifugeren
 • Scheiden van vaste stof uit vloeistof (suspensie) of emulsies
 • Scheiden op basis van dichtheid
 • Voorbeeld: bloedmonsters 

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Extraheren
Scheiden door gebruik te maken van een verschil in oplosbaarheid

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Rendement
Een scheiding is nooit helemaal volledig.

Rendement = behaalde opbrengst / maximale opbrengst x 100%

Slide 18 - Tekstslide

Op welk verschil berust extraheren?
A
Deeltjesgrootte
B
Aanhechtingsvermogen
C
Oplosbaarheid
D
Kookpunt

Slide 19 - Quizvraag

Van welke scheidingsmethode(n) maken we gebruik bij het zetten van koffie?
A
Indampen
B
Indampen & destilleren
C
Extraheren
D
Extraheren & filtreren

Slide 20 - Quizvraag

Een suspensie kan ik scheiden met behulp van ...
A
distilleren
B
Adsorptie
C
Filtratie
D
Extraheren

Slide 21 - Quizvraag

Suspensie
Residu
Filtraat

Slide 22 - Sleepvraag

Ashya heeft een mengsel van zetmeel en suiker.
Ze doet er wat water bij, roert goed en filtreert het geheel.
Welke stoffen zitten in het filtraat?
A
zetmeel
B
suiker
C
water
D
Geen van alle drie

Slide 23 - Quizvraag

Leerdoelen
 • Je leert een mengsel te scheiden in zijn componenten door gebruik te maken van verschil in oplosbaarheid en verschil in deeltjesgrootte;
 • Je leert dat een scheiding nooit helemaal volledig is.

Slide 24 - Tekstslide

Scheiden van vloeistoffen
 • Destillatie = verhitten, oplosmiddel verdampt, damp opvangen en condenseren > verschil in kookpunt

 • Destillaat = gecondenseerde vloeistof (laag kookpunt).
 • Residu = vloeistof die niet verdampt en dus achterblijft (hoog kookpunt).

Slide 25 - Tekstslide

Verwijderen van verontreiniging
 • Adsorberen = het hechten van een stof aan het oppervlak van een andere stof > verschil in aanhechtingsvermogen.
 • Actieve kool = fijngemalen koolstof met speciale bewerking > veel minuscule openingen & gangen.

Voorbeeld: drinkwater,
kleurstoffen uit voeding 
halen. 

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Video

niet in te delen
Dichtheid
Adsorberen
Destilleren
Bezinken en afschenken
Kookpunt
Oplosbaarheid
Verbranden
Deeltjesgrote
Indampen
Extraheren
Filtreren

Slide 28 - Sleepvraag

Op welke stofeigenschappen berusten de volgende scheidingsmethodes? Sleep de juiste eigenschap naar de juiste scheidingsmethode 
Deeltjesgrootte
Dichtheid
aanhechtingsvermogen
kookpunt
Filtreren
Bezinken
Adsorberen
Destilleren

Slide 29 - Sleepvraag

Welke 2 scheidingsmethoden worden gebruikt bij koffie zetten?
A
Bezinken en filtreren
B
Filtreren en extraheren
C
Extraheren en bezinken
D
Extraheren en destilleren

Slide 30 - Quizvraag

welke scheidingsmethode is dit?
A
Adsorberen
B
indampen
C
Bezinken + afschenken
D
filtreren

Slide 31 - Quizvraag


Welke scheidingsmethode zie je hiernaast?
A
Filteren
B
Indampen
C
Destilleren
D
Bezinken en afschenken

Slide 32 - Quizvraag

Filtreren
Adsorberen
Indampen
Destilleren
Extraheren

Slide 33 - Sleepvraag

Scheidingsmethode
Werkt door een verschil in...
Dichtheid
Deeltjesgrootte
Kookpunt
Aanhechting
Oplosbaarheid
Destilleren
Filteren en zeven
Indampen
Extraheren
Adsorberen
Bezinken en afschenken

Slide 34 - Sleepvraag

Evaluatie Leerdoelen


 • Je kunt een aantal scheidingsmethoden benoemen.
 • Je kunt bij scheidingsmethoden uitleggen op welk verschil in stofeigenschappen de scheidingsmethode is gebaseerd. 

Slide 35 - Tekstslide

Huiswerk
Lezen paragraaf 2.3
Maak opdracht 21 t/m 24Slide 36 - Tekstslide