duurzaam bio

duurzaam
Sem & Boaz & Jay & Yuri
Biologie
1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 2

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

duurzaam
Sem & Boaz & Jay & Yuri
Biologie

Slide 1 - Tekstslide

Aardwarmte energie
Warmte uit onze ondergrond is een duurzame vorm van energie. Voor aardwarmte moet honderden meters tot een paar kilometer diep geboord worden.
Dit doen ze met een boor die heel diep kan.


Slide 2 - Tekstslide

hoe gebruik je aardenergie
A
psb 18lt2 triple bag
B
warmte
C
gas
D
kilometer

Slide 3 - Quizvraag

welke vormen van aardenergie heb je
A
aardwarmte
B
aardgas
C
omgevingsenergie
D
lek

Slide 4 - Quizvraag

Aardbevingen
In Groningen zijn vaak aardbevingen dit komt omdat de grond begint te schuiven als aardgas uit de grond word gepomt.  

Slide 5 - Tekstslide

waardoor ontstaan aardbevingen
A
er komt ruimte tussen de aardplaten en dan kunnen ze verschuiven
B
de exploderende tram
C
er komt geen lucht bij en brokkelt de aardplaat af

Slide 6 - Quizvraag

schuift de grond bij een aardbeving
A
ja
B
soms
C
nee
D
randig

Slide 7 - Quizvraag

Zonne energie
Zonne energie is energie afkomstig van de zon in de vorm van warmte en licht. Door gebruik te maken van zonnepanelen of een zonneboiler kan energie omgezet worden in zonnestroom. Er zijn twee soorten Zonne energie zonnestroom en zonnewarmte.

Slide 8 - Tekstslide

Waar is de Zonne energie afkomstig van?
A
maan
B
zon
C
stralingen
D
zonnepaneel

Slide 9 - Quizvraag

Welke vormen zijn er van Zonne energie zijn er?
A
zonnepanelen
B
zonne schermen
C
zonne celle
D
zonneboiler

Slide 10 - Quizvraag

Welke soorten Zonne energie zijn er?
A
zonnestroom
B
zonne panelen
C
zonne celen
D
zonnewarmte

Slide 11 - Quizvraag

Welke soorten Zonne energie zijn er?
A
zonnestroom
B
zonne energie
C
zonnewarmte
D
zonne panelen

Slide 12 - Quizvraag

Zonne panelen
Een zonnepaneel bestaat uit losse afzonderlijke zonnecellen dit zijn pv cellen die licht en volt omzetten naar de eenheid van een elektrische spanning. Zonnepanelen beschikken dus over allemaal verschillende zonnecellen. Zodra er zonlicht op de zonnecellen schijnt gaat er tussen de lagen silicium een elektrische stroom lopen dus zonnepanelen zetten licht om in stroom deze stroom is gelijk stroom.

Slide 13 - Tekstslide

Waar bestaat een zonnepaneel uit?
A
zonne panelen
B
losse afzonderlijke zonnecellen
C
silicum

Slide 14 - Quizvraag

Wat zit er tussen de lagen silicium?
A
elektrische vermogen
B
gas
C
energie
D
elektrische stroom

Slide 15 - Quizvraag

Wind energie
Windmolens
Nederland is door de zee en het land erg geschikt om elektriciteit met windkracht op te wekken. Grote windmolens zijn dan ook steeds meer terug te vinden in het landschap.
Eén windmolen kan per jaar ongeveer 500 huizen elektriciteit geven. Windenergie levert een belangrijke bijdrage aan de samenstelling elektriciteit van duurzame energieproducten van de windmolen.

Slide 16 - Tekstslide

hoeveel huizen kan er mee gaan op 1 windmolen (per jaar)
A
200
B
500,
C
500
D
300

Slide 17 - Quizvraag

waar staan de meeste windparken
A
zee
B
berg
C
land
D
strand

Slide 18 - Quizvraag

wind energie
wind energie is energie van de wind. om de windmolens te maken en onderhouden komt er CO2 vrij, en je verdient je geld  heel snel terug. Windmolens zijn goed voor de boeren voor energie.

Slide 19 - Tekstslide

wat is wind energie
A
van de wintd
B
windt
C
energie van windmolens
D
energie van de wind

Slide 20 - Quizvraag

wat verdien je snel terug
A
snoep
B
geld
C
co2
D
boeren

Slide 21 - Quizvraag

Duurzame water energie
Waterkracht is een duurzame vorm van energie, al zijn veel vissoorten er minder blij mee. Waterkracht is energie die is opgewekt uit stromend water. Bij de productie van elektriciteit uit waterkracht ontstaan geen schadelijke stoffen, en de bron is onuitputtelijk. Waterkracht is daarom een duurzame energiebron.

Slide 22 - Tekstslide

Wat is duurzame waterenergie
A
water energie
B
stromend water wordt omgezet in energie
C
waterval
D
vissen

Slide 23 - Quizvraag

Houd deze energie een keer op.

Slide 24 - Open vraag

Nadelen en voordelen
De belangrijkste nadelen van waterkracht zijn: stuwmeren veranderen de leefomgeving van allerlei planten en dieren in de omgeving.

Waterkracht is schoon. Er hoeven geen grondstoffen voor te worden gewonnen en er ontstaan geen afvalproducten. Er is dus ook geen vervoer nodig van grondstoffen of afval. Waterkracht is een energiebron die nooit opraakt. Waterkracht is goedkoop.

Slide 25 - Tekstslide

Wat zijn de nadelen van waterenergie.

Slide 26 - Open vraag

Wat zijn de voordelen van waterenergie.
A
dat het opraakt en duur is
B
dat het opraakt en goedkoop is
C
Dat het niet opraakt en dat het heel goedkoop is.
D
dat het niet opraakt en duur is

Slide 27 - Quizvraag

watermolens
Waterkracht omzetten in energie. Met klassieke watermolens bijvoorbeeld. Tegenwoordig gaat het er iets moderner aan toe en werken we niet met molens maar met waterkrachtcentrales. In zo'n centrale brengt het stromende water een turbine aan het draaien. Hoe harder het water stroomt, hoe meer energie het water geeft.

Slide 28 - Tekstslide

Hoe zetten watermolens water om in energie.
A
door het water te laten stromen door de rivieren
B
door het water te laten stromen door een gebouw
C
door het water te laten stromen door een gracht
D
Het stromende water maakt de turbine aan het draaien

Slide 29 - Quizvraag