Hoofdstuk 2 paragraaf 1 Tropische regenwouden

2.1: Ontbossing in het Amazonegebied

Les 1
1 / 33
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundeMiddelbare schoolmavoLeerjaar 1

In deze les zitten 33 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

2.1: Ontbossing in het Amazonegebied

Les 1

Slide 1 - Tekstslide

Deze les:
- Tropisch regenwoud?
- Lezen + uitleg
- Opdrachten maken
- Opdrachten nakijken

Doel van deze les:
--> Wat zijn de kenmerken van tropische regenwouden en waar liggen ze?

Slide 2 - Tekstslide

Tropisch regenwoud

Slide 3 - Woordweb

Lezen
Lesboek, blz. 24:
- Tropisch regenwoud.
- Dicht bij de evenaar: warm en nat.
Basisboek:
- B72 (alleen het driehoekje)
- B48

Slide 4 - Tekstslide

Waar liggen tropische regenwouden?
Tropische regwouden liggen bij de evenaar.  Het Amazone regenwoud is hier een voobeeld van

Slide 5 - Tekstslide

Wat is een tropisch regenwoud?

Slide 6 - Open vraag

Wat zijn kenmerken van tropische regenwouden?

 • Het is er altijd warm
 • Er valt erg veel neerslag
 • Er zijn veel soorten planten en dieren
 • Bomen groeien in etages

Slide 7 - Tekstslide

Waar liggen tropische regenwouden?

Slide 8 - Open vraag

Waarom liggen tropische regenwouden rond de evenaar?
 • Tropische regenwouden liggen in de tropen.
 - dicht bij de evenaar: tussen 23½⁰ N.B. en 23½⁰ Z.B.
 - lage breedte (< 30 ⁰)
 • Bij de evenaar is het altijd warm door:
- loodrechte zonnestralen --> geven veel warmte af.
 • Bij de evenaar regent het veel door:
1 warme lucht stijgt op 
2 lucht die opstijgt, koelt af -->wolken en regen

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Opdrachten maken
Maak opdracht 1 t/m 5 in het werkboek op blz. 23 en 24.

Slide 11 - Tekstslide

2.1: Ontbossing in het Amazonegebied

Les 2

Slide 12 - Tekstslide

Deze les:
- Herhalen vorige les (filmpje)
- Lezen + uitleg
- Opdrachten maken en nakijken
- Herhalen van paragraaf 1

Doel van deze les:
--> Waardoor wordt het Amazongebied bedreigd?
--> Waarom zijn tropische regenwouden belangrijk en hoe kun je ze behouden 

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Video

Waarom liggen tropische regenwouden rond de evenaar?
 • Tropische regenwouden liggen in de tropen.
 - dicht bij de evenaar: tussen 23½⁰ N.B. en 23½⁰ Z.B.
 - lage breedte (< 30 ⁰)
 • Bij de evenaar is het altijd warm door:
- loodrechte zonnestralen --> geven veel warmte af.
 • Bij de evenaar regent het veel door:
1 warme lucht stijgt op 
2 lucht die opstijgt, koelt af -->wolken en regen

Slide 15 - Tekstslide

Lezen
Lesboek, blz. 25:
- Ontbossing
- Duurzaam gebruik

Slide 16 - Tekstslide

Waardoor wordt het Amazongebied bedreigd?
A
Door de warmte
B
Door te veel neerslag
C
Ontbossing
D
Modderstromen

Slide 17 - Quizvraag

Wat is ontbossing?
A
Dat bomen dood gaan
B
Dat bomen gekapt worden
C
Dat bomen niet goed kunnen groeien
D
Dat bomen te veel water krijgen

Slide 18 - Quizvraag

Ontbossing, waarom?
1. Ongelijke bevolkings-                                                                                    spreiding

Slide 19 - Tekstslide

Ontbossing, waarom?
2. Aanleg groot schalige 
landbouw bedrijven.
--> Soja

Slide 20 - Tekstslide

Ontbossing, waarom?
3. Winning natuurlijk hulpbronnen

Bijvoorbeeld
Hout, goud, uranium, rubber

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Video

Waardoor wordt volgens jouw het tropisch regenwoud gekapt?

Slide 23 - Open vraag

Waarom zijn tropische regenwouden belangrijk?

Slide 24 - Open vraag

Hoe kun je topische regenwouden behouden? 

Duurzaam mee omgaan
 • Minder kappen
 • Herbebossing

Slide 25 - Tekstslide

Hoe kun je topische regenwouden behouden?

Slide 26 - Open vraag

Opdrachten maken
Maak opdracht 6 t/m 9 in het werkboek op blz. 24.

Slide 27 - Tekstslide

Herhalen!!
Kies steeds het antwoord dat volgens jou goed is!

Slide 28 - Tekstslide

Het tropisch regenwoud ligt in een...
A
koud gebied
B
warm en nat gebied
C
droog gebied
D
warm en droog gebied

Slide 29 - Quizvraag

In het tropisch regenwoud leven...
A
veel dieren, weinig planten
B
weinig dieren, veel planten
C
veel dieren, veel planten
D
weinig dieren, weinig planten

Slide 30 - Quizvraag

Waar liggen de tropische regenwouden?
A
Op hoge breedte
B
Op lage breedte

Slide 31 - Quizvraag

In de tropen zijn de tempraturen hoog door...
A
schuine zonnestralen
B
loodrechte zonnestralen

Slide 32 - Quizvraag

Deze zonnestralen geven meer warmte doordat...
A
ze een korte weg afleggen en ze een klein oppervlak verwarmen.
B
ze een korte weg afleggen en ze een groot oppervlak verwarmen.
C
ze een lange weg afleggen en ze een klein oppervlak verwarmen.
D
ze een lange weg afleggen en ze een groot oppervlak verwarmen.

Slide 33 - Quizvraag