Thema 3 Blok 2 Romeinen 1920

Thema Grieken en Romeinen
Blok 2 Grieken en Romeinen

1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
Mens en Maatschappij Middelbare schoolvmbo tLeerjaar 1

In deze les zitten 17 slides, met tekstslides en 6 videos.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Thema Grieken en Romeinen
Blok 2 Grieken en Romeinen

Slide 1 - Tekstslide

Agenda
Nakijken opdrachten 1t/m9. 
Maken opdrachten 9t/m16

Deze les herhaling en uitleg les 2 
Schrijf je huiswerk in het bovenste deel van je agenda op. 

Slide 2 - Tekstslide

Wat leer je deze week? 
 • Je kan uitleggen waarom het Romeinse rijk een wereldrijk was.
 • Je kan vier manieren noemen hoe de Romeinse keizer kon zorgen voor rust in het grote rijk.
 • Je kan uitleggen waardoor het christendom zich gemakkelijk kon verspreiden in het Romeinse rijk.
 • Je kan vijf voorbeelden van romanisering noemen. 

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Video

De Romeinen
 • Romeinen veroveren een groot gebied:  het Romeinse Rijk
 • Het rijk werd bestuurd door een keizer.
 • Het rijk werd bestuurd vanuit de stad Rome. 
 • De grenzen van het rijk worden de Limes genoemd. 
 • De rivier de Rijn is in het noorden de grens van het rijk

Lezen blz. 41. De limes, de grens van het Romeinse Rijk 

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Video

Brood en spelen

 • Panem et circenses, oftewel 'brood en spelen'. 
 • Rijke Romeinen hadden snel in de gaten dat het gewone volk, (plebejers) rustig en tevreden bleven zolang ze maar eten  hadden en zich niet verveelden.
 • Het volk kreeg dus 'brood' en 'spelen' in bijvoorbeeld het Colosseum.

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

Verspreiding van de Romeinse Cultuur
 • De Romeinen namen veel over van de Griekse cultuur > wetenschap, goden, bouwkunst.
 • Romeinse soldaten bleven  in veroverde gebieden wonen > ze trouwden met een vrouw uit een veroverd gebied en kregen kinderen >  zo verspreidden zij de Romeinse cultuur (romanisering)
 • Overwonnen volken passen zich na verloop van tijd aan de Romeinen aan (romanisering)
 • Overwonnen volken mogen deel hun 'oude' cultuur behouden. 

Lezen blz. 45. Pax Romana

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Video

Aan de slag! 
Blok 2 Grieken en Romeinen
Maken: opdracht 9t/m16 
Nakijken: 1t/m16

Kennen en kunnen:  Begrippen leren 
timer
15:00

Slide 11 - Tekstslide

Een nieuwe geloof
Romeinen geloofden net als Grieken in meerdere goden. Hoe heet dit ookalweer?
Christenen geloven in één god en zodoende willen zij de Romeinse keizer niet vereren > daarom worden zij vervolgd
door de Romeinse overheid

Toch groeit het christendom snel in het Romeinse rijk snel. In 313 werd Keizer Constantijn  zelf christen. 
Vanaf 380 na christus werd het christendom de staatsgodsdienst in het Romeinse rijk en moest iedereen christelijk worden. 

Slide 12 - Tekstslide

M&M Les 2 
Planning van deze les:
 • Kijken: Histoclip Romeinen in ons land
 • Doen:  Blok 2 afmaken en nakijken
 • Reflecteren: Je krijgt je PO terug. Bekijk de opdracht nog eens. Wat heb je goed gedaan? Wat is niet helemaal goed gegaan? 

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Video

Slide 15 - Video

Aan de slag! 
Blok 2 Grieken en Romeinen
Lesboek lezen:60 en 61
Maken: 15 t/m 21 , 24 + menukaart 2 opdracht A
Keuze: opdracht 14

Oefenen: Quizlet + samenvatting van de leerdoelen maken
Doen: Mundo Online 
Klik op de link als je meer wilt leren over Romeinen in ons land 
Oefenen: Topo Europa 

  

timer
15:00

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Link