Speaking practice and Literature: Sonnets

Wednesday, December 15th
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Wednesday, December 15th

Slide 1 - Tekstslide

Programme
- Dagopening
- Silent reading
- CAE Wednesday: speaking
- Literature: Sonnets

----- short break -----

- SE CAE-preparatory test

Slide 2 - Tekstslide

Dagopening: Leider en volgers

Slide 3 - Tekstslide

Read your novel
timer
15:00

Slide 4 - Tekstslide

CAE Wednesday
Speaking practice, part 2
Exam Booster p. 105
timer
0:30
timer
1:00

Slide 5 - Tekstslide

Shakespeare's sonnets

Read along on page 43 if you'd like

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Video

Shall I compare thee to a summer’s day?
Thou art more lovely and more temperate.
Rough winds do shake the darling buds of May,
And summer’s lease hath all too short a date.
Sometime too hot the eye of heaven shines,
And often is his gold complexion dimmed;
And every fair from fair sometime declines,
By chance or nature’s changing course untrimmed.
But thy eternal summer shall not fade,
Nor lose possession of that fair thou ow’st,
Nor shall death brag thou wand’rest in his shade,
When in eternal lines to time thou grow’st.
So long as men can breathe or eyes can see,
So long lives this, and this gives life to thee.
Should I compare you to a summer's day?
You are lovelier and more mild.
Even in May rough winds shake the delicate flower buds,
And the duration of summer is always too short.
Sometimes the Sun, the eye of heaven, is too hot,
And his golden face is often dimmed;
And beauty falls away from beautiful people,
Stripped by Chance or Nature's changing course.
But your eternal summer will not fade,
Nor will you lose possession of the beauty you own,
Nor will death be able to boast that you wander in his shade,
When you live in eternal lines, set apart from time.
As long as men breathe or have eyes to see,
As long as this sonnet lives, it will give life to you.

Slide 8 - Tekstslide

4 sub-groups:
- 3 groups of 4 lines (quatrains)
- 1 group of 2 lines (couplet)

A sonnet consists of 14 lines
Rhyme scheme
A
B
A
B
C
D
C
D
E
F
E
F

G
G
3rd quatrain: 'but'
Iambic pentameter

Slide 9 - Tekstslide

What is sonnet 18 about?
Het thema is de vergankelijkheid van aardse schoonheid en de eeuwigheid van de poëzie.
Oftewel, een heerlijke zomerse dag gaat over net zoals onze schoonheid afneemt naarmate we ouder worden, maar de geliefde waarvoor Shakespeare dit gedicht schrijft zal altijd blijven bestaan omdat zij is vastgelegd in dit gedicht.

Nog iets wat je ziet in een (Shakespeare) sonnet: iambic pentameter.
Eén regel in een sonnet bestaat uit 10 lettergrepen, verdeelt over 5 stukjes. De nadruk ligt telkens op de 2e lettergreep:
ta - DA / ta - DA / ta - DA/ ta - DA/ ta -DA
shall - I/ com - PARE / thee - TO/ a - SUM / mer's - DAY
Het zou lijken op een hartslag. In het volgende filmpje meer uitleg en een hoorbaar voorbeeld.

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Video

So we now know that Shakespeare wrote 37 plays. How many sonnets do you think he wrote?
A
55
B
93
C
154
D
186

Slide 12 - Quizvraag

Slide 13 - Video

Slide 14 - Tekstslide

What do you think this sonnet is about?

Slide 15 - Open vraag

What is sonnet 130 about?
Dit sonnet steekt de draak met conventionele idealen waar een vrouw in Shakespeare's tijd aan zou moeten voldoen. Haar ogen zouden stralen als de zon, haar lippen zouden zo rood zijn als koraal, haar adem ruikt naar parfum.
In dit sonnet zegt Shakespeare dat dit bij zijn geliefde echt niet het geval is. Bij de kwatrijnen zal zij denken dat hij haar beledigd. Hij zegt zelfs dat haar adem stinkt, dat ze stampt en dat hij liever naar muziek luistert dan naar haar stem. Gelukkig maakt hij het in het couplet weer goed: "mijn geliefde is uniek en daarom houd ik van haar".

Slide 16 - Tekstslide

Assignment 1:                                        OR
- Take a look at a couple of sonnets by Shakespeare (online).
- Pick your favourite.
- Copy the sonnet.
- Explain what it is about (in short and in your own words)
- and what you like about it.

Hand it in through Magister Opdrachten.


Assignment 2:
Can you write your own sonnet?
If you want some help, go to ONE of these links:
Hand it in through Magister Opdrachten.

Slide 17 - Tekstslide

Remember...
... to bring your novel and Literature reader to class.
... to read your novel. The deadline for finishing it is Wednesday, Dec. 22nd.

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide