4. Politieke stromingen

Politieke stromingen

1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen, tekstslide en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Politieke stromingen

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Video

vrijheid
gelijkheid
Liberalisme staat voor:

Slide 3 - Sleepvraag

Welke politieke stroming heeft een voorkeur voor een aanvullende overheid?
A
Het liberalisme
B
de sociaal-democratie
C
De christen-democratie
D
Het populisme

Slide 4 - Quizvraag

Links
Rechts
Midden
Liberalisme
Sociaal democratie
Christen-democratie

Slide 5 - Sleepvraag

In welke politieke stroming hoort de VVD?
A
Socialisme
B
Liberalisme
C
Rechts- extremisme
D
Christendemocratien

Slide 6 - Quizvraag

Slide 7 - Video

LINKS
RECHTS
Actieve overheid
Passieve overheid
Opkomen zwakkeren
Liberalisme
Sociaal-democratie
Zelfredzaamheid
Economische vrijheid

Slide 8 - Sleepvraag

Deze stroming zegt dat ze luisteren naar de ''wil van het volk''
A
Ecologisme
B
Rechts-extremisme
C
Populisme

Slide 9 - Quizvraag

Welke politieke stroming is voor ingrijpen van de overheid in de economie?
A
Liberalisme
B
Christen-democratie
C
Sociaal-democratie
D
Populisme

Slide 10 - Quizvraag

Welke politieke stroming past bij VRIJE MARKT als oplossing?
A
sociaal democraten
B
christen democraten
C
liberalen
D
populisten

Slide 11 - Quizvraag

Welke politieke stroming legt de nadruk op vrijheid?
A
Socialisme
B
Confessionalisme
C
Populisme
D
Liberalisme

Slide 12 - Quizvraag

Welke politieke stroming is voor ingrijpen van de overheid in de economie?
A
Liberalisme
B
Christendemocratie
C
Sociaaldemocratie
D
Ecologisme

Slide 13 - Quizvraag

Liberalisme
Sociaal-democratie 
Christen-democratie 
Christelijk geloof en naastenliefde 
Gelijkheid en solidariteit 
Vrijheid

Slide 14 - Sleepvraag

Welke politieke stroming wordt door deze cartoon bekritiseerd?
A
Liberalisme
B
Populisme
C
Sociaal-democratie
D
Christendemocratie

Slide 15 - Quizvraag


Wat is geen politieke stroming?
A
Liberalisme
B
Liberaal-Socialist
C
Christen-Democratie
D
Sociaal-Democratie

Slide 16 - Quizvraag

Liberalisme
Sociaal-democratie
Christen-democratie
Drugsverslaafden zijn medemensen in nood: het is onze plicht om hen uit naastenliefde te helpen.
De belasting moet niet te veel omhoog, anders gaan bedrijven naar het buitenland.
Mensen die weinig geld verdienen, moeten minder last hebben van bezuinigingen.
Bedrijven hebben te veel last van allerlei regels en voorschriften.
Euthanasie en abortus mogen nooit worden toegestaan.
Het is niet erg als de een veel geld verdient en de ander veel minder.
We moeten meer geld uitgeven aan ontwikkelingshulp.

Slide 17 - Sleepvraag

"burgers moeten voor elkaar zorgen" is een standpunt van
A
de sociaal-democraten
B
de liberalen
C
de christen-democraten
D
de rechts-extremisten

Slide 18 - Quizvraag

Het particulier initiatief past bij de volgende waarde(n):
A
Liefde en hoop
B
eigen verantwoordelijkheid
C
Gelijkheid
D
Naastenliefde

Slide 19 - Quizvraag

'Deregulering' betekent:
A
verzorgingsstaat
B
grondrechten
C
minder landelijke regels
D
normvervaging

Slide 20 - Quizvraag

Welke politieke stroming past bij PARTICULIER INITIATIEF als oplossing?
A
sociaal democraten
B
christen democraten
C
liberalen
D
populisten

Slide 21 - Quizvraag

Liberalisme
Sociaal-democratie
Christen-democratie
CDA
PvdA
naastenliefde
SGP
politieke midden
actieve overheid
ChristenUnie
gelijkwaardigheid
passieve overheid
rechts
zorgen voor elkaar
VVD
GroenLinks
zelf beslissen over je leven
vrijheid
D66
links
SP

Slide 22 - Sleepvraag

Particulier Initiatief
A
Socialisme
B
Liberalisme
C
Christendemocraten
D
Ecologisme

Slide 23 - Quizvraag

Liberalisme
Sociaal-democratie
Christen-democratie
Ecologische stroming
Nationalisme
Zondagsrust is heel belangrijk
Groot-Brittannië is een groot voorbeeld! Wij zijn voor een Nexit
De bijstand moet fors omhoog!
Het vlees van plofkippen moet verboden worden
Criminelen moeten strenger gestraft worden

Slide 24 - Sleepvraag