Possessive pronouns

Possessive pronouns
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Possessive pronouns

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Possessive pronouns
  • Bepaal of het bezittelijk voornaamwoord vóór het zelfstandig naamwoord waarnaar het verwijst in de zin staat of dat dat niet zo is.

  • Bepaal of je een enkelvoudsvorm of meervoudsvorm moet gebruiken.

  • Bepaal welk bezittelijk voornaam woord je precies moet gebruiken. 

Slide 4 - Tekstslide

Verschil

De eerste vorm van deze bezittelijke vnwen wordt in een zin bijvoeglijk gebruikt.


Is this your pen?


'your' zegt iets over het zelfstandig nw 'pen'.

Slide 5 - Tekstslide

Verschil

De tweede vorm van de bezittelijke vnwen wordt
zelfstandig gebruikt.

Is this your pen or is it mine?


Deze voornaamwoorden vervangen een eerder genoemd zelfstandig naamwoord.

Slide 6 - Tekstslide

Welke zin klopt?
A
This is my Ipad.
B
This is mine Ipad

Slide 7 - Quizvraag

Someone gave Sally a book. That book of ... is very exciting.
A
her
B
hers

Slide 8 - Quizvraag

He loves ... new mountainbike.

Slide 9 - Open vraag

When they were driving home, suddenly ....... car broke down

Slide 10 - Open vraag

We took those pens. Those pens are ...

Slide 11 - Open vraag


He has bought a new bike. Is it really ____?

Slide 12 - Open vraag

Hey Nate!
Is he ___ teacher?

Slide 13 - Open vraag


Hey Ron! This is not our car. ___ is red.

Slide 14 - Open vraag


Lisa broke ___ left leg.

Slide 15 - Open vraag


Is this Emily's room? – Yes, it's ___.

Slide 16 - Open vraag

I lost ___ pen in the library. Can I have one of ___?

Slide 17 - Open vraag

That is your umbrella. This one is .......

Slide 18 - Open vraag

last one:
Look at that dog. ......... fur is so beautiful.

Slide 19 - Open vraag

Do you need some extra explanation? If so, what?

Slide 20 - Open vraag

Get to work! :)
Make assignments 27 and 28 on page 21/22 of your WB 

Slide 21 - Tekstslide

Extra oefenen met 
de Possessive pronouns?Slide 22 - Tekstslide