past tense

1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo gLeerjaar 2

In deze les zitten 16 slides, met tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Past Simple
You use the past simple when something happened in the past and is finished


Slide 2 - Tekstslide

Past Simple - Signal word
In Dutch signal words are called 'signaal woorden'  

These word help you to see if something happened in the past
  • yesterday
  • last week
  • ten minutes ago
  • in 2007

Slide 3 - Tekstslide

Het werkwoord staat altijd in een rijtje van drie
to do ----------    did       -------   done 
to fly ----------     flew     -------   flown
to go ---------      went    -------   gone
to work-------     worked-------  worked
hele werkwoord
1
verleden tijd
2
voltooid deelwoord
3

Slide 4 - Tekstslide


   Het eerste rijtje = het hele werkwoord
                      (tegenwoordige tijd)

                to do
                to  fly
                to  go
                to work
1

Slide 5 - Tekstslide

   
       Het tweede rijtje = de verleden tijd
                                             (past tense)

                did
                flew
                went
                worked
    

2

Slide 6 - Tekstslide


het derde rijtje = de voltooide tijd
                                 (past participle)

             done
             flown
             gone
             worked
         
3

Slide 7 - Tekstslide

Regelmatige werkwoorden

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Onregelmatige werkwoorden

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Video

Slide 14 - Link

Past Simple - Irregular verbs
There are no rules for the irregular verbs, you just have to learn them by heart

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Video