veranderingen

Veranderingen
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
WiskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Veranderingen

Slide 1 - Tekstslide

Na deze les kan je...
... verschillende intervallen noteren 
... verschillende soorten stijgen en dalen herkennen
... veranderingen in beeld brengen in een toenamediagram
... een grafiek tekenen bij een toenamediagram
... een toenamediagram tekenen bij een formule
... gemiddelde veranderingen berekenen bij grafieken en formules

Slide 2 - Tekstslide

Weet je nog... grafieken en de GR



Formule invoeren in de GR en geschikt venster kiezen.
De grafiek staat op je scherm.



Grafiek plotten en daarna schetsen op papier. Het gaat om de vorm van de grafiek.
Er staan letters bij de assen.



Tabel maken op de GR en maak daarmee een nauwkeurige tekening op papier. Bij het assenstelsel staan getallen en letters.
Plotten
Schetsen
Tekenen

Slide 3 - Tekstslide

Weet je nog... notatie bij gebruik van de GR
 1. formules opschijven: 
  voer in Y1=....Y2=...
 2. bewerkingen opschrijven:  
  menu graph, draw, G-Solve, intsect geeft:  x = ..... y = ......
 3. antwoord geven op de vraag:
  dus tussen 48 en 65 tassen heeft hij winst

Slide 4 - Tekstslide

Intervallen

open interval:                      


gesloten interval:  


<1,5>
[1,5;6]
<,5>
alle getallen tussen 1 en 5
1 en 5 doen níet mee
alle getallen kleiner dan 5
5 doet níet mee
alle getallen tussen 1,5 en 6
1,5 en 6 doen wel mee
[1,5;>
alle getallen groter dan 1,5
1,5 doet wel mee

Slide 5 - Tekstslide

Intervallen 
<,5>
<2,3]
[7,>

Slide 6 - Tekstslide

Soorten stijgen en dalen
constante stijging
afnemende stijging
toenemende stijging
constante daling
afnemende daling
toenemende daling

Slide 7 - Tekstslide

Sleep de tekst naar de bijbehorende grafiek
toenemende 
stijging
toenemende 
daling
afnemende 
stijging
afnemende daling
constante 
stijging
constante daling

Slide 8 - Sleepvraag

Minimum en maximum
Toppen: de hoogste en laagste punten van de grafiek.

Toppen en randpunten zijn maxima en minima
Hoogste punt is absoluut maximum, laagste punt is absoluut minimum 

deze grafiek heeft 6 toppen
absolute minimum is 7
absolute maximum is 25

Slide 9 - Tekstslide

Toename


tussen t=0 en t=2 is de toename 10



tussen t=6 en t=8 is de afname 7

[6,8]
ΔN=10
[0,2]
ΔN=7

Slide 10 - Tekstslide

Toename diagram
De verticale lijnstukjes staan bij de rechtergrens van de interval
Bij afname staat de lijn onder de horizontale as 

Slide 11 - Tekstslide

Grafieken
Van grafiek naar toenamediagram
tabel maken, lijnen in assenstelsel 
Van toenamediagram naar grafiek
tabel maken, punten in assenstelsel 
Iedere grafiek door de punten is goed

Slide 12 - Tekstslide

Notatie bij gebruik van de GR
 1. formules opschijven: 
  voer in Y1=....Y2=...
 2. bewerkingen opschrijven:  
  menu graph, draw, G-Solve, intsect geeft:  x = ..... y = ......
 3. antwoord geven op de vraag:
  dus tussen 48 en 65 tassen heeft hij winst

Slide 13 - Tekstslide

Differentiequotiënt
            
              gemiddelde verandering van N per t
ΔtΔN=
              bij grafiek
             differentiequotiënt
ΔxΔy=
gemiddelde verandering van y tussen A en B
dus de rico van de lijn tussen A en B

Slide 14 - Tekstslide

Differentiequotiënt in een grafiek
Het differentiequotiënt op het interval [1,3]:

ΔxΔy=311000200=2800=400

Slide 15 - Tekstslide

Differentiequotiënt bij een formule



differentiequotiënt op [15,25]:




dus de differentiequotiënt is ongeveer 0,17 dieren


N=20b+5100
b=15N=15
b=25N=16,666...
ΔbΔN=251516,666...15=0,166...

Slide 16 - Tekstslide

Na deze les kan je...
... verschillende intervallen noteren 
... verschillende soorten stijgen en dalen herkennen
... veranderingen in beeld brengen in een toenamediagram
... een grafiek tekenen bij een toenamediagram
... een toenamediagram tekenen bij een formule
... gemiddelde veranderingen berekenen bij grafieken en formules

Slide 17 - Tekstslide

Wat heb je in deze les geleerd?

Slide 18 - Open vraag

Wat vind je nog moeilijk van deze les?

Slide 19 - Open vraag

Veranderingen

Slide 20 - Tekstslide