cross

vragen bij de middeleeuwen

Het leenstelsel
Je moet weten wat de voordelen waren van het leenstelsel voor de leenheer en leenman
Je moete weten wat de nadelen waren van het leenstelse
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenismavoLeerjaar 1

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Het leenstelsel
Je moet weten wat de voordelen waren van het leenstelsel voor de leenheer en leenman
Je moete weten wat de nadelen waren van het leenstelse

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Wat waren de voordelen van het leenstelsel voor de leenheer?

Slide 3 - Open vraag

Wat waren de voordelen voor de leenmannen?

Slide 4 - Open vraag

Wat waren de nadelen van het leenstelsel voor de leenheer?

Slide 5 - Open vraag

Slide 6 - Tekstslide

Tijd van steden en staten
Verbeteringen in de landbouw

Slide 7 - Tekstslide

de halsjuk

Slide 8 - Tekstslide

de ijzeren ploeg

Slide 9 - Tekstslide

Wat zijn de gevolgen van de hogere opbrengsten van de landbouw?

lees bladzijde 80 van het tekstboek
Probeer zoveel mogelijk gevolgen te noemen

Slide 10 - Tekstslide

Wat zijn de gevolgen van de hogere opbrengsten van de landbouw?

Slide 11 - Open vraag

Maak de juiste combinatie
Geestelijke
Monnik
Paus
Priester
Iemand met een functie in de kerk
Iemand in dienst van de kerk
Geestelijke die leeft in een klooster
Hoogste geestelijke leider van de kerk

Slide 12 - Sleepvraag

1e stand
2e stand
3e stand
Geestelijke
Adel
Boeren en burgers
Andere standen beschermen
Contact met God
Werken

Slide 13 - Sleepvraag

Sleep de teksten naar de juiste plek in de afbeelding
Ik ben van adel
Ik ben een geestelijke
Ik betaal pacht
Eerste stand
Tweede stand
Derde stand

Slide 14 - Sleepvraag

Oorzaken ontstaan van steden
Gevolgen ontstaan van steden
Geldeconomie
Uitvindingen landbouw
Oprichting Hanze
Toenemende handel
Ontstaan marktplaatsen
Ontstaan ambachten
Kopen van stadsrechten

Slide 15 - Sleepvraag

Beschrijf in eigen woorden wat "de Hanze" is.

Slide 16 - Open vraag

Welke voordelen hadden steden die lid waren van de Hanze?

Slide 17 - Open vraag

Hoe heeft de handel ook de pest verspreid?

Slide 18 - Open vraag

Welke 4 woorden passen bij een middeleeuwse stad?
Onjuist
Juist
Rustig
Druk
Klein
Groen park
Stadsmuur
Smalle straatjes
Koopman
Flats

Slide 19 - Sleepvraag

Sleep naar de goede plek in de Middeleeuwse stad
kasteel
Stadspoort
Stadsmuur
Kerk
Koopmanshuis

Slide 20 - Sleepvraag

Vraag 7: Zet de zinnen in de juiste volgorde.
1
2
3
4
Op een dag mocht hij zijn meesterstuk maken.
Na een paar jaar werd Joost een gezel
Het gilde benoemde hem tot meester.
Joost werd leerling bij meester Nicolaas.

Slide 21 - Sleepvraag

Waar
Niet waar
Alle mensen in een gilde hadden hetzelfde beroep.
Ambachtslieden werkten samen in gilden.
Lidmaatschap van een gilde was niet verplicht. 
Niet alle ambachten hadden een eigen gilde.

Slide 22 - Sleepvraag

Burgemeester
Raadhuis
Schout en de schepenen
Hanze
Gilde

Slide 23 - Sleepvraag