cross

Paragraaf 5.7 Samen leven

Samen leven
Paragraaf 5.7
1 / 31
volgende
Slide 1: Tekstslide
LevensbeschouwinghavoLeerjaar 2

In deze les zitten 31 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Samen leven
Paragraaf 5.7

Slide 1 - Tekstslide

Wat gaan we doen?
 • Leerdoelen  
 • Samenwerken. 
 • Grondrechten. 
 • Maarten Luther King.  
 • Huiswerk.  

Slide 2 - Tekstslide

Leerdoelen
Aan het einde van de les kunnen jullie uitleggen wat grondrechten zijn, drie belangrijke grondrechten benoemen en uitleggen wanneer je een grens overgaat..

Slide 3 - Tekstslide

Mannenvoetbal. Al jaren gaat het niet heel goed met het mannen elftal van Nederland. Al jaren komen ze niet hoog terecht. Dit zou niet komen omdat de mannen niet kunnen voetballen, maar voornamelijk omdat ze het lastig vinden om samen te werken. Waarom is samen werken soms zo lastig?

Slide 4 - Tekstslide

Stel dat er een voetbalteam  is dat alleen maar uit verdedigers zou bestaan. Of enkel uit aanvallers. Zou het dan een goed voetbalteam zijn? 

Slide 5 - Tekstslide

Juist de verschillende rollen en functies kunnen ervoor zorgen dat het een sterk team wordt, waarin iedereen elkaar nodig heeft. 

Slide 6 - Tekstslide

Team

Slide 7 - Woordweb

Slide 8 - Video

Nederlanders zouden ook een cursus moeten volgen om ‘buitenlanders’ te accepteren.

Slide 9 - Open vraag

 • Samenleving = Mensen die in het zelfde land wonen, werken, praten en elkaar helpen.
 •  Multiculturele samenleving = een land waarin diverse groepen met    verschillende culturen met elkaar samenleven
 •  Intergratie = aanpassingsproces
 • Normen en Waarden = Het zijn omgangsvormen binnen een samenleving die iedereen kent en toepast. 

Slide 10 - Tekstslide

De grondwet
Hierin staan de basisregels die in Nederland gelden en waar iedereen die zich in Nederland bevindt aan heeft te houden. 
De Grondwet bestaat uit twee delen: Het eerste deel bevat de grondrechten. Het tweede deel bevat verschillende hoofdstukken over de staatsinstellingen en hun functioneren, zoals de regering (Koning en ministers), de Staten-Generaal (de Tweede en Eerste Kamer) en hoe die gezamenlijk wetten maken.

Slide 11 - Tekstslide

Wat staat er in de Grondwet in Nederland?
Wat weet jij al?
Artikel 1:
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
De Grondwet is de belangrijkste Nederlandse wet. In de Grondwet staat beschreven hoe Nederland wordt bestuurt (wie vormt de regering, hoe is de wetgeving en rechtspraak geregeld, hoe wordt het parlement gekozen, wat doen de gemeentes, etc.). Ook staat beschreven welke grondrechten de burgers hebben. Denk bijvoorbeeld aan vrijheid van meningsuiting en het recht op privacy.

Slide 12 - Tekstslide

Belangrijke regels in Nederland

- Grondrechten = rechten voor iedere burger t.o.v de staat en tegenover elkaar:
 • Recht op gelijke behandeling
 • Recht op godsdienstvrijheid
 • Recht op vrijheid van meningsuiting

Slide 13 - Tekstslide

Artikel 1
Recht op gelijke behandeling. Allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.  


Slide 14 - Tekstslide

Artikel 6
Recht op vrijheid van godsdienst. Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

Slide 15 - Tekstslide

Artikel 7
Recht op vrijheid van meningsuiting. Niemand heeft voorafgaand toestemming nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio-  of televisie-uitzending. Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan hiervoor genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet kan het geven van vertoningen toegankelijk voor personen jonger dan zestien jaar regelen ter bescherming van de goede zeden. 

Slide 16 - Tekstslide

Wat zijn de drie belangrijkste wetten?

Slide 17 - Open vraag

Waarom zou het onveilig zijn als er geen grondrechten waren?

Slide 18 - Open vraag

Kunnen jullie voorbeelden geven van grondrechten die werden overtreden?

Slide 19 - Open vraag

Stellingen
Waar of niet-waar?
Waarom?

Slide 20 - Tekstslide

Vrijheid van meningsuiting geldt altijd.

Slide 21 - Open vraag

Als je een grap maakt over iets wat voor een ander belangrijk is, dan toon je geen respect.

Slide 22 - Open vraag

De grens van de vrijheid van meningsuiting is bereikt als mensen elkaar bewust beledigen en haat zaaien.

Slide 23 - Open vraag

Het recht op de vrijheid van meningsuiting is minder belangrijk dan het recht op gelijke behandeling.

Slide 24 - Open vraag

Slide 25 - Video

Wie is deze man?
en waar gaat de speech over?

Slide 26 - Open vraag

 • Heeft King gelijk als hij zegt dat alle mensen gelijk geschapen zijn? 
 • Is de droom van King werkelijkheid geworden?   

Slide 27 - Tekstslide

Huiswerk
- Lezen blz. 48 en 49 
- Maken van paragraaf 5.7: 
146, 147, 151, 152

Slide 28 - Tekstslide

conclusie
- Respecteer elkaar

- Help elkaar

-  Maak samen een mooie samenleving

Slide 29 - Tekstslide

timer
15:00

Slide 30 - Tekstslide

Huiswerk
Maken van paragraaf 5.7 de opdrachten 116 t/m 133 (niet 120, 121. 127)

Slide 31 - Tekstslide