Present simple or present continuous?

Present simple or present continuous?


Repetition and practice
1 / 37
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo b, k, mavo, havoLeerjaar 1

In deze les zitten 37 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 40 min

Onderdelen in deze les

Present simple or present continuous?


Repetition and practice

Slide 1 - Tekstslide

Learning Intentions
  1. I know the difference between present simple and present continuous (rules)
  2. I know when to use which tense (signal words)
  3. I know how to form the two tenses :) :( ?

Slide 2 - Tekstslide

Leerdoelen
  1. Ik weet wat het verschil is tussen de present simple en present continuous (REGEL)  
  2. Ik weet wanneer ik welke tijd moet gebruiken (SIGNAALWOORDEN)
  3. Ik weet hoe ik de twee tijden moet maken :) :( ? (VORM)

Slide 3 - Tekstslide

How much do you know about the present simple and present continuous?
ūüėíūüôĀūüėźūüôāūüėÉ

Slide 4 - Poll

1. I know the difference between present simple and present continuous (rules)

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Present simple or present continuous?
Present simple
Present continuous
Het is nu aan de hand
Feiten of dingen die met regelmaat gebeuren
She is studying for her English test.
She works at Mondriaan College.

Slide 7 - Sleepvraag

Present simple or present continuous?
Present simple
Present continuous
Look! Our cat is sleeping. 
They are helping their grandma right now. 
David never cleans up his mess.
She works at Mondriaan College.

Slide 8 - Sleepvraag

Present simple or continuous?
'I always do my homework.'
A
present simple
B
present continuous

Slide 9 - Quizvraag

Present simple or continuous?
'She is reading a poem right now.'
A
present simple
B
present continuous

Slide 10 - Quizvraag

Wat is nu het verschil in betekenis tussen de present simple en de present continuous?

Slide 11 - Tekstslide

Wat is nu het verschil in betekenis tussen de present simple en de present continuous?

  • present simple voor feiten en dingen die met regelmaat gebeuren
  • present continuous voor iets dat NU aan de hand is, vertalen met 'aan het'...

Slide 12 - Tekstslide

2. I know when to use which tense (signal words)

Slide 13 - Tekstslide

Present simple 
Present continuous
Often
Always
Sometimes
Today
Now
At the moment
Look!
Usually
as we speak
every Thursday

Slide 14 - Sleepvraag

I am listening to music _________.
A
at the moment
B
every day

Slide 15 - Quizvraag

I listen to music __________.
A
every day
B
right now

Slide 16 - Quizvraag

3. I know how to form the two tenses
 :) :( ?

Slide 17 - Tekstslide

Present simple or present continuous?
Present simple
Present continuous
am / is / are + werkwoord + ing
hele werkwoord of hele werkwoord + (e)s
Vragen maak je bijna altijd met Do of Does
Vragen maak je altijd met Am, Is of Are 
don't of doesn't + hele ww
shitregel
Soms verdubbelt de medeklinker. Bijvoorbeeld: 

I am stopping the car.

Slide 18 - Sleepvraag

Wat bedoelen we met de shit regel? Leg uit en geef een voorbeeldzin.

Slide 19 - Open vraag

My friends .......... (not like) Stranger Things.
A
are not like
B
aren't liking
C
don't like
D
like not

Slide 20 - Quizvraag

Look! The dog .......... (play) with the ball.
A
plays
B
is playing
C
are play
D
are playing

Slide 21 - Quizvraag

They.......... (not talk) to each other at the moment.
A
don't talk
B
are not talking
C
don't talking
D
talk not

Slide 22 - Quizvraag

It .......... (be) cold out here.
A
is being
B
is
C
are
D
are being

Slide 23 - Quizvraag

.............. you .......... (take) notes? Because I won't explain it again!
A
Am you taking
B
Do you take
C
Are you taking
D
Take you

Slide 24 - Quizvraag

Archie _______ a movie with his friends right now.
A
watching
B
watch
C
is watching
D
watches

Slide 25 - Quizvraag

Laura _________ pizza as we speak.
A
eats
B
are eating
C
am eating
D
is eating

Slide 26 - Quizvraag

They_________ pizza every day.
A
eats
B
are eating
C
am eating
D
eat

Slide 27 - Quizvraag

It .......... (rain) right now.
A
is raining
B
are raining
C
raining
D
rains

Slide 28 - Quizvraag

____________ in England?
A
Do it always rain
B
Rains it always
C
Does it always rain
D
Is it always raining

Slide 29 - Quizvraag

My parents __________ (to shop) right now.

Slide 30 - Open vraag

Simon always__________ (to say) that he is going to be famous one day.

Slide 31 - Open vraag

Stan __________ (to do) the dishes right now.

Slide 32 - Open vraag

_______________ (your parents / to work) at the hospital?

Slide 33 - Open vraag

My parents __________ (not / to work) at the hospital.

Slide 34 - Open vraag

She _________ (not / play) football right now.

Slide 35 - Open vraag

How much do you know about the present simple and continuous?
ūüėíūüôĀūüėźūüôāūüėÉ

Slide 36 - Poll

Slide 37 - Tekstslide