Cyber pesten

Online pesten
Digitaal pesten
Cyber pesten
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
MediawijsheidMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Online pesten
Digitaal pesten
Cyber pesten

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

 • Je leert te reflecteren over positieve en negatieve ervaringen met online vriendschap;

 • je ontdekt dat vrijwel iedereen zowel positieve als negatieve ervaringen heeft;

 • je leert te reflecteren over de ongeschreven regels over vriendschap via social media;

 • je leert om iets te doen met negatieve ervaringen van jezelf en anderen;

 • je denkt na over het (online) gedrag van volwassenen en hun voorbeeldfunctie;

 • je denkt na over je eigen rol, en hoe je zelf het verschil kunt maken in de manier waarop mensen online met elkaar omgaan.
Lesdoelen

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Pesten: een stelselmatige vorm van agressie waarbij één of meer personen proberen een andere persoon fysiek, verbaal of psychisch schade toe te brengen. Het is een groepsproces waarbij pesters, gepesten, omstanders of meelopers, volwassen beroepskrachten (leraren, sportleraren) en ouders betrokken kunnen zijn. Bij pesten is de macht ongelijk verdeeld. Het is steeds hetzelfde kind dat wint en hetzelfde kind dat verliest. Anderen kijken tegen het sterkere kind op. De pester heeft geen positieve bedoelingen: wil pijn doen, vernielen of kwetsen. Het gepeste kind kan zich eenzaam en verdrietig voelen, en kan er onzeker of bang door worden.


Woordenlijst

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Cyberpesten (of: ‘digitaal pesten’): online en mobiel pesten. Let op: dit kan gebeuren door vervelende berichten te verzenden, maar ook door iemand te negeren of uit een groep te gooien.

Haataccount
: een pagina waarop mensen zwartgemaakt worden.

Meme-account: een pagina met grappig bedoelde foto’s en grappig bedoelde bijschriften. De foto’s en/of bijschriften kunnen echter ook kwetsend zijn. Daarom kan een meme-account ook een haataccount worden.


Woordenlijst

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Deze les gaat over online vriendschap. Eigenlijk gaat het over het verschil tussen ervaringen waar je blij van wordt en ervaringen die kwetsend zijn. Iedereen kan gekwetst worden, zelfs de stoerste mensen, van wie jij denkt dat ze onaantastbaar zijn. En jij dus ook. Maar niet alle online ervaringen zijn slecht: je kunt ook een
enorme boost krijgen als het online contact spannend en leuk is.

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Je gaat straks een filmpje kijken en daar vragen over beantwoorden. Waarin we als klas gaan onderzoeken of het zin heeft om regels te hebben over hoe je online met elkaar omgaat. Wie moet die regels bepalen?

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vroeger zeiden ze: een betere wereld begint bij jezelf. Maar misschien hoort daar nog wel iets bij, want in je eentje krijg je dat niet voor elkaar. We moeten het dus samen doen. 
We zijn samen aan zet!

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

0

Slide 8 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Heb jij ervaringen met haataccounts?
A
JA
B
Nee

Slide 9 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

NEE
JA
 Was je daar zelf slachtoffer van?

Slide 10 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies


Wat zou jij iemand adviseren die slachtoffer 
is van een haatacount? 
Wat kun je dan het beste doen?

Slide 11 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies


 Hoe komt het volgens jou dat mensen online vaak anders met elkaar omgaan dan in het gewone (offline) leven?

Slide 12 - Open vraag

Vraag wat de leerlingen zelf vinden dat er zou moeten gebeuren.

Zou je willen dat het gedrag van mensen verandert? Dat ze zich vriendelijker en netter gaan gedragen? Denk je dat dat kan? Of zeg je dat dit nu eenmaal de cultuur op internet is, en dat we daar niet zo moeilijk over moeten doen?

Kun je je voorstellen dat jóuw generatie een internet kan creëren dat vriendelijker en positiever is dan de omgeving die sommige volwassenen hebben gecreëerd? 

Denk je dat sommige kinderen zich online grof en kwetsend gaan gedragen doordat ze dat zien bij volwassenen? 

Denk je dat jij zelf iets kunt doen om te laten zien dat het ook anders kan; dat je ook moeite kunt doen om vriendelijk en aardig te zijn online, ook bij mensen die je niet kent of met wie je het oneens bent?

Zou het beter zijn als je op internet 
nooit meer anoniem kunt zijn? 
Waarom denk je dat?

Slide 13 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies


Zijn er ook voordelen van anoniem kunnen 
zijn op internet? 
Geef daar eens een voorbeeld van?

Slide 14 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat zou jij kunnen doen als je merkt dat een goede vriend of vriendin op een haataccount of meme-account terechtkomt? Zou je die persoon kunnen helpen? Hoe? 

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 16 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Wat is het verschil tussen pesten en plagen?
 • Plagen gebeurt vaak spontaan, het duurt niet lang en gebeurt niet dag in dag uit.
 • Bij plagen ben je gelijk aan elkaar; niemand is de baas. 
 • Ook liggen de rollen niet vast, de ene keer plaagt de één, de andere keer plaagt de ander. 
 • Plagen gebeurt zonder iemand pijn te willen doen en is daarom vaak leuk en grappig.

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Op sommige scholen wordt tijdens de online les ook veel geklierd en
zelfs gepest. Sommige leerlingen maken screenshots of filmpjes tijdens
de online les en zetten die ergens op internet.
Wat vind jij daarvan? Denk je dat het strafbaar is?
Op sommige scholen wordt tijdens de online les ook veel geklierd en
zelfs gepest. Sommige leerlingen maken screenshots of filmpjes tijdens de online les en zetten die ergens op internet. 
Wat vind jij daarvan? Denk je dat het strafbaar is?

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Hebben jullie in jullie klas gedragsregels? Wat zou je hier graag in hebben staan?

Slide 19 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 20 - Video

Deze slide heeft geen instructies

 • Misverstanden ontstaan snel. Vrijwel iedereen van jullie heeft zowel goede als slechte ervaringen met communiceren via social media; check wat de bedoeling was.

 • Het is goed om iemand te helpen op een manier die bij jou past.

 • als je niet met je eigen ouders kunt – of wilt – praten, kun je ook altijd iemand van school in vertrouwen nemen. Bijvoorbeeld je mentor, maar liefst ook nog iemand anders.

 • Er is vrijheid van meningsuiting, maar wat voor de een grappig is, vindt de ander kwetsend. Jij kunt je eigen grens bepalen, maar anderen ook. Rekening houden met anderen, is prettig, ook online.
Samengevat

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

 • We leven in een vrij land, waarin we vinden dat je veel moet kunnen zeggen. Maar daar zijn wel grenzen aan. Smaad, laster en haat zaaien zijn strafbaar, maar het is niet altijd duidelijk of iets daaronder valt. Ook worden  die grenzen niet alleen bepaald door de wet maar ook door onszelf, in de vorm van fatsoensregels. We noemen dat dan ‘nettiquette’ (de etiquette op het net) als het om online communicatie gaat. 

 • Die grenzen liggen niet scherp vast. Daardoor zullen we daar altijd over in gesprek moeten blijven met elkaar. En dat is maar goed ook, want als je luistert, leer je wat anderen voelen en dat ze gekwetst kunnen zijn op momenten dat jij dat helemaal niet zou zijn. Of andersom. Het is, totdat de wet de grens aangeeft, aan onszelf of we daar dan rekening mee willen houden of niet. 

 • Maar in alle gevallen ben je zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van je gedrag. Ook je online gedrag. En óók als je je berichten anoniem plaatst.

 • Hoe jullie elkaar online behandelen, heeft invloed op de manier waarop jullie generatie de online cultuur bepaalt. Verander de wereld, begin bij jezelf...
Samengevat

Slide 22 - Tekstslide

Sluit af met een motiverende aanmoediging: hoe jullie elkaar online behandelen, heeft invloed op de manier waarop jullie generatie de online cultuur bepaalt. Verander de wereld, begin bij jezelf en we zijn samen aan zet!

Slide 23 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Volwassenen denken vaak dat jongeren niet zo goed met elkaar omgaan online. Dat er veel gepest wordt bijvoorbeeld. Maar volwassenen geven ook niet altijd het goede voorbeeld als het om respectvol, vriendelijk en fatsoenlijk gedrag gaat. 

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kun je een situatie noemen waarin je ziet dat volwassenen zelf ook geen respectvol, vriendelijk en fatsoenlijk gedrag vertonen?
Kun je een situatie noemen waarin je ziet dat volwassenen zelf ook geen respectvol, vriendelijk en fatsoenlijk gedrag vertonen?

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies