21e eeuwse vaardigheden en digitale geletterdheid

21e eeuwse vaardigheden en 
digitale geletterdheid
Future-proof leerkracht
1 / 39
volgende
Slide 1: Tekstslide
MediawijsheidHBOStudiejaar 4

In deze les zitten 39 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

21e eeuwse vaardigheden en 
digitale geletterdheid
Future-proof leerkracht

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Maak viertallen en....
Beschrijf in drie delen een kind uit de onder- of bovenbouw:

 1. Wat doet dit kind online (gedetailleerd)?
 2. Wat heeft dit kind nodig van jou als leraar?
 3. In hoeverre valt dit, in jouw overtuiging, onder je taak als leerkracht?
Welkom!

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Plaats hier als groep je antwoorden

Slide 3 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Banen verdwijnen 
Arbeidsmarkt verandert voortdurend door technologie 

Onderwijs volgt maatschappelijke ontwikkeling

Automatisering vraagt om andere beroepen (procesoperator)

Ongeveer de helft van werkend Nederland moet zijn digitale vaardigheden verbeteren om over tien jaar nog hetzelfde beroep te kunnen doen.


Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Banen verschijnen...
 Drone verkeersleider
Dronepiloot
Orgaanontwerper
Data gijzeling specialist
Virtual Assistant
Ethisch Hacker
Professional organiser
Werkgeluk-deskundige
3D-specialist
Internet-of-Things-expert
Empatisch zorg en welzijn professional
Longevity Coach
...
https://www.nationaleberoepengids.nl/21-nieuwe-beroepen-met-toekomst

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waartoe leiden we kinderen op?
Een kind uit groep 1 is 8 jaar verder als het basisonderwijs erop zit.
Daarna volgen 3-6 jaar middelbaar onderwijs.
We zijn dus minimaal elf jaar verder voordat er sprake is van beroepsonderwijs.
Welke telefoon had jij elf jaar geleden......?! En wat deed je met die telefoon?
Hoe zou de Iphone 31 eruit zien (implantaat)?

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waartoe leiden we kinderen op?
Conclusie: we weten het niet precies.

Dus is het zinvol om te investeren 
in generieke vaardigheden (!?)

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

21e eeuwse vaardigheden
Digitale geletterdheid
Wat is er veranderd? 

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Mediawijsheid

Kennis, vaardigheden en mentaliteit 
die nodig zijn 
om bewust, kritisch en actief om te gaan 
met media.
Mediawijsheid

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Informatievaardigheden
 • Hoe vind ik zo snel mogelijk de informatie die ik nodig heb? 
 • Hoe weet ik dat deze informatie betrouwbaar is? 
 • Hoe gebruik ik deze informatie zonder plagiaat te plegen?
Informatievaardigheden

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

 • Kunnen omgaan met verschillende soorten technologieën en de bediening ervan 

 • De mogelijkheden en beperkingen van technologie begrijpen.
ICT-basisvaardigheden

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Problemen op een zodanige manier kunnen formuleren 
dat het mogelijk wordt 
een computer of ander digitaal gereedschap te gebruiken 
om het probleem op te lossen.
Computational thinking

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Computational thinking
Met kinderen?

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bepalen of Wikipedia een goede bron is voor een werkstuk
A
ICT-basisvaardigheden
B
Mediawijsheid
C
Informatievaardigheden
D
Computational Thinking

Slide 15 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

De standaard office programma's gebruiken
A
ICT-basisvaardigheden
B
Mediawijsheid
C
Informatievaardigheden
D
Computational Thinking

Slide 16 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Het bedenken van een schoonmaakrobot
die de zeebodem opruimt.
A
ICT-basisvaardigheden
B
Mediawijsheid
C
Informatievaardigheden
D
Computational Thinking

Slide 17 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Bepalen welke informatie je over jezelf online zet
A
ICT-basisvaardigheden
B
Mediawijsheid
C
Informatievaardigheden
D
Computational Thinking

Slide 18 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Terugblik openingsopdracht

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Apestaartjaren (2020)

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Netwerk mediawijsheid 2021
Monitor mediagebruik 7-12 jaar

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waarom aandacht voor digitale geletterdheid in het onderwijs?
Leerlingen voorbereiden op een veranderende arbeidsmarkt is meer dan ze digitaal geletterd maken........
Het is ook belangrijk ze te leren zichzelf op een positieve manier te ontwikkelen, uit te drukken en hun eigen leven vorm geven in de maatschappij. 
Leerlingen zijn niet technologievaardig, maar wel georienteerd op technologie
Leerlingen hebben zich digitaal ontwikkeld, maar bezitten onvoldoende ict-vaardigheden.

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 23 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Waarom?

Leerlingen zo opleiden 
dat ze precies passen bij wat de maatschappij 
van ze vraagt. 

Leerlingen leren reflecteren op de maatschappij, 
zodat ze kritische vragen kunnen stellen, 
er vanuit hun eigen overtuigingen aan kunnen bijdragen 
en de (digitale) maatschappij zelfs kunnen vormen.

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Er ligt dus een taak voor ons ...
Afgelopen periode: ontwikkelingspsychologie

Vanaf vandaag komt de digitale ontwikkeling van kinderen erbij.

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Digitale geletterdheid in PO
Digitale geletterdheid wordt een vast onderdeel van het curriculum van het onderwijs. 

Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) ontwikkelt kerndoelen voor digitale geletterdheid (in 2024 klaar).

Eind 2022 zullen de conceptkerndoelen gereed zijn.

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerlijnen vanuit de vier thema’s,
opgedeeld in 3 fases (onderbouw, middenbouw, bovenbouw)

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Startbekwaam
Propedeuse: kennismaking

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Afgelopen periode: ontwikkelingspsychologie

Vanaf vandaag komt de digitale ontwikkeling van kinderen erbij.
maar ook de digitale ontwikkeling van jou als 21st century leraar

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Mijn eigen digitale ontwikkeling als leraar
😒🙁😐🙂😃

Slide 30 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Backpack en leraar21
Je hebt als leraar kennis nodig over digitale tools
maar ook kennis over welke keuzes je maakt 
om tools op een juiste wijze in te zetten.

Slide 31 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

ATELIER 23 MAART

TOOL-ERWARE PARTY

Slide 32 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is TPACK?
Leraar21

Slide 33 - Tekstslide
onderwijs ontwerpen en evalueren
FOTOS van handjes met wheel

Slide 34 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht: TPACK 

Slide 35 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waar kun je het geleerde plaatsen
in de leeruitkomsten?

Slide 36 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Suggesties praktijk
 • Voer gesprekjes met kinderen over mediagebruik en ontdek verschillen in mediaontwikkeling
 • Ga in gesprek met leerkrachten over de vier thema’s van digitale geletterdheid. 
 • Beschrijf je eigen visie op digitale geletterdheid 
 • Breng je eigen competenties in beeld m.b.t. digitale vaardigheden 
 • Beschrijf in het voorbereidingsformulier op welke wijze het digitaal bord en/of andere ict-gerelateerde tools op didactische juiste wijze worden ingezet in het onderwijs

Slide 37 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Canvas

Slide 38 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Enkele boeken

Slide 39 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies