cross

Present perfect en simple past

Present perfect
1 / 32
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 32 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Present perfect

Slide 1 - Tekstslide

You will watch a short film
Take notes on paper about the information in the film.

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Video

I lived in London.
I have lived in London.
Present Perfect
Past Simple

Slide 4 - Sleepvraag

I ...................................already ...............................that.
A
has already done
B
have already did
C
has already did
D
have already done

Slide 5 - Quizvraag

1ste rijtje
2de rijtje
3de rijtje
Past Simple
Present Perfect
Present Simple

Slide 6 - Sleepvraag

Welke tijd hoort bij deze tijdlijn? Past simple of present perfect?
A
past simple
B
present perfect

Slide 7 - Quizvraag

Welke tijd hoort bij deze tijdlijn? Past simple of present perfect?
A
past simple
B
present perfect

Slide 8 - Quizvraag

past simple vs. present perfect

Slide 9 - Tekstslide

Present Perfect
Iets is in het verleden gebeurd, maar je hebt er nu nog mee van doen.

Wanneer iets in het verleden is gebeurd en je er nu nog
mee van doen hebt.

Slide 10 - Tekstslide

Present perfect:
Martha..... her homework. (finish)
(geef alleen de tijd)

Slide 11 - Open vraag

Present perfect
School ... (not/start) yet.
(vul alleen de tijd in, geen afko)

Slide 12 - Open vraag

He ..... (work) for Microsoft since 2011.

Slide 13 - Open vraag

Present perfect

Slide 14 - Tekstslide

Signaalwoorden Present Perfect:


For
Yet
Never 
Ever

Just
Already
Since

Slide 15 - Tekstslide

For or since
You use for : a longer period (years, days)
You use since: a specific date (last week, yesterday)

Slide 16 - Tekstslide

11. for, since
I've had a headache ______ Monday
A
since
B
for

Slide 17 - Quizvraag

Julie has worked here ... 5 months
A
for
B
since

Slide 18 - Quizvraag

Present Perfect or Past Simple?
Peter ____ (play) football yesterday
(alleen werkwoordsvorm invullen)

Slide 19 - Open vraag

Past Simple / Past Continuous / Present Perfect
Mary ___ (not see) Jason since last week.
(Alleen werkwoordsvorm invullen, geen afko)

Slide 20 - Open vraag

Past Simple / Present Perfect
Olga ___ (play) volleyball since she was eight years old.
Alleen werkwoordsvorm invullen

Slide 21 - Open vraag

Past Simple / Present Perfect
David ___ (send) me an email five minutes ago.

Slide 22 - Open vraag

Past Simple / Present Perfect
The internet ___ (not exist) in 1980.
(geen afko)

Slide 23 - Open vraag

Past Simple or Present perfect:
I'm sorry, but I ____ (forget) my homework.
(Alleen de werkwoordsvorm)

Slide 24 - Open vraag

Choose present Perfect or Past Simple?
They ____ (paint) the door. It is still wet.
(Alleen de werkwoordsvorm)

Slide 25 - Open vraag

Past Simple or Present perfect:
She ___ (see) that film three times already.
(Alleen de werkwoordsvorm)

Slide 26 - Open vraag

Translate. Use past simple, present perfect.

Ik heb hem gisteren niet gezien.

Slide 27 - Open vraag

Translate. Use past simple, present perfect.
Ik woon hier al 5 jaar.

Slide 28 - Open vraag

....she...(ever fly) before?
(Vul de hele zin in, denk aan ?)

Slide 29 - Open vraag

(your sister - ever - drink) a beer?
(Vul de hele zin in)

Slide 30 - Open vraag

your brother / ever / write / a blog?

Slide 31 - Open vraag

congratulations
congratulations

Slide 32 - Tekstslide