cross

4.1 De terugkeer van de steden

4.1 De Middeleeuwen
De terugkeer van de steden
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
Geschiedenisvmbo t, mavo, havo, vwoLeerjaar 1

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 15 min

Onderdelen in deze les

4.1 De Middeleeuwen
De terugkeer van de steden

Slide 1 - Tekstslide

Tijd van Grieken en Romeinen
(500 v. Chr. - 500 n. Chr.)
Tijd van Monniken en Ridders
(500-1000)
(Vroege Middeleeuwen)
Tijd van Steden en Staten
(1000-1500)
(Late Middeleeuwen)
1492: Columbus 'ontdekt' Amerika
(Einde van de Middeleeuwen)
⚓️
476: Val van het West-Romeinse Rijk
(Begin van de Middeleeuwen)
🔥
Tijd van Ontdekkers en Hervormers
(1500-1600)
Tijd van Regenten en Vorsten
(1600-1700)
Tijd van Pruiken en Revoluties
(1700-1800)

Slide 2 - Tekstslide

Tijd van Steden en Staten (1000-1500)
In het wit zie je een stadspoort. Ging je in de Middeleeuwen een stad binnen, dan moest je door de stadspoort. In veel steden werd een hoge en prachtig versierde kerk gebouwd. Op de achtergrond zie je de binnenkant van zo’n kerk.
Feniks, Geschiedenis Werkplaats, Memo, Saga

Slide 3 - Tekstslide

Leerdoel
Aan het eind van deze les kun je herkennen en uitleggen op welke manier mensen hun geld verdienden in de Middeleeuwse stad.

Slide 4 - Tekstslide

Wat weet jij eigenlijk
van de Middeleeuwse stad?

Slide 5 - Woordweb


Werken in een gilde
 • Omdat de oogst groter wordt, hoeft niet iedereen meer boer te zijn: er ontstaan andere beroepen: ambachten
 • Mensen met hetzelfde ambacht zitten in een gilde.
 • Het gilde controleerde ook de kwaliteit van de producten en stelde de verkoopprijs vast.
 • Bij ziekte en overlijden kreeg het gezin hulp van het gilde.
De meeste gilden hadden een prachtig gildehuis. Hier werden, behalve vergaderingen, ook feesten gehouden. Heel het leven draaide om het gilde.
Voorbeelden van ambachten in een middeleeuwse stad:
- smid
- bakker
- timmerman
- meubelmaker
- brouwer
- kleermaker

Slide 6 - Tekstslide

Van leerling 
tot meester
 • Je mag alleen een eigen bedrijf hebben, als je lid van een gilde bent.

 • Hiervoor moet je eerst meester worden:
 1. Je begon al erg jong als leerling;
 2. Daarna werd je gezel;
 3. En pas als je meesterproef had gedaan kon je meester worden. Je was dan vaak al ver boven de 30 jaar!
Middeleeuwse ambachtslieden aan het werk.

Slide 7 - Tekstslide


De Hanze
 • De meeste steden hadden een plein, waarop markten werden gehouden.
 • De belangrijkste markt was de jaarmarkt, die een paar weken duurde.
 • Veel handelaren reisden van jaarmarkt naar jaarmarkt.

 • Een groep steden in Europa werkte samen om meer handel te krijgen. 
 • Ze noemden hun vereniging de Hanze.
Dit is een plattegrond van Deventer, een van de Hanze-steden.

Slide 8 - Tekstslide

Kaart waarop alle Hanze-steden te zien zijn. De steden van de Hanze lagen vooral in Duitsland. Hier in Nederland waren onder andere de IJsselsteden Kampen en Deventer lid van de Hanze. 

Handelaren van Hanzesteden hadden allerlei voordeeltjes als ze handelden in elkaars steden. Ze betaalden bijvoorbeeld minder tol en belasting. 

Slide 9 - Tekstslide

Rond het jaar 1000 groeiden de oogsten snel. Welke oorzaak had dat?
A
De boeren hadden geleerd het land te bemesten.
B
De boeren lieten hun kinderen meehelpen op het land.
C
Er kwamen steeds meer boeren, omdat de mensen in steden ook moesten eten
D
De boeren gebruikten betere werktuigen.

Slide 10 - Quizvraag

Het gilde controleert de kwaliteit en de prijs van de producten die de gildeleden maken.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 11 - Quizvraag

Als een gildelid ziek is, zorgen de andere leden voor hem en zijn gezin.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 12 - Quizvraag

Een boer is een ambachtsman
A
Waar
B
Niet waar

Slide 13 - Quizvraag

Een timmerman is een ambachtsman
A
Waar
B
Niet waar

Slide 14 - Quizvraag

Een marktkoopman is een ambachtsman
A
Waar
B
Niet waar

Slide 15 - Quizvraag

Een zilversmid is een ambachtsman
A
Waar
B
Niet waar

Slide 16 - Quizvraag

Als je goed genoeg was, moest je de ???? afleggen. Dat was een soort examen. Als je slaagde, mocht je lid worden van het gilde.

Welk woord moet er op de vraagtekens staan?
A
gilde
B
meester
C
meesterproef
D
leerling

Slide 17 - Quizvraag

Stel 1 vraag over iets dat je deze les nog niet zo goed hebt begrepen

Slide 18 - Open vraag